The National Library of Georgia Home - About Library - E-Resources 
Digital Library  
dLibrary - Digital Library  [ ENG | GEO ]
Collections : დისერტაციები
Search:

Search Page »

 


Browse
» Home
» Collections
» Subjects

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Result: 521-530 / 809    Sort by: ↓Title, Authors, Date
Filter by Title with first few letters:

იმუნორეგულაციური სისტემების დარღვევები პრეეკლამფსიის დროს, მათი იმუნოპროგნოზირება, იმუნოდიაგნოსტიკა და იმუნოკორექცია

Authors:ქორიძე, ლიანა
Date of Issue:2006
Source:იმუნორეგულაციური სისტემების დარღვევები პრეეკლამფსიის დროს, მათი იმუნოპროგნოზირება, იმუნოდიაგნოსტიკა და იმუნოკორექცია/ ქორიძე, ლ : დის... მედ. მეცნ. კანდ. 14.00.01 / სამეცნ. ხელმძღვ.: ნ. მერაბიშვილი, ვლ. ბახუტაშვილი ; თბილ. სახ. სამედ. უნ-ტი - თბ., 2006 – 142 გვ. : სქ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 113-128; UDC: 618.36 + 618.3-06:616.8-009.24
Subjects:მეანობა - გინეკოლოგია;
DDC Subject:Medical sciences, Medicine

იმუნოკომპეტენტურ უჯრედებში (სპლენოციტებში) განვითარებული ჟანგვითი სტრესის კორექცია მწვანე ჩაის კატექინების კომპლექსის საშუალებით ექსპერიმენტული ალიმენტური სიმსუქნის მოდელზე

Authors:ჩანადირი, თეა
Date of Issue:2006
Source:იმუნოკომპეტენტურ უჯრედებში (სპლენოციტებში) განვითარებული ჟანგვითი სტრესის კორექცია მწვანე ჩაის კატექინების კომპლექსის საშუალებით ექსპერიმენტული ალიმენტური სიმსუქნის მოდელზე / თ. ჩანადირი: დის... მედ. მეც. კანდ.14.00.36 / სამეც.ხელმძ: ბ. კორსანტია; თ.სანიკიძე; 2006-134გვ.--ბიბლიოგრაფია: გვ.109-134. UDC: 613.24+577.121+547.978.4
Subjects:მედიცინა; Медицина; Medicine
DDC Subject:Medical sciences, Medicine

იმერეთში გავრცელებული ზოგიერთი თაფლოვანი მერქნიანი პარკოსანი მცენარეების ბიო-ეკოლოგია და გამოყენება

Authors:გუბელაძე, ეკატერინა
Date of Issue:2006
Source:იმერეთში გავრცელებული ზოგიერთი თაფლოვანი მერქნიანი პარკოსანი მცენარეების ბიო-ეკოლოგია და გამოყენება / ე. გუბელაძე: ავტორეფ... ს/მ მეცნ. კანდ. 06.01.13 / საქ. სუბტროპ. მეურნ. სახ. უნ-ტი - თბ., 2006 - 54გვ.UDC: 638.132 + 63:57
Subjects:სამკურნალო და ეთერზეთოვანი კულტურები;
DDC Subject:Agriculture & related technologies

იმანუელ კანტის მოძღვრების ინტერპრეტაცია ბერტრან რასელის ფილოსოფიაში

Authors:ფიფია, ნინო
Date of Issue:2006
Source:იმანუელ კანტის მოძღვრების ინტერპრეტაცია ბერტრან რასელის ფილოსოფიაში / ნ. ფიფია: დის... ფილოს. მეცნ. კანდ. სამეცნ. ხელმძღ: გ. თევზაძე; ს. წერეთლის სახ. ფილოს. ინ-ტი. – – 2006 – 151 გვ. ბიბლიოგრ: 146–151 გვ. UDC: 1(430)(092 კანტი)+1(410)(092 რასელი)
Subjects:ფილოსოფიის ისტორია;
DDC Subject:Philosophy & psychology

იზომერული გამხსნელების სტრუქტურული სხვაობის გავლენა ფაზათა გამყოფი საზღვარის ძირითად პარამეტრებსა და ამ საზღვარზე მიმდინარე ადსორბციულ პროცესებზე

Authors:ჩაგელიშვილი, ვაჟა
Date of Issue:2006
Source:იზომერული გამხსნელების სტრუქტურული სხვაობის გავლენა ფაზათა გამყოფი საზღვარის ძირითად პარამეტრებსა და ამ საზღვარზე მიმდინარე ადსორბციულ პროცესებზე/ ვ. ჩაგელიშვილი: დის... ქიმ.მეცნ.დოქტ. 02.00.05 / არაორგ. ქიმიისა და ელექტროქიმ. ინ-ტი - თბ., 2006 – 159 გვ. : სურ., ცხრ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 127-143; UDC: 541.13 + 543.54
Subjects:ელექტროქიმია;
DDC Subject:Chemistry & allied sciences

იდენტიფიკაციის პრობლემა ოთარ ჭილაძის

Authors:ნემსაძე, ადა
Source:იდენტიფიკაციის პრობლემა ოთარ ჭილაძის რომანებში / ა. ნემსაძე: დის... ფილოლ.მეცნ.კანდ. 10.01.01 / სამეცნ. ხელმძღვ.: მანანა კვაჭანტირაძე ; ქართ. ლიტ. ინ-ტი - თბ., 2006 - 138გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 129-137. UDC: 894.631.09-31 + 894.631.092
Subjects:ქართული მხატვრული პროზა; Грузинская художественная проза; Georgian poetry
DDC Subject:Literature & rhetoric

იანეთში რეპატრიირებული მოსახლეობის თურქული მეტყველების თავისებურებანი

Authors:ქამუშაძე, გიგა
Date of Issue:2005
Source:იანეთში რეპატრიირებული მოსახლეობის თურქული მეტყველების თავისებურებანი / გ. ქამუშაძე: დის... ფილოლ.მეცნ.კანდ. 10.02.06 / სამეცნ. ხელმძღვ.: მ. ჯიქია, ტ. ფუტკარაძე ; აღმოსავლეთმცოდნ. ინ-ტი - თბ., 2006 - 119გვ. - - ბიბლიოგრ: გვ. 112-119. UDC: 811.512.161'282.4(479.22)
Subjects:ახლო აღმოსავლეთის ენები (თურქული ენები);
DDC Subject:Language

თურქ-სელჩუკთა სულთნის ალფ-არსლანის ლაშქრობები საქართველოში

Authors:მოსიაშვილი, ვასილ
Date of Issue:2012
Source:თურქ-სელჩუკთა სულთნის ალფ-არსლანის ლაშქრობები საქართველოში/ვ.მოსიაშვილი: დის... დოქტ. აკად. ხარისხ. /სამეცნ. ხელმძღვან.: როინ მეტრეველი; საქ. საპატრიარქოს წმ. ანდრია პირველწოდებულის სახ. ქართული უნივერსიტეტი; თბ., 2012 - 197 გვ. - - ბიბლიოგრ: გვ.193–197. UDC : 94(479.22)“10/11”
Subjects:საქართველოს ისტორია;

თუთის ფოთლის სიხუჭუჭისადმი შედარებით გამძლე თუთის ახალი ფორმების გამორჩევა და მათი სელექციური ღირებულება.

Authors:გამხოშვილი, ნათია
Date of Issue:2008
Source:თუთის ფოთლის სიხუჭუჭისადმი შედარებით გამძლე თუთის ახალი ფორმების გამორჩევა და მათი სელექციური ღირებულება / ნ. გამხოშვილი; დის... დოქტ. აკად. ხარ. / ხელმძღვ.: პეტრე ნასყიდაშვილი; საქ. აგრარული უნ-ტი; თბ., 2008 - 121გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 110 -121. UDC : 634.38:632+634.52
Subjects:თუთიის დაავადებები; თუთიის სელექცია; მეაბრეშუმეობა;
DDC Subject:Agriculture & related technologies

თრომბოფლებიტის მკურნალობა ენდოთელიუმის უჯრედების გამოყენებით

Authors:სარჯველაძე, ნინო
Date of Issue:2006
Source:თრომბოფლებიტის მკურნალობა ენდოთელიუმის უჯრედების გამოყენებით (ექსპერიმენტული კვლევა)/ ნ.სარჯველაძე : დის...მედ. მეცნ. კანდ. 14.00.44 / სამეცნ. ხელმძღვ. მ. თვალაძე ; თბილ. სახელმწ. სამედ. უნ-ტი - [თბ.], [2006] - 140გვ. : სურ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 111-130 ;UDC: 616.14-002 + 616.1-089
Subjects:გულ-სისხლძარღვთა ქირურგია
DDC Subject:Medical sciences, Medicine

Page:  ««  «  49505152535455565758  »  »» 

 

CopyRight © 2006
Created by David A. Mchedlishvili