The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:DIS - ეროვნული დისერტაციები და ავტორეფერატები გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:66,523

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
ზოგადი განყოფილება. მეცნიერება. ორგანიზაციები. დოკუმენტები და პუბლიკაციები მთლიანად.  --  0*
მეცნიერებისა და კულტურის საფუძვლები.  --  00*
ბიბლიოგრაფია. კატალოგები.  --  01*
საბიბლიოთეკო საქმე. ბიბლიოთეკათმცოდნეობა.  --  02*
ზოგადი ტიპის საცნობო გამოცემები, ენციკლოპედიები, ლექსიკონები და სხვ.  --  030*
სერიალური გამოცემები. პერიოდული გამოცემები  --  050*
ორგანიზაციები და გაერთიანებების სხვა ტიპები. ასოციაციები. კონგრესები. გამოფენები. მუზეუმები.  --  06*
გაზეთები, პრესა: გავრცელება, რედაქტირება. ჟურნალისტიკა.  --  070*
შერეული შინაარსის გამოცემები. კრებულები.  --  08*
ხელნაწერები. იშვიათი წიგნები. რარიტეტები. ბიბლიოფილია. ბიბლიომანია. ექსლიბრისი.  --  09*
ჩანაწერები მოიძებნა 83 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. Бицадзе, А.А. (Андрей Андреевич)

  Агрессия США во Вьетнаме и американская буржуазная печать : Автореферат дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : 10.01.10 / А.А. Бицадзе ; МГУ. - Москва, 1984. - 22с.[MFN: 14056]

  UDC: 05/07

  Московский государственный университет

  არ არის საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

   

 1. Ватейшвили, Джумбер Леванович

  Первые легальные большевистские издания в Закавказье. (Журнал "Могзаури" и газета "Кавказский рабочий листок") : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ист. наук / Дж.Л. Ватейшвили ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Фак. журналист., Каф. парт.-сов. печати. - Москва, 1961. - 24с. ; 20см. - Б.ц., 200экз.[MFN: 14772]

  UDC: 05/07

  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет журналистики (Кафедра партийно-советской печати); 

  არ არის საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

   

 1. Ананиашвили, Н.А. (Нина Александровна)

  Русскоязычная журналистика Грузии 1900-1917 гг. : Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филол. наук : 10.01.02 / Н.А. Ананиашвили ; Ин-т груз. лит-ры. - Тбилиси, 1993. - 50с.[MFN: 18361]

  UDC: 05/07

  Институт грузинской литературы

  არ არის საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

   

 1. გაჩეჩილაძე, დავით

  დამოუკიდებელი ტელემაუწყებლობის განვითარება საქართველოში : დის....ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.01.10 / სამეც. ხელმძღ.: ნ. ლეონიძე ; თსუ. - თბ., 1999. - 159გვ. ; 29სმ. - ბიბლიოგრ.: გვ. 156. - [5ლ.][MFN: 21762]

  UDC: 654.197 + 05/07 + 654.19

  თემატიკა:
  - ჟურნალისტიკა;

  D 3.000 - საარქივო ფონდი

   

 1. იბერი, ელდარ

  რადიომაუწყებლობა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა სისტემაში : დის...ფილოლ. მეცნ. დოქტ. 10.01.10 / თსუ. - თბ., 1998. - 302გვ. ; 29სმ. - ბიბლიოგრ.: გვ. 290. - [10ლ.][MFN: 21879]

  UDC: 05/07 + 654-19

  თემატიკა:
  - ჟურნალისტიკა;

  D 1.847 - საარქივო ფონდი

   

 1. Мечехия, Бадри

  Комсомольская пресса Грузии в период строительства социализма (1921-1937 гг.) : Дис... канд.ист.наук / Ин-т ист. партии при ЦК КП Груз.-фил. ИМЛ при ЦК КПСС ; Науч. рук. Г.К. Жвания. - Тб., 1984. - 203с.. - Библиогр. в подстроч. примеч. и с. 182-201[MFN: 21976]

  UDC: 329.150.1:322.780(479.22) + 05/07(479.22)

  თემატიკა:
  - კომკავშირული პრესა საქართველოში;

  D 7.674 - საარქივო ფონდი

   

 1. ჩოჩია, ვაჟა

  ბისმარკი და გერმანიის საგარეო პოლიტიკა 1871-1882 წლებში და ქართული პრესა : დის...ისტ. მეცნ. დოქტ. 07.00.01 / საქ. მეცნ. აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინ-ტი. - თბ., 1999. - 262გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 256-262[MFN: 22122]

  UDC: 9(43)"18" + 05/07(47.922)(09)

  თემატიკა:
  - საქართველოს ისტორია;

  D 1.775 - საარქივო ფონდი

   

 1. გაგუა, გიორგი

  მოზარდი თაობის სწავლა-აღზრდის საკითხები ჟურნალ "მოგზაურის" ფურცლებზე : დის... მედ. მეცნ. კანდ. 11.00.01 / სამეცნ. ხელმძღ.: დ. გურგენიძე ; თბ. პედ. ინ-ტი. - თბ., 1993. - 141გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 137-141[MFN: 22500]

  UDC: 05(479.22) + 371(479.22)

  თემატიკა:
  - პედაგოგიკის თეორია და ისტორია;

  D 208 - საარქივო ფონდი

   

 1. გულუა, ნუნუ

  აფხაზეთი მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის პერიოდულ გამოცემებში /საქართველოს პრესის მასალების მიხედვით/ : დის. ისტ. მეცნ. კანდ. 07.00.01 / სამეც. ხელმძ.: ოთარჟორდანია ; საქ. მეც. აკადემია, ისტ. და ეთნოგრ. ინ-ტი. - თბ., 1997. - 155გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 151-155[MFN: 22681]

  UDC: 9(479.224) + 05\07(47922)

  თემატიკა:
  - საქართველოს ისტორია;

  D 1.015 - საარქივო ფონდი

   

 1. მამალაძე, ჯანგირ

  ქართული სამედიცინო პერიოდული პრესის მნიშვნელობა სამამულო მედიცინის განვითარებაში : დის... მედ. მეცნ. დოქტ. 14.00.31 / სამეცნ. კონსულტ.: ზ. კახიანი, გ. ვასაძე ; თბილისის სამედ. აკად. სოც. ჰიგიენისა და ჯანდაცვის ორგანიზაციის კათედრა. - თბ., 1995. - 198გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 178-198[MFN: 23254]

  UDC: 05/07(c922):61 + 61(c922)

  თემატიკა:
  - სოციალური ჰიგიენა და ჯანმრთელობის დაცვის ორგანიზაცია;

  D 531 - საარქივო ფონდი

   

 


გვერდები:  « წინა  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  შემდეგი »