The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:DIS - ეროვნული დისერტაციები და ავტორეფერატები გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:66,523

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
ხალხთა საერთო მსაზღვრელები  --  (=*
პრიმიტიული,პირველყოფილი ხალხები.  --  (=08*
კუნძულებზე მცხოვრებნი.  --  (=1.210.7*
მთიელები.  --  (=1.23*
ამერიკელები (აშშ მოსახლეობა)  --  (=1.73*
ინგლისელები.  --  (=111*
გერმანელები.  --  (=112.2*
დანიელები.  --  (=113.4*
ნორვეგიელები.  --  (=113.5*
შვედები.  --  (=113.6*
იტალიელები.  --  (=131.1*
ფრანგები.  --  (=133.1*
ესპანელები.  --  (=134.2*
პორტუგალიელები.  --  (=134.3*
რუმინელები.  --  (=135.1*
მოლდაველები.  --  (=135.2*
ბერძნები.  --  (=14*
სლავები.  --  (=16*
ლიტველები.  --  (=172*
ლატვიელები.  --  (=174*
ალბანელები.  --  (=18*
სომხები.  --  (=19*
ინდოელები  --  (=21*
სპარსელები.  --  (=222.1*
ქურთები.  --  (=222.5*
ტაჯიკები.  --  (=222.8*
კავკასიელები.  --  (=35*
ბასკები.  --  (=361*
აფროაზიელები.  --  (=41*
ფინელები.  --  (=511.111*
ესტონელები.  --  (=511.113*
უნგრელები.  --  (=511.141*
ჩუვაშები.  --  (=512.111*
ყაზახები.  --  (=512.122*
უზბეკები.  --  (=512.133*
ბაშკირები.  --  (=512.141*
თათრები.  --  (=512.145*
ყირგიზები.  --  (=512.154*
თურქები.  --  (=512.161*
აზერბაიჯანელები.  --  (=512.162*
თურქმენები.  --  (=512.164*
გაგაუზები.  --  (=512.165*
მონღოლები.  --  (=512.3*
იაპონელები.  --  (=521*
კორეელები.  --  (=531*
ჩინელები.  --  (=581*
ტიბეტელები.  --  (=584.6*
ვიეტნამელები.  --  (=612.91*
ინდო-წყნარი ოკეანის ხალხები.  --  (=71*
ავსტრალიელები.  --  (=72*
ამერიკელი ინდიელები  --  (=8*
ჩანაწერები მოიძებნა 240 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. ცხოვრებაძე, გოგი

  ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია და საქართველოს დამოუკიდებლობის საკითხი 1921-1925 წლებში : ავტორეფ... ისტ. მეცნ. კანდ. 07.00.01. - თბ., 1997. - 41ფ.. - ზესათ.: თსუ. - 60ც.[MFN: 2511]

  UDC: 32.5.2(=99.962.1) + 9(479.22)

  Fა 71.805/3 - საარქივო ფონდი
  Kა 227.600/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. ცაგარეიშვილი, თამილა

  ტყეთსარგებლობის ეთნოეკოლოგიური კულტურა საქართველოში : ავტორეფ...ისტ. მეცნ. დოქტ. 07.00.05. - თბ., 2000. - 80გვ.. - ზესათ.: ისტ. და ეთნოგრაფიის ინ-ტი. - ტექსტი ქართ. და რუს. ენ.. - [30თ.][MFN: 2891]

  UDC: 634.9 + 902.7(=94.631)

  - #.tag990::01bkა 229.287/3
  FA 4.120 - საარქივო ფონდი

   

 1. აბულაძე, ქეთევან

  ქართველ ებრაელთა სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული მდგომარეობა 1921-1940 წ.წ. : ავტორეფ...ისტ. მეცნ. კანდ. 07.00.01. - თბ., 2000. - 35გვ.. - ზესათ.: საქ. მეცნ. აკად.. - ისტ. და ეთნოგრაფიის ინ-ტი. - რეზ. რუს. ენ.. - [20თ.][MFN: 2924]

  UDC: 9(=924) + 902.7(=924)

  Kა 234.964/3 - წიგნთსაცავი
  FA 4.153 - საარქივო ფონდი

   

 1. Гугушвили, Э.

  Котэ Марджанишвили и грузинский театр : Автореф...докт.искусствовед.. - М., 1971. - 50с.. - В надзаг.: Гос. ин-т театр. искусства, Каф. театра народ. СССР. - [30т.][MFN: 3049]

  UDC: 792(=94.631)+792.071.1(479.22)(092 მარჯანიშვილი)

  პერსონალია:
  - Марджанишвили Котэ;

  TA 84 - საარქივო ფონდი

   

 1. გამისონია, ნარგიზა

  ძველი ფრანკების დიდი ოჯახი : ავტორეფ...ისტ.მეცნ.კანდ. 07.00.03. - თბ., 2001. - 30გვ.. - ზესათ.: თსუ. - [20თ.][MFN: 3075]

  UDC: 9(43) + 902.7(=3) + 392

  FA 50 - საარქივო ფონდი
  PS 43/2001 - საარქივო ფონდი

   

 1. მელიქიშვილი, ლიანა

  ტრადიციული კულტურის როლი ახალი საზოგადოების ჩამოყალიბებაში (კონფლიქტი და სოციალური განწყობა ჯავახეთის პოლიეთნიკურ საზოგადოებაში) : ავტორეფ...ისტ.მეცნ.დოქტ. 07.00.07.. - თბ., 2001. - 115გვ.. - ზესათ.: საქ. მეცნ. აკად., ისტ. და ეთნოლ. ინ-ტი. - [30თ.][MFN: 3181]

  UDC: 323.1(479.22) + 323.15(479.22) + 902.7(=94.631)

  FA 95 - საარქივო ფონდი
  PS 85/2001 - საარქივო ფონდი

   

 1. ღუდუშაური, თინათინ

  XIX საუკუნის მეორე ნახევრის გერმანული წყაროები ქართველი ხალხის სულიერი კულტურის შესახებ : ავტორეფ...ისტ.მეცნ.კანდ. 07.00.07.. - თბ., 2001. - 48გვ.. - ზესათ.: საქ.მეცნ. აკად ისტ. და ეთნოლოგ. ინ-ტი. - [20თ.][MFN: 3190]

  UDC: 902(43) + 902.7(=94.631)

  FA 104 - საარქივო ფონდი
  PS 112/2001 - საარქივო ფონდი

   

 1. გუგუშვილი, ნანა

  ქალის სახე შუა საუკუნეების საქართველოში : (ქორწინება, ოჯახი, განქორწინება) : ავტორეფ...ისტ.მეცნ.კანდ. 07.00.01.. - თბ., 2002. - 44გვ.. - ზესათ.: თსუ. - [20თ.][MFN: 3238]

  UDC: 902.7(=94.631)_

  FA 422 - საარქივო ფონდი
  PS 43/2002 - საარქივო ფონდი

   

 1. ზურაშვილი, მაია

  ქართველთა მითო-რელიგიური წარმოდგენები და მათი სოციალური არსი : (სამონადირეო წეს-ჩვეულების მიხედვით) : ავტორეფ...ისტ.მეცნ.კანდ. 07.00.07.. - თბ., 2002. - 32გვ.. - ზესათ.: საქ. მეცნ. აკად., ისტ. და ეთნოლ. ინ-ტი. - [20თ.][MFN: 3301]

  UDC: 902.7(=94.631) + 891.631.09-394 + 894.631-91.09

  FA 405 - საარქივო ფონდი
  PS 41/2002 - საარქივო ფონდი

   

 1. ხახუტაიშვილი, მზია

  გაბრიელ გელოვანის ნათარგმნი "გეოგრაფია" (ტექსტი და გამოკვლევა) : ავტორეფ... ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.01.11. - თბ. : უნივერსალი, 2001. - 31გვ.. - ზესათ.: საქ. მეცნ. აკად. ხელნაწერთა ინ-ტი. - ტექსტი ქართ. და რუს. ენ.. - 70ც.[MFN: 3536]

  UDC: 808.03=91.71 + 091(=94.631)

  პერსონალია:
  - გელოვანი გაბრიელ;

  FA 353 - საარქივო ფონდი
  PS 257/2001 - საარქივო ფონდი

   

 


გვერდები:  « წინა  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  შემდეგი »  ბოლო »»