The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:BIBL - ქართველოლოგიური წიგნებისა და კრებულების ანალიტიკური ბიბლიოგრაფია გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:70,155

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
საზოგადოებრივი მეცნიერებანი.  --  3*
ეთნოგრაფია. ეთნოლოგია. ზნე-ჩვეულებანი. ფოლკლორი. ცხოვრების წესი.  --  39*
ხალხური სამოსელი. ეროვნული ტანსაცმელი.  --  391*
ზნე-ჩვეულებანი.  --  392*
სიკვდილთან და დაკრძალვასთან დაკავშირებული წესები.  --  393*
საზოგადოებრივი ცხოვრება. სამეფო კარის ცხოვრება. ყოველდღიური და ქუჩის ცხოვრება.  --  394*
ცერემონიალი. ეტიკეტი. საზოგადოებაში მოქცევის წესები. იერარქიული კიბე. ტიტულები.  --  395*
ქალთა საკითხი.  --  396*
ფოლკლორი.  --  398*
ჩანაწერები მოიძებნა 1,383 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. შამილაძე , ვახტანგ

  ფეოდალური ხანის საქართველოს ეთნოლოგიის ზოგიერთი პრობლემა ბიზანტიელი მწერლების ცნობების მიხედვით / ვახტანგ შამილაძე, მანუჩარ ლორია // ბიზანტინოლოგია საქართველოში 2 : 2007 წლის 26-28 ოქტომბრის ბათუმი-ტრაპიზონის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები : ეძღვნება აკადემიკოს გრიგოლ წერეთლის ხსოვნას : ტ. 2 / თსუ, კლასიკ. ფილოლ., ბიზანტ. და ნეოგრეც.ინ-ტი; რედაქტორები: ნელი მახარაძე, მარინა გიორგაძე. - თბილისი, 2009. - ISBN 978-9941-401-53-4. - გვ. 790-796. - რეზიუმე ინგლისურ ენაზე[MFN: 13]

  UDC:  94(479.22) + 39(479.22) + 314(479.22) + 908(479.22)(093)

  ლორია, მანუჩარ

  ანოტაცია:  საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული შესწავლის პერიოდები. ქართველ ტომთა წარმომავლობის, განსახლების არეალი და მოსახლეობის რელიგიური მრწამსი

  მოხსენიებული პირები:  ამიანე მარცელინე (რომაელი ისტორიკოსი); პროკოფი კესარიელი (ბიზანტიელი ისტორიკოსი); აგათია სქოლასტიკოსი (ბიზანტიელი ისტორიკოსი); იოანე ცეცე (ბიზანტიელი ფილოსოფოსი); გიორგი პახიმერე (ბიზანტიელი ისტორიკოსი); ევაგრი პონტოელი (ბიზანტიელი ისტროკისი); სტრაბონი (ბერძენი ისტორიკოსი).

  გეოგ.დასახელება:  ბიზანტია; კავკასია; საქართველო.

  თემატიკა:  საქართველოს ისტორია; ეთნოგრაფია; მოსახლეობა; უცხოელები საქართველოს შესახებ.

  საკვანძო სიტყვები:  არგონავტიკა; ბიზანტიელები საქართველოს შესახებ.

   

 1. მეტრეველი, ვალერიან

  ძველი ქართული საოჯახო სამართალი // ქართული სამართლის ისტორია : [სახელმძღვ. იურ. ფაკ. სტუდ.] / ვ. მეტრეველი. - თბ., 2009. - გვ.350-374.[MFN: 85]

  UDC:  34(479.22)(09) + 39(479.22) + 348(479.22)

  შინაარსი:  ქორწინება და განქორწინება; განქორწინება ძველი ქართული სამართლის მიხედვით; მეუღლეთა შორის პირადი და ქონებრივი ურთიერთობები ქართული სამართლის მიხედვით; მშობლებსა და შვილებს შორის პირადი და ქონებრივი ურთიერთობანი

  ანოტაცია:  საოჯახო სამართლის ინსტიტუტი საქართველოში ძველი ქართული საკანონმდებლო ძეგლების მიხედვით

  მოხსენიებული პირები:  ნადარეიშვილი გ.; ჯავახიშვილი ივანე (ისტორიკოსი); იაკობ ცურტაველი (მწერალი).

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

  თემატიკა:  სამართალი; ეთნოგრაფია.

  საკვანძო სიტყვები:  ქართული სამართალის ისტორია; ვახტანგ VI-ის სამართალი; ქართული ჩვეულებითი სამართალი; დავით ბატონიშვილის სამართალი; მზითვის ინსტიტუტი; გიორგი ბრწყინვალეს სამართალი; ძეგლისდება; ბაგრატ კურაპალატის სამართალი; საეკლესიო სამართალი.

   

 1. ფუტკარაძე, თამაზ

  ილია ჭავჭავაძე და ქართული ეთნოლოგია / თამაზ ფუტკარაძე // ილია ჭავჭავაძე, 170 / სარედაქციო კოლეგია: მიხეილ მახარაძე და სხვა. - ბათუმი, 2007. - გვ. 135-142[MFN: 610]

  UDC:  821.353.1(092) + 39(479.22)

  ანოტაცია:  ილია ჭავჭავაძის როლი ეთნოგრაფიული მასალის შეკრება-გაანალიზებისა და კვლევის საქმეში

  პერსონალია:  ჭავჭავაძე ილია გრიგოლის ძე (მწერალი, 1837-1907).

  თემატიკა:  ქართველი მწერლები; ეთნოგრაფია.

  საკვანძო სიტყვები:  ილია და ეთნოგრაფია.

   

 1. ნადირაძე, ელდარ

  ანიმიზმი // მსოფლიოს რელიგიები / ელდარ ნადირაძე. - თბილისი, 2008. - ISBN 978-9941-10-021-5. - გვ. 5-11[MFN: 1024]

  UDC:  39(479.22) + 27-565(479.22) + 2-5(479.22)

  ანოტაცია:  საქართველოს მთიანი რეგიონების ეთნოგრაფიული მასალის განხილვა ძველი წარმართული ქართული დღესასწაულების სახით, რომლებიც სულების თაყვანისცემას ეძღვნებოდა და არსებობდნენ ქრისტიანობის პარალელურად

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

  თემატიკა:  საქართველოს ეთნოგრაფია; რელიგიური დღესასწაულები; წარმართული რელიგია.

   

 1. ნადირაძე, ელდარ

  ტოტემიზმი // მსოფლიოს რელიგიები / ელდარ ნადირაძე. - თბილისი, 2008. - ISBN 978-9941-10-021-5. - გვ. 12-16[MFN: 1025]

  UDC:  39(479.222.3) + 39(479.221.12) + 2-5(479.22)

  ანოტაცია:  ცხოველებისადმი თაყვანისცემა დაფიქსირებული ქართულ ეთნოგრაფიულ სინამდვილეში სვანეთის (მგელი) და ხევის (ალალი გველი) მაგალითებზე

  გეოგ.დასახელება:  სვანეთი.

  თემატიკა:  ეთნოგრაფია; წარმართული რელიგია.

   

 1. ნადირაძე, ელდარ

  მაგია // მსოფლიოს რელიგიები / ელდარ ნადირაძე. - თბილისი, 2008. - ISBN 978-9941-10-021-5. - გვ. 20-23[MFN: 1026]

  UDC:  39(479.221.2) + 39(479.222.3) + 821.353.1-91.09 + 133.4(479.22) + 2-5(479.22)

  ანოტაცია:  მაგიურ-რელიგიური ქმედების რიგის კომპლექსები შემონახული საქართველოს ეთნოგრაფიულ სინამდვილეში. მაგიური შელოცვების ტექსტები ქართულ ფოლკლორში. ყეენობა ქართლ-კახეთში. სამონადირეო მაგია სვანეთში

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო; ქართლი; კახეთი; სვანეთი.

  თემატიკა:  ეთნოგრაფია; ქართული ფოლკლორი; წარმართული რელიგია.

  საკვანძო სიტყვები:  შელოცვები; დალი; ოჩოპინტრე; ტყაშიმაფა.

   

 1. ნადირაძე, ელდარ

  ქართველთა რელიგია // მსოფლიოს რელიგიები / ელდარ ნადირაძე. - თბილისი, 2008. - ISBN 978-9941-10-021-5. - გვ. 195-224[MFN: 1027]

  UDC:  39(479.22) + 2-5(479.22) + 27(479.22) + 27-76(479.22) + 726(479.22) + 908(479.22)(093)

  შინაარსი:  ქართველთა წარმართული რელიგია; ქრისტიანობა საქართველოში

  ანოტაცია:  ქართული ასტრალური პანთეონის მდგომი ღმერთები საქართველოს მთიანეთში შემორჩენილი ეთნოგრაფიული მასალის მიხედვით. საქართველოში ქრისტიანობის გავრცელების ისტორია ძველი ქართული მწერლობისა და ისტორიული მასალების მიხედვით

  მოხსენიებული პირები:  გიორგი მთაწმინდელი (მწერალი); ანდრია პირველწოდებული; თამარაშვილი მიხეილ (ისტორიკოსი); ლეონტი მროველი (მემატიანე); წმინდა ნინო; რუფინუსი (ბიზანტიელი ისტორიკოსი); გელასი კესარიელი (ბიზანტიელი ისტორიკოსი); თეოკრიტე კვირელი (ბიზანტიელი ისტორიკოსი); მოსე ხორენაცი (სომეხი ისტორიკოსი); მირიანი (ქართლის მეფე); ვახტანგ I (ქართლის მეფე, გორგასალი); დავით გარეჯელი; იოანე ზედაზნელი; აბიბოს ნეკრესელი; ანტონ მარტყოფელი; იოანე დამასკელი; ეფრემ მცირე (მწერალი, ფილოსოფოსი); ექვთიმე მთაწმინდელი (მწერალი); ილარიონ ქართველი; იოანე პეტრიწი (ფილოსოფოსი).

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო; კოლხეთი; იერუსალიმი; შავი მთა; კონსტანტინოპოლი.

  თემატიკა:  წარმართული რელიგია; ქრისტიანობა; მისიონერობა; საქართველოს ეთნოგრაფია; საეკლესიო ხუროთმოძღვრება; უცხოელები საქართველოს შესახებ.

  საკვანძო სიტყვები:  ბიზანტიელები საქართველოს შესახებ; სომხები საქართველოს შესახებ; ასურელი მამები; სინას მთის მონასტერი; მცხეთის ჯვრის მონასტერი; ათონის ივერთა მონასტერი.

   

 1. ნადარეიშვილი, გიორგი

  ქალების სამართლებრივი მდგომარეობა ოჯახსა და საზოგადოებაში // ქართული სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია / გ. ნადარეიშვილი. - თბ., 2005. - გვ.154-156.[MFN: 1174]

  UDC:  34(479.22)(09) + 39(479.22)

  მოხსენიებული პირები:  იაკობ ცურტაველი (მწერალი); ბასილ ზარზმელი (მწერალი).

  თემატიკა:  სამართალი; ეთნოგრაფია.

  საკვანძო სიტყვები:  ქართული სამართლის ისტორია; მზითვის ინსტიტუტი.

   

 1. გუჯეჯიანი, როზეტა

  ტრადიციული ქართული მენტალობის ისტორიიდან : (თამარ მეფის ხატება სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ტრადიციულ ყოფაში) // ქართულ-თურქული კულტურული პარალელები : [კრ.]1 / სოხუმის სახელმწ. უნ-ტი; აკ. წერეთლის სახელმწ. უნ-ტის ქართველური დიალექტოლოგიის ინ-ტი. - თბ., 2009. - გვ.16-28. - რეზ. ინგლ. ენ.[MFN: 1216]

  UDC:  39(479.223) + 39(222.51) + 726(479.22) + 725(479.22)

  ანოტაცია:  თურქეთის შემადგენლობაში მოქცეული კლარჯეთისა (შავშეთი, იმერხევი, ლაზეთი, ნიგალისა//ლიგანისა და ზედა მაჭახლის ხეობები) და ტაოს ეთნოგრაფიული მასალის მიმოხილვა

  პერსონალია:  თამარი (საქართველოს მეფე).

  მოხსენიებული პირები:  თაყაიშვილი ექვთიმე (ისტორიკოსი); ჭიჭინაძე ზაქარია (ისტორიკოსი).

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო; ტაო; კლარჯეთი; სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო.

  თემატიკა:  ეთნოგრაფია; საეკლესიო ხუროთმოძღვრება; საერო ხუროთმოძღვრება.

  საკვანძო სიტყვები:  სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ეთნოგრაფია; ქართული ეკლესია-მონასტრები საზღვარგარეთ; სხალთის ეკლესია; ეფრატის ეკლესია; ხერთვისი; ვარდციხე; ხიხანი; გონიოს ციხე; გვარას ციხე; გოგნარის ციხე.

   

 1. შოშიტაშვილი, ნოდარ

  ტრადიციული საცხოვრებლის ნიმუშები სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში // ქართულ-თურქული კულტურული პარალელები : [კრ.]1 / სოხუმის სახელმწ. უნ-ტი; აკ. წერეთლის სახელმწ. უნ-ტის ქართველური დიალექტოლოგიის ინ-ტი. - თბ., 2009. - გვ.29-40. - რეზ. ინგლ. ენ.[MFN: 1217]

  UDC:  39(479.223) + 39(=353.31) + 39(479.222.51)

  პაპიაშვილი, თამარ

  ანოტაცია:  ტაო-კლარჯეთისა და აჭარის ხის საცხოვრებელ ნაგებობათა აღწერილობა

  მოხსენიებული პირები:  ჭიჭინაძე ზაქარია (ისტორიკოსი).

  გეოგ.დასახელება:  აჭარა; ტაო-კლარჯეთი; ლაზიკა; სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო; შავშეთ-იმერხევი.

  თემატიკა:  ეთნოგრაფია; გარე ქართველები.

  საკვანძო სიტყვები:  აჭარის ეთნოგრაფია; ლაზიკის ეთნოგრაფია; ტაო-კლარჯეთის ეთნოგრაფია; ქართველები თურქეთში.

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  შემდეგი »  ბოლო »»