სარჩევი:

 

წინასიტყვაობა

წამების აკრძალვა (ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლი)

ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს პრაქტიკა:

ირლანდია გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ

ტომასი საფრანგეთის წინააღმდეგ

რიბიტშჩი ავსტრიის წინააღმდეგ

ლაბიტა იტალიის წინააღმდეგ

სელმუნი საფრანგეთის წინააღმდეგ

D. გაერთანებული სამეფოს წინააღმდეგ

ივანჩუკი პოლონეთის წინააღმდეგ

პიერსი საბერძნეთის წინააღმდეგ

სორინგი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ

ასენოვი და სხვები ბულგარეთის წინააღმდეგ

კოსტელო-რობერტსი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ

აჰალი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ

კრუზ ვარასი და სხვები შვედეთის წინააღმდეგ

პრეთი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ