ავტორები : დავით აღმაშენებელი (XII საუკუნე) English