სმითსონი

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

 

ანთროპოლოგიის დეპარტამენტი

ჭავჭავაძეების საგვარეულო გერბი language image Georgian Version English Version

ადგილმდებარეობა


რთული გარემოცვა, რომელიც ხშირად მოიხსენიება კავკასიისა და აქ მცხოვრები ერების შესახებ დისკუსიებში, გეოგრაფიის, ისტორიის, ეთნიკურობისა და სხვა საკითხთა საკმაოდ დიდ სფეროს მოიცავს. ზოგიერთი თემა, მაგალითად, ბოლშევიკური რევოლუცი საქართველოში, საკმაოდ ბუნდოვანია, ხოლო, ვთქვათ, ქრისტიანობის გავრცელება საქართველოში გაცილებით უფრო იოლი აღსაქმელია. ჭავჭავაძეების ოჯს რამდენიმე მნიშვნელოვანი თემა უკავშირდება: სავაჭრო გზებ აღმოსავლეთიდან დასავლეთისაკენ და ჩრდილოეთიდან სამხრეთისაკენ, პოლიტიკურ და რელიგიურ ქიშპობა; თავდასხმებ ყოველი მხრიდან; საქართველო სრული უუნარობა, მიეღწია ეროვნული ერთიანობისთვის.

საქართველოს მთები

[ წინ ]