The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:AMAT - ჟურნალების მატიანე (1832-1925, 1939-2006) გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:439,268

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
ადგილმდებარეობის ფიზიკურ - გეოგრაფიული დახასიათება. გეოგრაფიული გარემო. ფიზიკურ - გეოგრაფიული ზონები და ობიექტები.  --  (2*
ეკოსფერო.  --  (20*
კლიმატური ზონები.  --  (211/213*
მთები. გამყოფი ზოლი. სიმაღლე ზღვის დონიდან.  --  (23*
ოკეანეები,ზღვები და მათ შორის კავშირები.  --  (26*
ჩანაწერები მოიძებნა 22 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. ხუბუა, მ.

  ჰამზა სპარსულ მეტყველებაში : [წარმოადგინა აკად. ნამდვ. წევრმა გ. ახვლედიანმა 24-2-1947] // საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. - თბილისი, 1947. - ტ.8. - გვ.675-679. - (N9-10)[MFN: 16430]

  UDC:  8(222.1)

  ბიბლიოგრაფია:  "დამოწმებული ლიტ-რა", გვ.679

  მატიანის რუბრიკა:  ენათმეცნიერება.

   

 1. მაღლაკელიძე, ა.

  ანტარქტიდა აღმოჩენილია რუსი მეზღვაურების მიერ // მეცნიერება და ტექნიკა. - 1955. - N4. - გვ.29-32[MFN: 27741]

  UDC:  910(211)

  მატიანის რუბრიკა:  ბუნებისმეტყველების მეცნიერებანი; მათემატიკა; გელოგია-გეოგრაფიული მეცნიერებანი; გეოგრაფია; მხარეთმცოდნეობა.

   

 1. Акопян, Ц.

  О магнитных свойствах горных пород Армении / Ц. Акопян // Труды / Институт геофизики. - Тбилиси, 1955. - т. 14. - стр. 61-75[MFN: 42136]

  UDC:  550.38(279.25)(060.55)

  ბიბლიოგრაფია:  9 названии

  თემატიკა:  გეომაგნეტიზმი და მაგნიტური ძიება.

  მატიანის რუბრიკა:  Физико-математические, естественные и технические науки.

   

 1. ჩადუნელი, გ.

  გამოვუშვებთ მეტ ელექტრომავლებს, ვიდრე უშვებს საფრანგეთი : [თბილისის ელმავალმშენებელი ქარხანა] // აგიტატორის ბლოკნოტი. - თბილისი, 1959. - N6. - გვ.15-18[MFN: 48940]

  UDC:  625.2(279.22.111)

  მატიანის რუბრიკა:  ტრანსპორტი; სატრანსპორტო მანქანათმშენებლობა; რკინიგზის ტრანსპორტი.

   

 1. ჩანგაშვილი, გ.

  ანტარქტიდა // მეცნიერება და ტექნიკა. - 1951. - N7. - გვ.35-7[MFN: 53489]

  UDC:  551(211)

  მატიანის რუბრიკა:  საბუნებისმეტყველო მეცნიერებანი; გეოლოგიურ-გეოგრაფიული მეცნიერებანი.

   

 1. კახიანი, მ.პ.

  60-იანი წლების დებულებანი დაწყებითი განათლების შესახებ საქართველოში / მ. პ. კახიანი // თბილისის უცხო ენათა პედაგოგიური ინსტიტუტის შრომები. - თბილისი, 1961. - ტ.4. - გვ.267-278. - რეზიუმე რუსულ ენაზე[MFN: 60240]

  UDC:  372.4(279.22)(060.55)

  ბიბლიოგრაფია:  შენიშვნები

  მატიანის რუბრიკა:  კულტურა; განათლება; მეცნიერება; ზოგადი საკითხები; განათლების ისტორია.

   

 1. თაიროვა, ა.

  მასალები სინანთროპული ბუზების შესწავლისათვის ქ. სოხუმში // სამედიცინო პარაზიტოლოგიისა და ტროპიკული მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის შრომათა კრებული. - თბილისი, 1964. - ტ.5. - გვ.271-277. - რუს. ენ. - რეზუმე ქართ. ენ.[MFN: 68624]

  UDC:  616-093(224)(060.55)

  ბიბლიოგრაფია:  გვ. 277

  მატიანის რუბრიკა:  ჯანმრთელობის დაცვა; სამედიცინო მიკრობიოლოგია და იმუნოლოგია; ინფექციური დაავადებანი; ეპიდემიოლოგია; პარაზიტოლოგია.

   

 1. ქრონიკა : საქონლის ჭირი; მოსავლის იმედი და ბაღების იჯარით აღება; შემოდგომის ნათესების მდგომარეობა; წამლის განაწილების შესახებ; ჯიშიანი საქონლის მოშენების შესახებ; მიწათ-მოქმედების სახალხო კომისარიატის სასოფლო მეურნეობის განყოფილების დაარსების შესახებ // სოფლის მეურნე. - თბილისი, 1921. - N3. - გვ.27-32[MFN: 114686]

  UDC:  631(279.22)

  მატიანის რუბრიკა:  საქართველოს სოფლის მურნეობა.

   

 1. რატიანი, პრ.

  ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოში XIX საუკუნის მეორე ნახევარში : [ზოგადი დახასიათება] / პრ. რატიანი // კავკასიის ხალხთა ისტორიის საკითხები. - თბილისი. - 1966. - გვ.438-449[MFN: 126441]

  UDC:  94(279.22)

  ბიბლიოგრაფია:  შენიშვნებში

  მატიანის რუბრიკა:  ისტორია; დამხმარე ისტორიული დისციპლინები; სსრკ ისტორია; საქართველოს ისტორია.

   

 1. ზაალიშვილი, მ.

  განახლებული სოფლის სიკეთე : [სოფ. ნაფარეული. თელავის რ-ნი] / მ. ზაალიშვილი // საქართველოს აგიტატორი. - 1967. - N15. - გვ.19-21[MFN: 127828]

  UDC:  338(479.22)(2)

  მატიანის რუბრიკა:  კომუნისტური მშენებლობა სსრ კავშირში; მოკავშირე რესპუბლიკების, ოლქების, რაიონებისა და ქალაქების კომუნისტური მშენებლობა და ეკონომიკა.

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 |  შემდეგი »