ავტორები : მამუკა ბარათაშვილი (XVIII საუკუნე) English