The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
ძიების შედეგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:CART - საქართველოს ეროვნული ბიბლიოგრაფია გამოტანის ფორმატი 
შედეგის შენახვა
ჩანაწერები:თქვენს შეკითხვაზე მოიძებნა 3,077 ჩანაწერი
 1. ერისთავ-ხოშტარია, ანასტასია

  [თხზულებანი]. - ტფილისი : წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამოცემა N194, 1920 (ქალაქთა კავშირის სტ.). - 22 სმ.[MFN: 37680]

  ტ. 1 ; მოლიპულ გზაზე : რომანი. - მე-3 გამოცემა. - 1920. - 370 გვ.. - 115 მ.[MFN: 1948]

  UDC: 821.353.1-31

  FS 6750/1 - საარქივო ფონდი
  FS 6750/2 - საარქივო ფონდი
  F 89.850/3 - საარქივო ფონდი
  P 203/1920 - საარქივო ფონდი

   

 1. ქართულ-იტალიური ლექსიკონი = Dittionario Giorgiano e Italiano / შედგენილი სტეფანე პაოლინისაგან, ქართველის, წმ. ბასილის ბერის ნიკიფორე ირბაქის დახმარებით. სარწმუნოების გამავრცელებელი სასულიერო საზოგადოების მისიონერთათვის.... - რომი, 1629 (სარწმუნოების გამავრც. სასულიერო საზოგ. სტამბა). - გვ.[4], 128, [48] ; 20სმ.. - თავფურცელზე: Dittionario Giorgiano e Italiano, Composto da stefano Paolini con I'aiuto del M.R.P.D. Niceforo Irbachi Giorgiano, Monaco di S.Basilio. Ad uso de'missionarii della Sagra Congregatione de Propaganda Fide. In Roma, Nella Stampa della Sagra Congr. de Propag. Fide.(I)DCXXIX. Con licenza de'superiori. - შრიფტი: მხედრული. - პირველსა და მეორე აუნუსხავ გვერდზე: ცენზურის დასტური (ორი). მესამე და მეოთხე აუნუსხავ გვერდზე: სარწმუნოების გამავრცელებელი საზოგადოების გამგის, აქილ ვენერიოს მიმართვა პაპი ურბანოს მერვესადმი. 1-2 გვერდზე: ქართული ანბანი, სათაურით: Alfabeto Giorgiano. ყოველი ქართული ასოს გასწვრივ - იტალიური შესატყვისი, თავისებურ ქართულ ბგერათა განმარტებით. ქართული ანბანის თანამიმდევრობა არ არის ზუსტად დაცული. გამოტოვებულია რამდენიმე ასო.3-126 გვერდზე: ქართულ-იტალიური ლექსიკონი - "ლექსი: იბერიგო: ფრანხი:" - Dittionario Giorgiano-Italiano. სამიათას (3000) სიტყვაზე მეტი. 127-128 გვერდზე: ქართული რიცხვები: ერთი, ორი და სხვ. გადმოცემული პარალელურად იტალიური ტრანსკრიპციით და იტალიურად თარგმნილი. წიგნის მეორე ნაწილი - აუნუსხავი 48 გვერდი - უჭირავს ლექსიკონის საძიებელს: ანბანურად დალაგებულია ლექსიკონში შესული იტალიური სიტყვები, ყოველი იტალიური სიტყვის შესატყვისი ქართული სიტყვის მოსაძებნად, გვერდისა და სტრიქონის ჩვენებით. ქართულ ტექსტში: მრავალი იტალიანიზმები და ბერძნული სიტყვები[MFN: 31794]

  UDC: 81'374.822=353.1=131.1

  სრული ტექსტი

  FS 537 - საარქივო ფონდი
  FS 3852/09 - რარიტეტის განყოფილება - დ. ჩუბინაშვილის კოლექცია

  დაცულია: სპებ; რუსეთის ეროვნული ბიბ-კა [სპბ]

   

 1. დავითნი. - მოსკოვი, 1705. - 268გვ. ; 16სმ. - თავფურცელზე: სადიდებლად წმიდისა და ერთარსისა ცხოველსა მყოფელისა და განუყოფელისა სამებისა: მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა. მეფობასა დიდისა ბატონისა მეფისა და დიდისა მთავრისა ყოვლისა დიდისა, ცოტასა და თეთრისა რუსეთისა თვით მპყრობელისა და კეთილად შობილის პეტრე ალექსის შვილისა და მეფის შვილის დიდისა მთავრისა ალექსი პეტრეს შვილისა, ჩემ მიერ, მეფისა არჩილისა და ძისა ჩემისა ალექსანდრესაი დაიბეჭდა წიგნი ესე დავითი სამეფოსა ქალაქსა მოსკოს, წელთა დასაბაიმითგან შვიდი ათას ორას იგ [13]: და განხორციელებითგან ღმრთისა სიტყვისა. ათას შვიდას ე~ [5]: ინდიკტიონსა იგ. თუესა მარტსა ით.[19]. - შრიფტი: ნ. ხუცური[MFN: 31797]

  რეზიუმე: წიგნს ორი თავფურცელი აქვს: ქართული და რუსული. როგორც მოწმობს პირველ სუფთა ფურცელზე გადასული კვალი, პირველი ადგილი თავდაპირველად ქართულ თავფურცელს სჭერია; შემდეგ რუსული თავფურცელი პირველ ადგილზე მოუთავსებიათ, ხოლო ქართული - მეორეზე. არჩილის დავითნის ერთადერთი სრული ცალი დაცულია მოსკოვში, ფეოდალურ-ბატონყმური ეპოქის არქივში. ბიბლიოთეკის ცალი დეფექტურია (უთავფურცლო, გვერდებნაკლულოვანი)

  UDC: 27-535.8

  თემატიკა:
  - ფსალმუნები;

  FS 1392 - საარქივო ფონდი

  დაცულია: სპებ; არქივი; ქუთაისის მუზ.

   

 1. სახარება. - ტფილისი, 1709 ([ვახტანგის სტამბა]). - [6], ტბ [302], [2]გვ. : ილ., ორნამ. ; 29სმ. - თავფურცელზე: სამღთო და სამღდელო სახარება, აწ ახალი და პირველი დაბეჭდილი ქართულს ენაზედა: ჟამსა ამაღლებულისა და სახელოვანისა საქართველოს მეფისა უფლისა უფლისა გიორგისა იესეან დავითიან სოლომონიანისსა. შრომითა ფრიადითა და წარგებითა საფასეთათა, მართლ მადიდებლისა და განათლებულისა საქართველოს განმგებლისა ბატონიშვილისა თვით უფლისა ვახტანგ ლევანის ძისათა. გაიმართა წმიდაი ესე ხელითა ნიკოლოოზ მღდელ მონაზონისა ორბელის შვილისათა. ხელითა მესტამბე მიხაილ სტეფანე შვილისა უნგროვლახელისა. ქალაქსა ტფილისისასა. ქკსა: ქრისტეს აქეთ: ათას შვიდას და ცხრასა. - წიგნს ახლავ ვახტანგ VI პორტრეტი (პირველი ვარიანტი). - შრიფტი: ნ. ხუცური[MFN: 31798]

  რეზიუმე: თავფურცელი შემკულია ორმაგი ორნამენტით და სურათებით: ღვთის მშობლისა, ქრისტესი და ნათლის მცემლისა. ასეთივე სურათებით არის შემკული სახარების ყოველი თავის [4] დასაწყისი თვითეული სახარების წინა ფურცლის მეორე გვერდზე მოთავსებულია მახარობლის[მათესი, მარკოზის, ლუკასი, და იოანესი] გრავიურა. გარდა ნაბეჭდი პორტრეტებისა, აწერილ(უნ.) ცალში ჩაკინძულია ფერადებით შესრულებული პორტრეტები ოთხივე მახარობელთა. აუნუსხავი პირველი გვერდები შემკულია ორნამენტებით, რომლებიც გვხვდება ტექტშიაც. მთელი ტექსტი დაბეჭდილია მსხვილი ნ. ხუცური შრიფტით. თავი ასოები მხატვრულად არის გაფორმებული. ნახმარია მხოლოდ შავი საღებავი. აწერილი ცალი (უნ.) ყ. საისტორიო-საეთნოგრაფიო მუზეუმის ბიბლიოთეკისა N4/127-ალექსანდრე ბატონიშვილისეულია. ყავისფერტყავგადაკრული, ხის ყდა მოცილებული აქვს. ყდაზე, ზემოდან, დაკრულია ლითონის ჯვარი, ჯვარცმის გამოხატულობით. ტექსტში მახარობლების ნაბეჭდი გრავიურების გვერდით, ჩაწებებულია მახარობლებისავე პორტრეტები, შესრულებული ხელით, ფერადებით-(სულ ოთხი ცალი). ყდის შიგნითა მხარეს (ყდის, მეორე გვერდი) მხედრული ხელით, მელნით:"სახარება მის უგანათლებულებისა არის, მეფის ძის ალექსანდრესი". ყდის ბოლო ნაპირზე ხელით მიწერილია: "ეს სახარება ნაქონია ალექსანდრე ბატონიშვილისა სპარსეთში". ე. თ. [ექვთიმე თაყაიშვილი].

  UDC: 27-247

  თემატიკა:
  - სახარება;

  F 4.126/4 - საარქივო ფონდი
  FS 3188 [დეფ.] - საარქივო ფონდი
  FS 4993 - საარქივო ფონდი
  FS 2730 - საარქივო ფონდი
  FS 444 - საარქივო ფონდი
  FS 445 - საარქივო ფონდი
  K 34.181/3 09 [დეფ.] - რარიტეტის განყოფილება
  K 3.394/4 09 - რარიტეტის განყოფილება
  K 5.123/4 09 - რარიტეტის განყოფილება
  FS 3739/09 - რარიტეტის განყოფილება - დ. ჩუბინაშვილის კოლექცია
  P 1/1709 - საარქივო ფონდი

  * შენიშვნები ეგზემპლარის შესახებ

  დაცულია: სპებ; თსუ; საქ. მუზ.; ქუთაისის მუზ.; რუსეთის ეროვნული ბიბ-კა [სპბ]

   

 1. სამოციქულო. - ტფილისი, 1709 ([ვახტანგის სტამბა]). - [4] უმბ. [442]გვ. : ილ., ორნამ. ; 29სმ. - თავფურცელზე: "საღრთო და სამღდელო სამოციქულო. აწ ახალი და პირველი დაბეჭდილი ქართულს ენაზედა. ჟამსა ამაღლებულისა და სახელოვანისა საქართველოს მეფისა უფლისა გიორგისა, იესეან, დავითიან, სოლომონიანისასა. შრომითა ფრიადითა და წარგებითა საფასეთათა მართლმადიდებელსა და განათლებულისა საქართველოს განმგებელისა ბატონის შვილისა თვით უფლისა ვახტანგ ლევანის ძისათა. გაიმართა წმიდაი ესე ხელითა ნიკოლოზ მღდელ მონაზონისა ორბელის შვილისათა. ხელითა მესტამბე მიხაილ სტეფანე შვილისა უნგროვლახელისა. ქალაქსა ტფილისისასა. ქორონიკონსა ქრისტეს აქეთ ათას შვიდას და ცხრასა.". - შრიფტი: ნ. ხუცური წითელითა და შავი საღებავით. - წიგნში მოთავსებულია ბაგრატიონთა ღერბი და ვახტანგ VI პორტრეტი. - თავფურცელი შემკულია ღვთის მშობლის, ქრისტესი და ნათლის-მცემლის სურათებით, ერთ ყვავილოვა არეში; გარშემოვლებულია ორნამენტების ჩარჩოთი. თავფურცლის მეორე გვერდზე: ბაგრატინთა ღერბის ახალი ვარიანტი. ტექსტში მოციქულების სურათები. [422] გვ. ვახტანგის პორტრეტი, ორნამენენტებით შემკული. ღერბის ქვემოთ მოთავსებულია ექვსსტროფიანი ლექსი-ღერბის სიმბოლიკის განმარტება. - წიგნს დართული აქვს "საძიებელი მოწმობა" და "გამართვა შეცდომილთა სამოციქულითა"[MFN: 31800]

  UDC: 27-248.2 + 27-528

  პერსონალია:
  - ბაგრატიონი;

  თემატიკა:
  - სამოციქულო; ლიტურგია;

  FS 1263 - საარქივო ფონდი
  FS 2732 - საარქივო ფონდი
  K 18.106/4 09 [დეფ.] - რარიტეტის განყოფილება
  K 13.098/4 09 [დეფ.] - რარიტეტის განყოფილება

  * შენიშვნები ეგზემპლარის შესახებ

  დაცულია: სპებ; თსუ; საქ. მუზ.; ქუთაისის მუზ.; რუსეთის ეროვნული ბიბ-კა [სპბ]; რუსეთის მეცნ. აკად. ბიბ-კა [სპბ]

   

 1. კონდაკი. - ტფილისი, 1710 ([ვახტანგის სტამბა]). - [8], 210, [2]გვ. : ილ., ორნამ. ; 20სმ. - წანართი: ვახტანგ VI წინასიტყვაობა; უნგროვლახელის მიმართვაკონდაკის წამკითხველისადმი. - თავფურცელზე: "კონდაკი, რაოდენიცა სწერია ამას შინა პირველი წესი და რიგი, ვითარ უხმსთ მღდელთა და დიაკონთა მსახურებასა ზედა და განგება მწუხარისა და ცისკრისა და სამნი კონდაკნი წმიდისა მამისა ჩვენისა იოანე ოქროპირისა და დიდისა ბასილისა და გრიგოლი დიოლაღოსისა (რომელსა ეწოდების სიწმიდის განახლება). კიდევ კურთხევანები წიგნის მკითხველისა და მგალობელისა. და კერძო დიაკონისა, და მღვდელისა და მღვდელთ მთავრისა და დღესასწაულთა. ერის განტევება და ჩამოლოცვანი შვიდეულთა დღეთა და დღესასწაულთანი. აწ ახალი დაბეჭდული ქართულსა ენასა ზედა, ჟამსა ამაღლებულისა მეფისა უფლისა უფლისა ქაიხოსროსა. შრომითა და წარსაგებელითა საფასეთათა განმგებელისა მისისა ბატონის შვილის უფლისა უფლისა ვახტანგისსა. გაიმართა ხელითა გერმანე მღვდელ-მონაზონისათა. ხელითა მესტამბე მიხაილ სტეფანე შვილისა უნგროვლახელისა. ქალაქსა ტფილისისასა. ქრისტეს აქეთ ჩღი". - შრიფტი: ნ. ხუცური და მხედრული: პირველ გვერდებზე: ბერძნული შრიფტიც. - წიგნს ახლავს ბაგრატიონთა ღერბი და ვახტანგ VI პორტრეტი. თავფურცელი და მთლიანად წიგნი გაფორმებულია მდიდრულად: ორნამენტებით, ჩარჩოებით, სურათებით (6) და სხვა შემკულობით: გამოყენებულია წითელი და შავი საღებავი. თავფურცელის მეორე გვერდზე: ბაგრატიონთა ღერბი; წიგნის ბოლოში-ვახტანგის პორტრეტი; ღერბის გარშემო წარწერაა: "ეფუცა უფალი დავითს ჭეშმარიტებითა და არა შეურაცხჰყოს იგი: ნაყოფისაგან მუცლისა შენისა დავსვა საყდართა შენთა". ყდა შავ ტყავდაკრული, ფოთლოვან ყვავილოვანი ორნამენტებით და არაბესკებით შემკული. ყდის შიგნითა მხარეს (ორთავე ნახევარს) გადაკრული აქვს ვახტანგის სტამბაში დაბეჭდილი ბიბლიის (ტფილისი. 1709-1722) ფურცლები, გვ. 263 და კიდევ სხვა. (პაგინაცია ჩამოჭრილი აქვს). ბაგრატიონთა ღერბის ქვეშ: ღერბის სიმბოლიკის განმარტება ლექსად[MFN: 31801]

  UDC: 27-534.5

  თემატიკა:
  - გალობა;

  FS 2729 - საარქივო ფონდი
  FS 3337 - საარქივო ფონდი
  FS 5815 - საარქივო ფონდი
  FS 2550 - საარქივო ფონდი
  FS 1217/2 - საარქივო ფონდი
  K 2.534/3 09 - რარიტეტის განყოფილება
  K 11.686/3 09 [დეფ.] - რარიტეტის განყოფილება
  K 192.579/3 09 [დეფ.] - რარიტეტის განყოფილება
  K 192.581/3 09 [დეფ.] - რარიტეტის განყოფილება
  K 192.582/3 09 - რარიტეტის განყოფილება
  FS 1217/1 09 - რარიტეტის განყოფილება
  FS 5000/09 [დეფ.] - რარიტეტის განყოფილება
  P 1/1710 - საარქივო ფონდი

  * შენიშვნები ეგზემპლარის შესახებ

  დაცულია: სპებ; თსუ; საქ. მუზ.; ქუთაისის მუზ.

   

 1. ლოცვანი. - ტფილისი, 1710 ([ვახტანგის სტამბა]). - [4] სჟ [290], [1,1]გვ. : ილ., ორნამ. ; 13სმ. - წანართი: ვახტანგ VI წინასიტყვაობა; ნიკოლოზ ორბელიანის წინასიტყვაობა. - თავფურცელზე: "ლოცვანი. აწ ახალი დაბეჭდილი ქართულს ენას ზედა. ჟამსა ამაღლებულისა და სახელოვანისა მეფისა უფლისა ქაიხოსროსსა. შრომითა და წარსაგებელითა საფასეთასა განმგებლისა მისისა ბატონიშვილისა უფლისა ვახტანგისა. გაიმართა ხელითა ნიკოლოოზ მღდელ მონაზონის ორბელის შვილისათა: ხელითა მიხაილ სტეფანეს ძისა უნგროვლახელისათა. ქალაქსა ტფილისისასა. ქრისტეს აქეთ ჩღი [1710]". - შრიფტი: ნ. ხუცური, მხედრულის გარევითწიგნს ახლავს ბაგრატიონთა ღერბი[MFN: 31802]

  რეზიუმე: თავფურცელს შემოვლებული აქვს ორნამენტის ჩარჩო. თავფურცელის მეორე გვერდზე - ბაგრატიონთა ღერბი. ღერბის გარშემო, სადად მოხაზულ ჩარჩოში - წარწერა: "ეფუცა: უფალი: დავითს: ჭეშმარიტებითა: და: არა: შეურაცხ: ჰყოს: იგი: ნაყოფისაგან: მუცლისა: შენისა: დავსვა: საყდართა: შენთა: "ღერბის ზემოთა და ქვემოთ - შემკულობანი.ღერბის ზემოთ - წარწერა: "წყალობითა ღმერთისათა იესეან დავითიან სოლომონინან მეფე ქაიხოსრო ყოვლის საქართველოსა". წიგნი გამოცემულია იშვიათი მოხდენილობითა და სისუფთავით. ტყავის ყდა შავი, ნატიფი

  UDC: 27-282.5 + 27-534.3

  პერსონალია:
  - ბაგრატიონი;

  თემატიკა:
  - ლოცვები;

  FS 3765/09 [დეფ.] - რარიტეტის განყოფილება - დ. ჩუბინაშვილის კოლექცია
  K 2.749/1 09 - რარიტეტის განყოფილება

  * შენიშვნები ეგზემპლარის შესახებ

  დაცულია: სპებ; თსუ; საქ. მუზ.; რუსეთის ეროვნული ბიბ-კა [სპბ]

   

 1. ჟამნი. - ტფილისი, 1710 ([ვახტანგის სტამბა]). - [8], უკა [421], [3]გვ. : ილ., ორნამ. ; 13სმ. - წანართი: ვახტანგ VI წინასიტყვაობა; უნგროვლახელის წინასიტყვაობა. - თავფურცელზე: "ჟამნი. აწ ახალი დაბეჭდილი ქართულს ენას ზედა. ჟამსა ამაღლებულისა და სახელოვანისა მეფისა უფლისა უფლისა ქაიხოსროსსა. შრომითა და წარსაგებელითა საფასეთასა განმგებლისა მისისა ბატონიშვილისა უფლისა ვახტანგისა. გაიმართა ხელითა ნიკოლოოზ მღდელ მონაზონის ორბელის შვილისათა: ხელითა მიხაილ სტეფანეს ძისა უნგროვლახელისათა. ქალაქსა ტფილისისასა. ქრისტეს აქეთ ჩღი". - შრიფტი: ნ. ხუცური, მხედრულის გარევით. - წიგნს დართული აქვს ბაგრატიონთა ღერბი და ვახტანგ VI პორტრეტი[MFN: 31804]

  UDC: 27-528 + 27-534.3 + 27-534.5 + 27-282.3 + 27-282.5 + 27-535.8

  პერსონალია:
  - ბაგრატიონი;

  თემატიკა:
  - ლიტურგიკული კრებულები; ლოცვები;

  FS 4994 [დეფ.] - საარქივო ფონდი
  FS 3761/09 [დეფ.] - რარიტეტის განყოფილება
  K 8.494/1 09 [დეფ.] - რარიტეტის განყოფილება
  K 3.628/1 09 - რარიტეტის განყოფილება
  K 2.682/1 09 [დეფ.] - რარიტეტის განყოფილება
  P 2/1710 - საარქივო ფონდი

  * შენიშვნები ეგზემპლარის შესახებ

  დაცულია: სპებ; ქუთაისის მუზ.

   

 1. გერმანე

  სწავლა თუ ვითარ მართებს მოძღვარსა სწავლება მოწაფისა / [ვახტანგისა და ავტორის წინასიტყვაობით]. - ტფილისი, 1711 ([ვახტანგის სტამბა]). - უია [411], [311]გვ. : ორნამ. ; 13სმ. - თავფურცელზე: "სწავლა თუ ვითარ მართებს მოძღვარსა სწავლება მოწაფისა. აწ დაბეჭდული ქართულსა ენასა ზედა. ჟამსა მეფობისა უფლისა უფლისა ქაიხოსროსსა. და შრომითა გამგებლისა მისისა უფლისა ვახტანგისსა. შემოკლებით თქმული და გარიგებული გერმანე მღდელ მონაზონისაგან. ხელითა მიხაილ სტეფანეს ძისა უნგროვლახელისათა. ქალაქსა ტფილისისასა. ჩღია:". - შრიფტი: მხედრული. - წიგნს დართული აქვს ბაგრატიონთა ღერბი[MFN: 31805]

  UDC: 27-247 + 27-475.5 + 37.026 + 371.3

  სრული ტექსტი

  თემატიკა:
  - სახარება; ქადაგებები; სწავლების დიდაქტიკური პრინციპები; სწავლების მეთოდები;

  FS 4995 [დეფ.] - საარქივო ფონდი
  FS 5388 - საარქივო ფონდი
  FS 5655 [დეფ.] - საარქივო ფონდი
  K 368/1 09 - რარიტეტის განყოფილება

  * შენიშვნები ეგზემპლარის შესახებ

  დაცულია: სპებ; არქივი

   

 1. დავითნი. - ტფილისი, 1711 ([ვახტანგის სტამბა]). - სმეი [248], ლზ [37]. [1]გვ. : ილ., ორნამ. ; 20სმ. - წანართი: ვახტანგ VI წინასიტყვაობა. - თავფურცელზე: " აწ მეორე დაბეჭდული ქართულს ენასა ზედა. ჟამსა ამაღლებულისა მეფისა უფლისა უფლისა ქაიხოსროსსა, შრომითა და წარსაგებლითა საფასეთათა განმგებლისა მისისა ბატონის შვილის უფლისა უფლისა ვახტანგისსა. ხელითა მესტამბე მიხაილ სტეფანე შვილისა უნგროვლახელისა. ქალაქსა ტფილისისასა; ქრისტეს აქათ ათას შვიდას და თერთმეტი. გაიმართა ხელითა სიონის დეკანოზის შვილის გაბრიელისათა". - წიგნს დართული აქვს ბაგრატიონთა ღერბი და ვახტანგ VI პორტრეტი. - შრიფტი: მხედრული[MFN: 31806]

  რეზიუმე: თავფურცელი ორნამენტების ჩარჩოში. თავფურცელის მეორე გვერდზე: ბაგრატიონთა ღერბი დ[4] გვერდზე: დავით წინასწარმეტყველის გრავიურა. შემოვლებული აქვს მედალიონისებურად ორმაგი წრე. ოვალური წრის ზემოთ, ირგვლივ - ოთხკუთხედი წრე, რომლის კუთხეები შიგნიდან ამოვსებულია ყვავილოვანი შემკულობით. მთელს გრავიურას, გარდა ქვემოგვერდისა, ორნამენტი აქვს შემოვლებული. ტექსტის ბოლოში დართულია ვახტანგის პორტრეტი, განსაკუთრებული გემოვნებით გაფორმებული. ბაგრატიონთა ღერბი - ორნამენტის ჩარჩოში. ღერბის ქვემოთ, ნუსხა ხუცური შრიფტით, დაბეჭდილია ლექსად. ამავე [3] გვერდის ქვემო ნაწილზე და შემდგომ [4] გვერდის ზემო ნაწილზე - დავითის გრავიურის ზემოთ - დაბეჭდილია ბერძნული ათსტრიქონიანი ლექსი

  UDC: 27-535.8

  პერსონალია:
  - ბაგრატიონი;

  თემატიკა:
  - ფსალმუნები;

  FS 4999/1 - საარქივო ფონდი
  FS 4999/2 [დეფ.] - საარქივო ფონდი
  FS 546 [დეფ.] - საარქივო ფონდი
  K 34.174/3 09 - რარიტეტის განყოფილება
  FS 4587/09 - რარიტეტის განყოფილება
  FS 1098/2 09 [დეფ.] - რარიტეტის განყოფილება

  * შენიშვნები ეგზემპლარის შესახებ

  დაცულია: სპებ; თსუ; საქ. მუზ.

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  შემდეგი »  ბოლო »»