ავტორები : სულხან-საბა-ორბელიანი (1658 - 1725) English