The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
ძიების შედეგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:AMAT - ჟურნალების მატიანე (1832-1925, 1939-2006) გამოტანის ფორმატი 
შედეგის შენახვა
ჩანაწერები:თქვენს შეკითხვაზე მოიძებნა 26 ჩანაწერი
 1. ცაბაძე, ედუარდ

  ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენელთა აღმნიშვნელი ტერმინების თარგმნისათვის დიდი წინასწარმეტყველების წიგნების ქართულ თარგმანებში : [ბიბლიის ესაია, იერემია, იეზიკიელ წინასწარმეტყველების წიგნებში] / ედუარდ ცაბაძე // აღმოსავლეთი და კავკასია. - თბილისი, 2005. - N3. - გვ.362-363[MFN: 329743]

  UDC:  27-23

  მატიანის რუბრიკა:  საქართველო; ქართული ბიბლია.

   

 1. გაბაშვილი, მანანა

  რატომ გადმოიტანეს აღმოსავლეთის კათოლიკური ცენტრი სმირნადან თბილისში? : [გრიგოლი V ბრწყინვალის (1314-1346) მოღვაწეობის დროს აღმოსავლეთის კათოლიკური ცენტრის თბილისში გადმოტანის მიზეზები] / მანანა გაბაშვილი // აღმოსავლეთი და კავკასია. - თბილისი, 2003. - N1. - გვ.33-40[MFN: 330764]

  UDC:  272

  მატიანის რუბრიკა:  კათოლიკური ეკლესია.

   

 1. ბუბულაშვილი, ელდარ

  ეგზარქოს პავლე ლებედევის (1882-1887) მოღვაწეობის ისტორიიდან : [რუსი ეგზარქოსის ანტიქართული მოღვაწეობა. თბილისის სასულიერო სემინარიის რექტორის პ. ჩუდეცკის დაკრძალვაზე ალექსანდრე ნეველის ეკლესიაში წარმოთქმული ქართველი ხალხის შეურაცხმყოფელი სიტყვა. დიმიტრი ყიფიანის წერილობითი მიმართვა] / ელდარ ბუბულაშვილი // აღმოსავლეთი და კავკასია. - თბილისი, 2005. - N3. - გვ.41-46[MFN: 334855]

  UDC:  271.22 + 37 + 94](479.22)

  მატიანის რუბრიკა:  საქართველო; რელიგია; სასულიერო განათლება; სასულიერო კერები; სასულიერო აკადემიები; საქართველოს ისტორია.

   

 1. ავალიანი, ლელა

  პროფესიის აღმნიშვნელი უცხოური წარმოშობის ტერმინებისათვის ქართულში : [თურქული ჩი(-ჯი) სუფიქსისაგან ნაწარმოები არაბული წარმოშობის სიტყვები: ნაბათჩი, ყავაჩი, ყასაბჩი, დაბაღჩი და სხვა; მათი ფორმობრივ-სემანტიკური ცვლილებები სალიტერატურო ქართულსა და მის დიალექტებში] / ლელა ავალიანი // აღმოსავლეთი და კავკასია. - თბილისი, 2005. - N3. - გვ.275-278. - რეზიუმე ინგლისურ ენაზე[MFN: 336584]

  UDC:  811.353.1'373

  მატიანის რუბრიკა:  ქართული ენა; ტერმინოლოგია.

   

 1. სორდია, გიორგი

  ტაო-კლარჯეთი თურქულ გამოცემაში : [2000-2001 წლებში თურქეთში სევან და მუჟლე ნიშანიანების მიერ გამოცემულ წიგნ-გზამკვლევში "შავი ზღვა - ჩრდილოეთ თურქეთის გზამკვლევი ტურისტებისათვის", ტაო-კლარჯეთის ხუროთმოძღვრების ძეგლების შესახებ მოცემული მასალის შემოკლებული თარგმანი] / გიორგი სორდია // აღმოსავლეთი და კავკასია. - თბილისი, 2003. - N1. - გვ.77-81[MFN: 339397]

  UDC:  271.2 + 72](479.22)

  მატიანის რუბრიკა:  ქართული ეკლესიები საზღვარგარეთ.

   

 1. Кацитадзе, Геори

  Интересы Ирана и Турции на Южная Кавказе : [Концепция "Новый ближней Восток", которая придает большое значение Грузии из-за ее географического положения] / Георги Кацитадзе // აღმოსავლეთი და კავკასია. - თბილისი, 2004. - N2. - გვ.165-173. - რეზიუმე ინგლისურ ენაზე[MFN: 340516]

  UDC:  327(479.22)

  მატიანის რუბრიკა:  საქართველო; დიპლომატია; საგარეო პოლიტიკა.

   

 1. ხეცურიანი, შორენა

  აღმოსავლეთ საქართველოსა და სასანიანთა ირანის ურთიერთობის ისტორიიდან ნუმიზმატიკური მასალის საფუძველზე : [აღმოსავლეთ საქართველოს მოქცევა ერთიან ფულად მიმოქცევაში სასანიანთა პერიოდის დროს, III-IV საუკუნეებში] / შორენა ხეცურიანი // აღმოსავლეთი და კავკასია. - თბილისი, 2003. - N1. - გვ.109-112[MFN: 341790]

  UDC:  737(479.22.1)

  მატიანის რუბრიკა:  საქართველო; ქართული ნუმიზმატიკა.

   

 1. სილაგაძე, ნინო

  მარტირიუმებისა და "საფლავს ზედა"ეკლესიების ფორმის ზოგიერთი თავისებურების შესახებ : [საქართველოს ხუროთმოძღვრებაში ქრისტიანული აღმოსავლეთის არქიტექტურასთან მიმართებაში, უძველესი ეკლესიების ნეკრესი (IV ს.), ჭერემი (IV ს.), ბოდბე (IV ს.), ზედაზენი (VI ს.), ხირსა (VI ს.) არქიტექტურა] / ნინო სილაგაძე // აღმოსავლეთი და კავკასია. - თბილისი, 2005. - N3. - გვ.209-215[MFN: 341835]

  UDC:  271.2 + 72](479.22)

  მატიანის რუბრიკა:  საქართველოს საეკლესიო ხუროთმოძღვრება (ეკლესიები, მონასტრები).

   

 1. კახიანი-ანთიძე, ნინო

  ძალებიანი საკრავები ბარბითი და მუღნი : [ძველ ქართულ მწერლობაში დადასტურებული საკრავების ბარბითისა და მუღნის წარმოშობა და დახასიათება შესაბამის არაბულ წყაროებზე დაყრდნობით] / ნინო კახიძე-ანთიძე // აღმოსავლეთი და კავკასია. - თბილისი, 2005. - N3. - გვ.331-333[MFN: 345813]

  UDC:  781.81/83(479.22)

  მატიანის რუბრიკა:  საქართველო; ხალხური საკრავები.

   

 1. Шахатунян, Эдуард

  Особенности структурных романов К. Гамсахурдиа "Десница великого мастера" и Д. Демирчяна "Вардананк" / Эдуард Шахатунян // აღმოსავლეთი და კავკასია. - თბილისი, 2005. - N3. - გვ.358-361[MFN: 347751]

  UDC:  821.353.1.09 + 821.19.09

  პერსონალია:  გამსახურდია კონსტანტინე (მწერალი); დემირჭიანი დ. (მწერალი).

  მატიანის რუბრიკა:  საქართველო; ქართველი მწერლები XIX-XXI ს.ს.; კონსტანტინე გამსახურდიას შემოქმედება.

   

 

ძიება სხვა მონაცემთა ბაზებში:
 ძიება ინტერნეტში:

გვერდები:  | 1 | 2 | 3 |  შემდეგი »