ავტორები : სარგის თმოგველი, მთარგმნელი (XII საუკუნე) English