The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
ბაზის დათვალიერება საწყისი MFN: ხელახალი ძიება
მონაცემთა ბაზა:DIS - ეროვნული დისერტაციები და ავტორეფერატები გამოტანის ფორმატი 
შედეგის შენახვა
ჩანაწერები:66,523
 1. გაბრიჩიძე, ომარ

  მონოპირიდინკარბონმჟავების წარმოებულებთან და ზოგიერთ სხვა ბიოაქტიურ ორგანულ ლიგანდთან d-ლითონების კომპლექსწარმოქმნის და კომპლექსების მონაწილეობით მიმდინარე ელექტროდული რეაქციების კინეტიკის კანონზომიერებები : ავტორეფ...ქიმ. მეცნ. დოქტ. 02.00.05. - თბ., 1999. - 89გვ.. - ზესათ.: არაორგ. ქიმ. და ელექტროქიმ. ინ-ტი. - ტექსტი ქართ. და რუს. ენ.. - [30თ.][MFN: 98]

  UDC: 541.13

  FA 3.866 - საარქივო ფონდი
  Kა 229.026/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. გაბუნია, გურამ

  ქუთაისი და "ქუთათისის ქვეყანა" ("შიდა ეგრისი", "სამოქალაქო") უძველესი დროიდან XV საუკუნემდე : ისტორიული და ისტორიულ-გეოგრაფიული გამოკვლევა : ავტორეფ...ისტ. მეცნ. კანდ. 07.00.01. - თბ., 1999. - 37გვ.. - ზესათ.: საქ. მეცნ. აკად., ისტ. და ეთნ. ინ-ტი. - რეზ. რუს. ენ.. - [20თ.], 100ც.[MFN: 99]

  UDC: 9(479.22)"15" + 91(479.22)

  FA 3.785 - საარქივო ფონდი
  Kა 229.062/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. გაბუნია, ლევან

  მევენახეობა-მეღვინეობა დასავლეთ საქართველოში : (იმერეთის ეთნოგრაფიული მასალების მიხედვით) : ავტორეფ...ისტ. მეცნ. კანდ. 07.00.05. - თბ., 1999. - 29გვ.. - ზესათ.: საქ. ისტ. და ეთნ. ინ-ტი. - რეზ. რუს. ენ.. - [20თ.][MFN: 100]

  UDC: 663.2(479.22)

  FA 3.501 - საარქივო ფონდი
  Kა 228.773/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. გაბუნია, მაია

  ტექნოგენური ნარჩენებით გარემოს გაჭუჭყიანების გავლენა მერქნიან მცენარეებზე დასავლეთ საქართველოში : ავტორეფ...ბიოლ. მეცნ. კანდ. 03.00.16. - თბ., 1999 (სახ. უნ-ტის სტ.). - 35გვ.. - ზესათ.: საქ. მეცნ. აკად., ზოოლ. ინ-ტი. - ტექსტი ქართ. და რუს. ენ.. - [20თ.], 60ც.[MFN: 101]

  UDC: 502.75

  FA 3.933 - საარქივო ფონდი
  Kა 229.063/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. გაბუნია, ფატი

  პარაპროტეინემიული ჰემობლასტოზების კულტურალური და იმუნოლოგიური თავისებურებანი : ავტორეფ...მედ. მეცნ. კანდ. 14.00.29. - თბ., 1999. - 30გვ.. - ზესათ.: ტრანსფუზიოლოგიის ს/კ ინ-ტი. - რეზ. რუს. ენ.. - [20თ.][MFN: 102]

  UDC: 616.15 + 616.4

  FA 3.871 - საარქივო ფონდი
  Kა 229.110/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. გაგოშიძე, ქეთევან

  კომბოსტოს თეთრულას Pieris brassicae L. (Lepidoptera: Pieridae) წინააღმდეგ სქესობრივი სტერილიზაციის მეთოდის გამოყენების საფუძვლები : ავტორეფ...სოფლ. მეურნ. მეცნ. კანდ. 06.01.11. - თბ., 1999. - 42გვ.. - ზესათ.: საქ. სოფლ. მეურნ. მეცნ. აკად., მცენ. დაცვის ს/კ ინ-ტი. - ტექსტი ქართ. და რუს. ენ.. - [20თ.][MFN: 103]

  UDC: 631.544

  FA 3.872 - საარქივო ფონდი
  Kა 229.032/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. გაგუა, მაია

  ეუკარიოტული უჯრედების ბირთვების ტრანსკრიპციულ აქტიურობაზე პლაფერონ ლბ-ს მოქმედების შესწავლა : ავტორეფ...ბიოლ. მეცნ. კანდ. 03.00.25. - თბ., 1999. - 31გვ.. - ზესათ.: თსუ. - ტექსტი ქართ. და რუს. ენ.. - [20თ.][MFN: 104]

  UDC: 577.214 + 615.36

  FA 3.979 - საარქივო ფონდი
  Kა 229.111/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. გადაბაძე, მიხეილ

  ექსტრაცელულური მარკერების როლი ლიმფოპროლიფერაციულ დაავადებათა დიაგნოსტიკაში, პროგნოზის განსაზღვრაში და მკურნალობის ეფექტურობის შეფასებაში : ავტორეფ...მედ. მეცნ. კანდ. 14.00.29. - თბ., 1999. - 29გვ.. - ზესათ.: ჰემატ. კვლევ. ინ-ტი. - რეზ. რუს. ენ.. - [20თ.][MFN: 105]

  UDC: 616.15

  FA 3.980 - საარქივო ფონდი
  Kა 229.112/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. გაზდელიანი, ელისაბედ

  ხმოვანთა პოზიციური სიგრძე სვანურში : ავტორეფ...ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.02.01. - თბ., 1999 (დას. ენათა და კულტ. სახ. ინ-ტის სტ.). - 29გვ.. - ზესათ.: საქ. მეცნ. აკად., ენათმეცნ. ინ-ტი. - ტექსტი ქართ. და რუს. ენ.. - [20თ.][MFN: 106]

  UDC: 499.962.2

  FA 3.934 - საარქივო ფონდი
  Kა 229.114/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. გალდავა, რომეო

  ევოლუციური განტოლებისათვის ნახევრადდისკრეტული სქემების მდგრადობისა და კრებადობის გამოკვლევა ასოცირებული პოლინომებისა და ნახევარჯგუფების გამოყენებით : ავტორეფ...ფიზ.- მათ. მეცნ. კანდ. 01.01.07. - თბ., 1999. - 27გვ.. - ზესათ.: საქ. მეცნ. აკად. გამოთვლ. მათ. ინ-ტი. - ტექსტი ქართ. და რუს. ენ.. - [20თ.][MFN: 107]

  UDC: 519.6

  FA 3.912 - საარქივო ფონდი
  Kა 229.113/3 - წიგნთსაცავი

   

 


გვერდები:  «« პირველი  « წინა  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  შემდეგი »  ბოლო »»