The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:DIS - ეროვნული დისერტაციები და ავტორეფერატები გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:66,308

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
ზოგადი განყოფილება. მეცნიერება. ორგანიზაციები. დოკუმენტები და პუბლიკაციები მთლიანად.  --  0*
მეცნიერებისა და კულტურის საფუძვლები.  --  00*
ბიბლიოგრაფია. კატალოგები.  --  01*
საბიბლიოთეკო საქმე. ბიბლიოთეკათმცოდნეობა.  --  02*
ზოგადი ტიპის საცნობო გამოცემები, ენციკლოპედიები, ლექსიკონები და სხვ.  --  030*
სერიალური გამოცემები. პერიოდული გამოცემები  --  050*
ორგანიზაციები და გაერთიანებების სხვა ტიპები. ასოციაციები. კონგრესები. გამოფენები. მუზეუმები.  --  06*
გაზეთები, პრესა: გავრცელება, რედაქტირება. ჟურნალისტიკა.  --  070*
შერეული შინაარსის გამოცემები. კრებულები.  --  08*
ხელნაწერები. იშვიათი წიგნები. რარიტეტები. ბიბლიოფილია. ბიბლიომანია. ექსლიბრისი.  --  09*
ჩანაწერები მოიძებნა 79 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. Абесадзе, Гурам Александрович

  Перспективные газонные растения круглогодовой вегетации в условиях Тбилиси : Автореф... канд. биолог. наук / Центральный ботанический сад. - Тб., 1972. - 13с.. - Список работ автора: c.33 (9 назв)[MFN: 7956]

  UDC: 03.094

  P 1221/1972 - საარქივო ფონდი

   

 1. Горланова, Валентина Павловна

  Орфография "Ведомостей" эпохи Петра I : Автореф... канд. филолог. наук / ТГУ. - Тб., 1954. - 12с.. - На правах рукописи. - 100экз.[MFN: 9079]

  UDC: 07(043) + 811.161.1'01'35

  პერსონალია:
  - Петр I;

  KA 3.341 - წიგნთსაცავი
  TA 635 - საარქივო ფონდი
  P 908/1954 - საარქივო ფონდი

   

 1. Мегрелишвили, Ф.

  Некоторые вопросы дореволюционной грузинской педагогической прессы XX века : Автореф... канд.пед.наук / Тбил. пед. ин-т. - Тб., 1958. - 15с.[MFN: 9262]

  UDC: 37.01(479.22) + 05/07(479.22)

  TA 818 - საარქივო ფონდი
  P 2127/1958 - საარქივო ფონდი

   

 1. Ватейшвили, Джумбер Леванович

  Первые легальные большевистские издания в Закавказье. (Журнал "Могзаури" и газета "Кавказский рабочий листок") : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ист. наук / Дж.Л. Ватейшвили ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Фак. журналист., Каф. парт.-сов. печати. - Москва, 1961. - 24с. ; 20см. - Б.ц., 200экз.[MFN: 14772]

  UDC: 05/07

  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Факультет журналистики (Кафедра партийно-советской печати); 

  არ არის ბიბლიოთეკაში

   

 1. Окросцваридзе, Тенгиз Давидович

  Особенности формирования и физиологическая деятельность фотосинтетического аппарата ели восточной и пихты кавказской в разных ярусах елово-пихтового древостоя : Автореф... канд. биол. наук / Тбил. ун-т. - Тб. : Изд-во Тбил. ун-та, 1972. - 32с. : ил.[MFN: 18192]

  UDC: 03.101

  P 2449/1972 - საარქივო ფონდი

   

 1. Ананиашвили, Н.А. (Нина Александровна)

  Русскоязычная журналистика Грузии 1900-1917 гг. : Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора филол. наук : 10.01.02 / Н.А. Ананиашвили ; Ин-т груз. лит-ры. - Тбилиси, 1993. - 50с.[MFN: 18361]

  UDC: 05/07

  Институт грузинской литературы

  არ არის ბიბლიოთეკაში

   

 1. Асатиани, Владимир Антиозович

  Периодическая печать Грузии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой пятилетки : Автореф... канд. ист. наук / ТГУ. - Тб. : Изд-во Тбил. ун-та, 1971. - 33с.. - Список работ авт.: с. 33 (2 назв.). - Дис. утв. 26.02.1971 г.[MFN: 18389]

  UDC: 05/07 + 63

  P 349/1971 - საარქივო ფონდი

   

 1. გაჩეჩილაძე, დავით

  დამოუკიდებელი ტელემაუწყებლობის განვითარება საქართველოში : დის....ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.01.10 / სამეც. ხელმძღ.: ნ. ლეონიძე ; თსუ. - თბ., 1999. - 159გვ. ; 29სმ. - ბიბლიოგრ.: გვ. 156. - [5ლ.][MFN: 21762]

  UDC: 654.197 + 05/07 + 654.19

  თემატიკა:
  - ჟურნალისტიკა;

  D 3.000 - საარქივო ფონდი

   

 1. იბერი, ელდარ

  რადიომაუწყებლობა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა სისტემაში : დის...ფილოლ. მეცნ. დოქტ. 10.01.10 / თსუ. - თბ., 1998. - 302გვ. ; 29სმ. - ბიბლიოგრ.: გვ. 290. - [10ლ.][MFN: 21879]

  UDC: 05/07 + 654-19

  თემატიკა:
  - ჟურნალისტიკა;

  D 1.847 - საარქივო ფონდი

   

 1. Мечехия, Бадри

  Комсомольская пресса Грузии в период строительства социализма (1921-1937 гг.) : Дис... канд.ист.наук / Ин-т ист. партии при ЦК КП Груз.-фил. ИМЛ при ЦК КПСС ; Науч. рук. Г.К. Жвания. - Тб., 1984. - 203с.. - Библиогр. в подстроч. примеч. и с. 182-201[MFN: 21976]

  UDC: 329.150.1:322.780(479.22) + 05/07(479.22)

  თემატიკა:
  - კომკავშირული პრესა საქართველოში;

  D 7.674 - საარქივო ფონდი

   

 


გვერდები:  « წინა  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  შემდეგი »