The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:AMAT - ჟურნალების მატიანე (1832-1925, 1939-2006) გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:439,268

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
დოკუმენტების ფორმის საერთო მსაზღვრელები  --  (0*
საცნობარო გამოცემები.  --  (03*
ლექციები.სიტყვები.  --  (042*
თეზისები.დისერტაციები.  --  (043*
წერილები.  --  (044*
ანგარიშები. სამეცნიერო-ტექნიკური ანგარიშები.  --  (047.3*
პრეს-რელიზები.  --  (047.5*
ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა.ანოტაცია. რეფერატი.რეზიუმე. მიმოხილვა.  --  (048*
რეცენზიები.  --  (049.32*
სერიალური გამოცემები. პერიოდიკა.  --  (05*
სასწავლო და დამხმარე სახელმძღვანელოები. დამხმარე სახელმძღვანელოები სწავლებისა და პრაქტიკული მომზადებისთვის.  --  (07*
ტექნიკური საწარმოო და ნორმატიული დოკუმენტების სპეციალური სახეები ზოგადად.  --  (083*
გამოსახვითი და გრაფიკული დოკუმენტები.  --  (084*
საწარმოებისა და ფირმების გამოცემები.სავაჭრო ინფორმაცია (ტექნიკური, სავაჭრო, სამრეწველო კატალოგები. პრეისკურანტები).  --  (085*
სამგანზომილებიანი,აუდიალური და აუდიოვიზუალური დოკუმენტები.  --  (086*
პატენტები,საავტორო მოწმობები.გამოგონებათა აღწერა.ლიცენზიები.  --  (088.8*
მასალის გადმოცემა მკაცრ ისტორიულ ასპექტში. ისტორიული წყაროები.  --  (091*
მასალის გადმოცემა ბიოგრაფიის ფორმით.  --  (092*
ისტორიული წყაროები (ლიტერატურული წყაროები, ქრონიკები,დღიურები).  --  (093*
სამართლებრივი დოკუმენტები. სამართლის წყაროები.  --  (094*
ჩანაწერები მოიძებნა 53,587 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. Гвинианидзе, Т.

  Транспорт и межрайонные связи Аджарской АССР / Т. Гвинианидзе, Н. Дореули // Труды Института географии / Академия Наук Грузинской ССР. - Тбилиси, 1962. - т. 19. - с. 155-169. - (Экономико-географическая серия). - Груз. язык. - Резюме на рус. яз.[MFN: 1]

  UDC:  629(479.223)(060.55)

  Дореули, Н.

  ბიბლიოგრაფია:  стр. 169

  მატიანის რუბრიკა:  Транспорт; Транспортное машиностроение; Общие вопросы.

   

 1. ჰეგელი, ფ.

  ლექციები ესთეტიკის შესახებ / ფ. ჰეგელი ; გერმანულიდან თარგმნა შალვა პაპუაშვილმა // საბჭოთა ხელოვნება. - თბილისი, 1939. - იანვარი. - N1. - გვ.25-39[MFN: 15]

  UDC:  1(09)+299.2

  მატიანის რუბრიკა:  დიალექტიკური მატერიალიზმი; ფილოსოფიის ისტორია.

   

 1. ვასილენკო, ვ.

  რელიგიის წარმოშობა და მისი როლი // მებრძოლი ათეისტი. - თბილისი, 1939. - მარტი-აპრილი. - N3-4. - გვ.39-53[MFN: 28]

  UDC:  2(09)

  თემატიკა:  დიალექტიკური მატერიალიზმი; ფილოსოფიის ისტორია; ათეიზმი. რელიგიათა ისტორია. ანტირელიგიური პროპაგანდა.

   

 1. ჰეგელი, ფ.

  ლექციები ესთეტიკის შესახებ / გერმანულიდან თარგმნა შალვა პაპუაშვილმა // საბჭოთა ხელოვნება. - თბილისი, 1939. - N6. - გვ.36-50[MFN: 36]

  UDC:  1(09)+18

  თემატიკა:  დიალექტიკური მატერიალიზმი; ფილოსოფიის ისტორია; ათეიზმი.

   

 1. ბერაძე, შ.

  აღრიცხვისა და სტატისტიკის მარქსისტულ-ლენინური თეორიის სიწმინდისათვის // თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. - თბილისი, 1939. - ტ.9. - გვ.191-220[MFN: 48]

  UDC:  330(060.55)

  თემატიკა:  პოლიტიკური ეკონომია; თეორიული სტატისტიკა.

   

 1. ხოჯავა, ზ.

  განწყობის მოქმედება მასალის აბსტსრაქციის პირობებში // თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. - თბილისი, 1939. - ტ.9. - გვ.169-190[MFN: 151]

  UDC:  159.9(060.55)

  თემატიკა:  განათლება. პედაგოგიკა. ფსიქოლოგია.

   

 1. ცხადაია, თ.

  U+U=0 განტოლების ამოხსნის შესახებ // თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. - თბილისი, 1939. - ტ.9. - გვ.15-30[MFN: 152]

  UDC:  51(060.55)

  თემატიკა:  ბუნებისმეტყველება. ფიზიკა-მათემატიკური მეცნიერებანი. მათემატიკა. გამოსათვლელი სახელმძღვანელოები და ხელსაწყოები.

   

 1. გოგავა, მ.

  ზოგადი შეკავებისა და გაადგილების საკითხისათვის // თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. - თბილისი, 1939. - ტ.9. - გვ.53-72[MFN: 158]

  UDC:  59(060.55)

  თემატიკა:  ბუნებისმეტყველება. ფიზიკა-მათემატიკური მეცნიერებანი. ზოოლოგია.

   

 1. მენაბდე, ვ.ლ.

  საქართველოს ქერები : (ბოტანიკურ-სისტემატიკური მიმოხილვა) // თბილისის ბოტანიკური ინსტიტუტის შრომები. - თბილისი, 1938. - ტ.4. - გვ.115-180[MFN: 309]

  UDC:  58(060.55)

  მატიანის რუბრიკა:  ბუნებისმეტყველება.

   

 1. Мирцхулава, И.

  Взаимодействие двух источников поля в теории Борна-Инфельда // Труды Тбилисского государственного университета. - Тбилиси, 1939. - т.9. - с.9-14[MFN: 416]

  UDC:  53(060.55)

  თემატიკა:  Естествознание. Физико-математические науки; Физика.

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  შემდეგი »  ბოლო »»