The National Library of Georgia Home - About Library - E-Resources 
Digital Library  
dLibrary - Digital Library  [ ENG | GEO ]
Collections : დისერტაციები
Search:

Search Page »

 


Browse
» Home
» Collections
» Subjects

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Result: 521-530 / 802    Sort by: ↓Title, Authors, Date
Filter by Title with first few letters:

თურქ-სელჩუკთა სულთნის ალფ-არსლანის ლაშქრობები საქართველოში

Authors:მოსიაშვილი, ვასილ
Date of Issue:2012
Source:თურქ-სელჩუკთა სულთნის ალფ-არსლანის ლაშქრობები საქართველოში/ვ.მოსიაშვილი: დის... დოქტ. აკად. ხარისხ. /სამეცნ. ხელმძღვან.: როინ მეტრეველი; საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი; თბ., 2012 - 197 გვ. - - ბიბლიოგრ: გვ.193–197. UDC : 94(479.22)“10/11”
Subjects:საქართველოს ისტორია;

თუთის ფოთლის სიხუჭუჭისადმი შედარებით გამძლე თუთის ახალი ფორმების გამორჩევა და მათი სელექციური ღირებულება.

Authors:გამხოშვილი, ნათია
Date of Issue:2008
Source:თუთის ფოთლის სიხუჭუჭისადმი შედარებით გამძლე თუთის ახალი ფორმების გამორჩევა და მათი სელექციური ღირებულება / ნ. გამხოშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: პეტრე ნასყიდაშვილი; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2008 - 121გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 110 -121. UDC : 634.38:632+634.52
Subjects:თუთიის დაავადებები; თუთიის სელექცია; მეაბრეშუმეობა;
DDC Subject:Agriculture & related technologies

თრომბოფლებიტის მკურნალობა ენდოთელიუმის უჯრედების გამოყენებით

Authors:სარჯველაძე, ნინო
Date of Issue:2006
Source:თრომბოფლებიტის მკურნალობა ენდოთელიუმის უჯრედების გამოყენებით (ექსპერიმენტული კვლევა)/ ნ.სარჯველაძე : დის...მედ. მეცნ. კანდ. 14.00.44 / სამეცნ. ხელმძღვ. მ. თვალაძე ; თბილ. სახელმწ. სამედ. უნ-ტი - [თბ.], [2006] - 140გვ. : სურ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 111-130 ;UDC: 616.14-002 + 616.1-089
Subjects:გულ-სისხლძარღვთა ქირურგია
DDC Subject:Medical sciences, Medicine

თორნთონ უალდერის დრამატურგიის მითოპოეტიკური ელემენტები

Authors:ბალანჩივაძე, ნინო
Date of Issue:2006
Source:თორნთონ უალდერის დრამატურგიის მითოპოეტიკური ელემენტები / ნ.ბალანჩივაძე: დის... ფილოლ.მეცნ. კანდ. 10.01.05 / სამეცნ. კონსულტანტი: თემურ კობახიძე; თბილ. სახ. უნ-ტი., 2006-115გვ.--ბიბლიოგრ: გვ.109-115.UDC: 821.111(73)(092)+821.111(73)09-2
Subjects:ლიტერატურა; литература; literatura
DDC Subject:American literature in English

თირკმლის ფუნქციური და ლიპიდურ-მეტაბოლური მაჩვენებლების ურთიერთკავშირი თირკმლის ქრონიკული და გულის იშემიური დაავადებების დროს

Authors:სოლოღაშვილი, მაკა
Date of Issue:2006
Source:თირკმლის ფუნქციური და ლიპიდურ-მეტაბოლური მაჩვენებლების ურთიერთკავშირი თირკმლის ქრონიკული და გულის იშემიური დაავადებების დროს / მ. სოლოღაშვილი: დის... მედ. მეცნ. კანდ. 14.06.48 / სამეცნ. ხელმძღვ.: ნ. კაკაურიძე ; თბილ. სახ. სამედ. უნ-ტი - თბ., 2006 - 97გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 73–97 UDC: 616.61 + 616.13 + 616.12-005.4
Subjects:ნეფროლოგია;
DDC Subject:Medical sciences, Medicine

თირკმელზედა ჯირკვლის სტეროიდული ჰორმონების რაოდენობრივი ცვლილებისა და სისხლის ერითროციტების მემბრანული რეგულაციის ცვლილების შესწავლა პროსტატის ადენოკარცინომით დაავადებულ მამაკაცებში პლასტიკური ორქექტომიის შემდეგ

Authors:ვეშაპიძე, ნატო
Date of Issue:2006
Source:თირკმელზედა ჯირკვლის სტეროიდული ჰორმონების რაოდენობრივი ცვლილებისა და სისხლის ერითროციტების მემბრანული რეგულაციის ცვლილების შესწავლა პროსტატის ადენოკარცინომით დაავადებულ მამაკაცებში პლასტიკური ორქექტომიის შემდეგ / ნ. ვეშაპიძე: დის... ბიოლ. მეცნ. კანდ. 03.00.25 / სამეცნ. ხელმძ: ნ. კოტრიკაძე; თსუ. ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგიის კათედრა. 2006-115გვ.--ბიბილოგრ: გვ.100-115.UDC: 616. 45+616.65-006
Subjects:უჯრედული ბიოლოგია;
DDC Subject:Medical sciences, Medicine

თერმოელექტრო დრეკადობის თეორიის სასაზღვრო ამოცანების გამოკვლევა პრიზმატული სხეულებისათვის

Authors:ოზბეთელაშვილი, ნონა
Date of Issue:2015

თერმოდრეკადობის სასაზღვრო ამოცანების გამოკვლევა ანიზოტროპული სხეულებისათვის

Authors:ივანიძე, მარეხ
Date of Issue:2014
Source:თერმოდრეკადობის სასაზღვრო ამოცანების გამოკვლევა ანიზოტროპული სხეულებისათვის/მ.ივანიძე; დის...დოქტ. აკად. ხარ./სამეცნ.ხელმძღვ.: დავით ნატროშვილი; საქ. ტექნიკური უნ–ტი; თბ., 2014-111 გვ. -- ბიბლიოგრ.: 108-111. UDC: 517.954+539.3
Subjects:სასაზღვრო ამოცანების, თერმოდრეკადობა;
DDC Subject:Mathematics

თეოკრატიული პოლიტიკური სისტემის კონსტიტუციურ - სამართლებრივი რეგულირება

Authors:გურგენიძე, მირანდა
Date of Issue:2011
Source:თეოკრატიული პოლიტიკური სისტემის კონსტიტუციურ - სამართლებრივი რეგულირება/მ.გურგენიძე; დის...დოქტ. აკად. ხარ. /ხელმძღვ.: მანანა მოსულიშვილი; გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი: თბ., 2012 – 271 გვ. - -ბიბლიოგრ.: გვ. 261-271. UDC: 32.01+321.1/8+321.15+340.121
Subjects:კონსტიტუციური სამართალი;
DDC Subject:Law

თეიმურაზ მეორე და ბიბლია

Authors:როგავა, თამთა
Date of Issue:2009
Source:თეიმურაზ მეორე და ბიბლია / თ. როგავა; დის.... ფილოლ. დოქტ. აკად. ხარისხ. / სამეცნ. ხელმძღვან: ტ. მოსია; მ. მირესაშვილი; სსიპ- სოხუმის სახელმწიფო უნ-ტი., 2009 - 168 გვ. UDC: 821.353.1(092 თეიმურაზ II)+27-23
Subjects:ქართული ლიტერატურა; ბიბლია;
DDC Subject:Literature & rhetoric

Page:  ««  «  49505152535455565758  »  »» 

 

CopyRight © 2006
Created by David A. Mchedlishvili