The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
ძიების შედეგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:CART - საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფია გამოტანის ფორმატი 
შედეგის შენახვა
ჩანაწერები:თქვენს შეკითხვაზე მოიძებნა 50,900 ჩანაწერი
 1. "აღზრდის აქტუალური პრობლემები გარდაქმნის პერიოდში" : საზ. მეცნ. დარგში მომუშავე ახალგ. მეცნ. რესპ. კონფერენციის მომხსენებელთა თეზისების კრებული, ივნისი-1988 წ., ქ. თბილისი / საქ. სსრ მეცნ. აკად., საქ. სსრ უმაღლ. და საშ. სპეც. განათლ. სამ. საქ. ალკკ ცკ, სახ. პედ. ინ-ტი, ახალგ. მეცნიერთა და სპეციალისტთა კლუბი. - თბ. : მეცნიერება, 1988 (მ/ა სტ.). - 264 გვ. ; 20 სმ.. - ზოგიერთი თეზისი რუს.. - 2 მ., 300 ც.[MFN: 2]

  UDC: 37.01 + 37.02 + 371.3

  თემატიკა:
  - პედაგოგიკა; აღზრდის მეთოდები; სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობა;

  K 205.095/3 - წიგნთსაცავი
  K 205.863/3 - წიგნთსაცავი
  K 205.864/3 - წიგნთსაცავი
  K 206.762/3 - წიგნთსაცავი
  F 63.171/3 - საარქივო ფონდი
  P 640/1988 - საარქივო ფონდი

   

 1. ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიისა და მანქანათა სისტემების დამუშავება სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაციისათვის : სამეცნ. შრომათა კრებული / საქ. სსრ სახაგრომრეწვ. კომიტ., საკ. სოფლის მეურნ. მეცნ. აკად. ამიერკავკ. რეგიონ. განყ-ბა, აგროსამრეწვ. კომპლექსის მეცნ. უზრუნველყოფის მთ. სამინ., სოფლის მეურნ. მექანიზაციისა და ელექტროფიკაციის ს.-კ. ინ-ტი. - თბ., 1988. - 220 გვ. : ილ. ; 21 სმ.. - შრომების ნაწ. რუს.. - 40 კ., 500 ც.[MFN: 11]

  UDC: 631.371 + 631.3 + 338.43.003.13

  თემატიკა:
  - ენერგიის დამზოგი ტექნოლოგიები; სასოფლო-სამეურნეო მანქანები; სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ინტენსიფიკაცია;

  K 215.658/3 - წიგნთსაცავი
  K 212.549/3 - წიგნთსაცავი
  F 64.503/3 - საარქივო ფონდი

   

 1. უმუშევრობა და დასაქმების თეორია / თბილ. სახელმწ. უნ-ტი ; [შემდგ. ვ. ბადრიძე ; რედ. პ. ყარაშვილი]. - თბ. : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 2003. - 7 გვ. ; 21 სმ.. - (პროგრამა. მაგისტრატურა). - სახელშეკრ. ფასი, 100 ც.[MFN: 15]

  UDC: 331.56(073) + 331.5(073)

  5

  თემატიკა:
  - უმუშევრობა; დასაქმების თეორია;

  F 91.489/3 - საარქივო ფონდი

   

 1. თბილისის უნ-ტი. წლიური სამეცნიერო სესია (2, 1988)

  II წლიური სამეცნიერო სესია, მიძღვნილი თბილისის უნივერსიტეტის 70 წლისთავისადმი : მოხსენებათა თეზისები. - თბ. : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1988. - 41 გვ. ; 19 სმ.. - ზესათ.: თსუ-ს აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკ.. - 10 კ., 150 ც.[MFN: 16]

  UDC: 378.4(479.22-25)(063) + 008(-11)(063)

  თემატიკა:
  - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი - სამეცნიერო სესიები; აღმოსავლეთმცოდნეობა - სამეცნიერო სესიები;

  K 246.400/3 - წიგნთსაცავი
  K 205.823/3 - წიგნთსაცავი
  K 206.759/3 - წიგნთსაცავი
  F 62.984/3 - საარქივო ფონდი
  P 496/1988 - საარქივო ფონდი

   

 1. აბდუშელიშვილი, მ. (მალხაზ)

  მიღვწიან, მომიგონებენ : ვასილ აბდუშელიშვილის ცხოვრების ქრონიკა. - თბ. : განათლება, 1987 (სტ. N4). - 211 გვ. : ილ. ; 22 სმ.. - 1 მ. 30 კ., 3000 ც.[MFN: 27]

  UDC: 371.12.011.31-051(479.22)

  პერსონალია:
  - აბდუშელიშვილი ვასილ;

  თემატიკა:
  - ქართველი მასწავლებლები;

  K 202.695/3 - წიგნთსაცავი
  K 202.696/3 - წიგნთსაცავი
  K 202.697/3 - წიგნთსაცავი
  (.22)371(092)/ა-149 - ქართველოლოგიის განყოფილება
  K 215.921/3 - წიგნთსაცავი
  F 62.520/3 - საარქივო ფონდი
  P 1799/1987 - საარქივო ფონდი

   

 1. სახალხო დღესასწაულები და ღირსსახსოვარი დღეები საბჭოთა საქართველოში : კალენდარი-ცნობარი. - თბ. : ხელოვნება, 1987. - 21სმ.. - პარალ. თავფ. რუს. ენ.[MFN: 18021]

  1989 / [ტექსტის ავტ. და შემდგ.: შოთა ნოზაძე]. - 1989. - 111 გვ.. - 50 კ.[MFN: 31]

  UDC: 394.21(479.22)(059) + 050.91(479.22) + 394.21(479.22)(035)

  ნოზაძე, შოთა (შემდგ.); 

  თემატიკა:
  - სახალხო დღესასწაულები საქართველოში - კალენდრები; სახალხო დღესასწაულები საქართველოში - ცნობარები; ღირსახსოვარი დღეები საქართველოში - კალენდარ-ცნობარები;

  K 206.577/3 - წიგნთსაცავი
  K 206.578/3 - წიგნთსაცავი
  K 206.579/3 - წიგნთსაცავი
  K 206.580/3 - წიგნთსაცავი
  F 64.396/3 - საარქივო ფონდი
  P 341/1989 - საარქივო ფონდი

   

 1. ადეიშვილი, გ. (გიორგი)

  წარმოების ინტენსიფიკაცია და სპეციალისტთა კადრების მომზადების საკითხები. - თბ. : საბჭ. საქართველო, 1988 (სტ. N1). - 87 გვ. ; 19 სმ.. - (ადამიანი, დრო, პრობლემები). - ბიბლიოგრ. ტექსტის შენიშვნებში. - 25 კ., 2000 ც.[MFN: 38]

  UDC: 338.45.003.13 + 331.108.2 + 331.361

  თემატიკა:
  - წარმოების ინტენსიფიკაცია; კადრების მომზადება;

  K 204.396/3 - წიგნთსაცავი
  K 204.397/3 - წიგნთსაცავი
  K 204.398/3 - წიგნთსაცავი
  F 63.033/3 - საარქივო ფონდი
  P 503/1988 - საარქივო ფონდი

   

 1. სამუშია, ჯ. (ჯაბა)

  საქართველოს დიდი ბრძოლები / ჯაბა სამუშია ; [რედ. ლელა მაჩაბლიშვილი ; მხატვ. სოსო შალიბაშვილი]. - თბილისი : ელფი, 2009. - 112 გვ. : ილ. ; 28 სმ.. - (პროექტი - საქართველო / პროექტის ხელმძღვ.: თინათინ დიდებულიძე). - ISBN 978-99928-61-26-4[MFN: 41]

  UDC: 355.48(479.22) + 94(479.22)

  7 + 25

  სრული ტექსტი

  მაჩაბლიშვილი, ლელა (რედ.);  დიდებულიძე, თინათინ (პროექტის ხელმძღვ.);  შალიბაშვილი, სოსო (მხატვ.);  სამუშია, ჯაბა (ფოტ.); 

  თემატიკა:
  - საქართველოს ომების ისტორია; საქართველოს სამხედრო ისტორია; საქართველოს ისტორია;

  (22)9/ს-244 - ქართველოლოგიის განყოფილება
  F 9.473/4 - საარქივო ფონდი

   

 1. Устав Батумскаго сельско-хозяйственнаго кооперативнаго товарищества "Шрома" ("Труд"). - Кутаис : Тип. Кутаисского отд. о-ва распростр. грам. ср. грузин, 1918. - 30 с. ; 15 см.. - На подлинном написано: "Устав этот, согласно определению Кутаисского Окружного Суда от 9 декабря 1917 года, внесен в реестр кооперативных товариществ под N 164, 1917 г."; Заведывающий регистрационным отделом член суда А. Романовский, и об. секретаря В. Лордкипанидзе[MFN: 43]

  UDC: 334.732:63(479.223)(060.13)

  თემატიკა:
  - სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები აჭარაში;

  P 90/1918 - საარქივო ფონდი

   

 1. ავალიანი, ნ. (ნანა)

  ცივილიზაცია და იდეოლოგიური ბრძოლა თანამედროვე ეტაპზე / [რედ.: ი. ტაბაღუა] ; საქ. სსრ მეცნ. აკად., ისტორიის, არქეოლ. და ეთნოგრ. ინ-ტი. - თბ. : მეცნიერება, 1988. - 94 გვ. ; 21 სმ.. - რეზ. რუს.. - ბიბლიოგრ. ტექსტის შენიშვნებში. - 1 მ., 1000 ც.[MFN: 46]

  UDC: 930.85 + 008 + 32.019.52

  თემატიკა:
  - ცივილიზაცია; იდეოლოგიური ბრძოლა;

  K 203.130/3 - წიგნთსაცავი
  K 203.131/3 - წიგნთსაცავი
  K 203.132/3 - წიგნთსაცავი
  K 203.133/3 - წიგნთსაცავი
  F 62.712/3 - საარქივო ფონდი
  P 192/1988 - საარქივო ფონდი

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  შემდეგი »  ბოლო »»