The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
ბაზის დათვალიერება საწყისი MFN: ხელახალი ძიება
მონაცემთა ბაზა:DIS - ეროვნული დისერტაციები და ავტორეფერატები გამოტანის ფორმატი 
შედეგის შენახვა
ჩანაწერები:66,523
 1. ცერცვაძე, მაია

  კუთხური გადაადგილების ნახევარსფერული ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელების თეორიული საფუძვლებისა და აგების პრინციპების დამუშავება, შექმნა და კვლევა : სადის. მაც... ტექნ. კანდ. 05.13.05. - თბ., 1996. - 23ფ.. - ზესათ.: საქ. ტექნ. უნ-ტი[MFN: 2465]

  UDC: 658.5-52

  Fა 71.408/3 - საარქივო ფონდი
  Kა 227.515/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. ცერცვაძე, მზია

  სუბიექტური მოდალობის გამოხატვის საშუალებანი რუსულ ენაში : ავტორეფ... ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.02.03. - თბ., 1998. - 37ფ.. - ზესათ.: თსუ. - [20თ.], 60ც.[MFN: 2466]

  UDC: 491.71

  FA 3.294 - საარქივო ფონდი
  Kა 228.473/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. ცეცხლაძე, დავით

  სატვირთო ავტომობილის მძღოლის სავარძლის ვიბროდატვირთულობის დიაგნოსტიკა და კონტროლი მისი კონსტრუქციული სრულყოფის მიზნით : ავტორეფ... ტექნ. მეცნ. კანდ. 05.02.11. - ქუთაისი, 1998. - 25ფ.. - ზესათ.: მუსხელიშვილის სახ. ტექნ. უნ-ტი. - [20თ.], 100ც.[MFN: 2467]

  UDC: 629.114

  FA 3.292 - საარქივო ფონდი
  Kა 228.563/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. ციბაძე, დავით

  სტრესული ფაქტორებით პირობადებული ნეიროცირკულარული დისტონიის მკურნალობა ბავშვთა ასაკში დაბალი სიხშირისა და სუსტი ინტენსივობის მაგნიტური ველით : ავტორეფ... მედ. მეცნ. კანდ. 14.00.34 14.00.09. - თბ., 1998. - 29ფ.. - ზესათ.: თბ. სამედ. უნ-ტი. - [20თ.][MFN: 2468]

  UDC: 616.82-053.2

  FA 3.373 - საარქივო ფონდი
  Kა 228.635/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. ციგროშვილი, ზურაბ

  განმაახლებელი მარტინგალების გამოყენება არაპარამეტრული თანხმობის კრიტერიუმების თეორიაში და მონათესავე საკითხები : ავტორეფ... ფიზ.-მათ. მეცნ. კანდ. 01.01.05. - თბ., 1997. - 34ფ.. - ზესათ.: საქ. მეცნ. აკად.. - [20თ.][MFN: 2469]

  UDC: 519.2 + 519.24/27

  FA 2.889 - საარქივო ფონდი
  Kა 227.977/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. ციმაკურიძე, მარინა

  პროფესიული ბრონქული ასთმის განვითარების ზოგიერთი რისკის ფაქტორის ანალიზი : (აბრეშუმისა და მანგანუმისადმი პროფესიული ალერგიის მაგალითზე) : ავტორეფ... მედ. მეცნ. კანდ. 14.00.07. - თბ., 1997. - 21ფ.. - ზესათ.: თბ. სამედ. უნ-ტი[MFN: 2470]

  UDC: 616.248

  Fა 71.802/3 - საარქივო ფონდი
  Kა 227.608/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. ციმინტია, კახაბერ

  საწარმოო-ორგანიზაციული სტრუქტურების ფორმირების თავისებურებანი საქართველოს აგროსამრეწველო კომპლექსში : ავტორეფ... ეკონ. მეცნ. კანდ. 08.00.14. - თბ., 1997. - 36გვ.. - ზესათ.: სახ. აგრარ. უნ-ტი. - [20თ.][MFN: 2471]

  UDC: 338.1:6(479.22)

  FA 2.786 - საარქივო ფონდი
  Kა 227.872/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. ცინცაბაძე, თამარ

  უჯრედული და ჰუმორული იმუნიტეტის მაჩვენებლები სასუნთქი გზების ატოპური დაავადებების სპეციფიკურ ჰიპოსენსიბილიზაციასთან კავშირში : სადის. მაც... მედ. მეცნ. კანდ. 14.26.00. - თბ., 1995. - 24ფ.. - ზესათ.: თბ. სამედ. უნ-ტი. - 100ც.[MFN: 2472]

  UDC: 616.2 + 612.017.1

  FA 1.508 - საარქივო ფონდი
  Kა 227.566/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. ცინცაძე, გელა

  არასრულწლოვანი სამართალდამრღვევის დამოკიდებულება სწავლისადმი : სადის. მაც... ფსიქოლ. მეცნ. კანდ. 19. 02. 00. - თბ., 1994. - 30გვ.. - ზესათ.: საქ. ფსიქოლ. ინ-ტი. - 50ც.[MFN: 2473]

  UDC: 343.915 + 37.015.3

  Kა 221.050/3 - წიგნთსაცავი
  Fა 69.548/3 - საარქივო ფონდი
  PS 105/1993 - საარქივო ფონდი

   

 1. ცინცაძე, ივლიანე

  ვაზის გამოყოფის პროგნოზისა და ტექნოლოგიური მართვის მეცნიერული საფუძვლები ნახშირის მძლავრი სიზრქის დამუშავებისას (საქართველოს საბადოების მაგალითზე) : სად. მაც... ტექნ. მეცნ. დოქტ. 05.11.01. - თბ., 1995. - 45გვ.. - ზესათ.: ტექნ. უნ-ტი[MFN: 2474]

  UDC: 622.333:622.411

  FA 742 - საარქივო ფონდი
  Kა 218.643/3 - წიგნთსაცავი

   

 


გვერდები:  «« პირველი  « წინა  | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 |  შემდეგი »  ბოლო »»