ავტორები : დავით გურამიშვილი (1705 – 1792) English