The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:DIS - ეროვნული დისერტაციები და ავტორეფერატები გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:66,379

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
ზოგადი განყოფილება. მეცნიერება. ორგანიზაციები. დოკუმენტები და პუბლიკაციები მთლიანად.  --  0*
მეცნიერებისა და კულტურის საფუძვლები.  --  00*
ბიბლიოგრაფია. კატალოგები.  --  01*
საბიბლიოთეკო საქმე. ბიბლიოთეკათმცოდნეობა.  --  02*
ზოგადი ტიპის საცნობო გამოცემები, ენციკლოპედიები, ლექსიკონები და სხვ.  --  030*
სერიალური გამოცემები. პერიოდული გამოცემები  --  050*
ორგანიზაციები და გაერთიანებების სხვა ტიპები. ასოციაციები. კონგრესები. გამოფენები. მუზეუმები.  --  06*
გაზეთები, პრესა: გავრცელება, რედაქტირება. ჟურნალისტიკა.  --  070*
შერეული შინაარსის გამოცემები. კრებულები.  --  08*
ხელნაწერები. იშვიათი წიგნები. რარიტეტები. ბიბლიოფილია. ბიბლიომანია. ექსლიბრისი.  --  09*
ჩანაწერები მოიძებნა 81 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. ჯავახიშვილი, ლელა

  დასავლეთ ევროპის ქვეყნებთან საქართველოს ურთიერთობის ასახვა ქართულ პრესაში (1918-1921 წლები) : დის. ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.01.10 / სამეცნ. ხელმძღვ.: ნოდარ ტაბიძე ; თსუ. - თბ., 2003. - 143გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 136-143[MFN: 27011]

  UDC: 9(479.22:4) + 327(479.22:4) + 05/07(479.22)

  თემატიკა:
  - საქართველო-ევროპის ურთიერთობათა ისტორია; საქართველო-ევროპის პოლიტიკური ურთიერთობები; ქართული ჟურნალისტიკა;

  D 4.408 - საარქივო ფონდი

   

 1. გერსამია, მარიამ

  ინფორმირების თავისებურებანი პუბლიცისტურ ჟანრებში : დის. ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.01.10 / ხელმძღვ.: ნ. ტაბიძე ; თსუ. - თბ., 2003. - 150გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 143-149[MFN: 27079]

  UDC: 05/07

  თემატიკა:
  - ჟურნალისტიკა;

  D 4.469 - საარქივო ფონდი

   

 1. აფხაძე, ზურაბი

  საქართველოს ეროვნულ-პოლიტიკური საკითხები მე-20 საუკუნის 10-იანი წლების ქუთაისის პერიოდული პრესის მიხედვით ("კოლხიდა", "იმერეთი") : დის. ისტ. მეცნ. კანდ. 07.00.01 / სამეცნ. ხელმძღვ.: ეთერი ორჯონიკიძე ; საქ. მეცნ. აკად., ისტ. და ეთნოლოგიის ინ-ტი. - თბ., 2003. - 131გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 130-131[MFN: 27085]

  UDC: 9(479.22)"19" + 07(479.22)

  თემატიკა:
  - საქართველოს ისტორია; ქართული ჟურნალისტიკა;

  D 4.483 - საარქივო ფონდი

   

 1. ცინცაძე, იოსებ

  საფრანგეთის კოლონიური პოლიტიკის საკითხები XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ პრესაში : დის... ისტ.მეცნ.კანდ. / საქ. სსრ მეცნ. აკად. ისტ., არქეოლ. და ეთნოგრაფ. ინ-ტი. - თბ., 1965. - 216გვ.. - ოფიც. ოპონენტები: დონაძე ე., გაფრინდაშვილი მ.. - ბიბლიოგრ. ტექსტ. შენიშვნ. და გვ.: 213-216[MFN: 27325]

  UDC: 94(44) + 05/07(479.22)

  თემატიკა:
  - ქართული პრესა და საფრანგეთი;

  D 5266 - საარქივო ფონდი

   

 1. მამუკელაშვილი, ელგუჯა

  "ქართული საფრონტო პრესა (1941-1945 წწ.") : დის... ისტ.მეცნ.კანდ. / იოსელიანი ა. ; თელავის სახ. პედ. ინ-ტი. - თბ., 1969. - 256გვ.. - ოფიც. ოპონენტები: ჟვანია გ., ვათეიშვილი ჯ.. - ბიბლიოგრ. ტექსტ. შენიშვნ. და გვ.: 231-253[MFN: 27682]

  UDC: 05(479.22)(09)

  თემატიკა:
  - ქართული პრესა "1941-1945წწ.";

  D 5384 - საარქივო ფონდი

   

 1. Славинский, Николай Александрович

  Исследования, разработка и внедрение прогрессивных решений искусственных сооружений на автомобильных дорогах в горных условиях : Автореф. дисс. на соискание учен. степени докт. техн. наук / Груз. политехнический ин-т. - Тб., 1972. - 107с. : таб.[MFN: 34917]

  UDC: 05.440 + 625.718

  P 1698/1972 - საარქივო ფონდი

   

 1. Асатиани, В.А. (Владимир Антиозович)

  Периодическая печать в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства Грузии в годы первой пятилетки : Дис... канд. ист. наук. - Тб., 1970. - 240с.. - Библиогр.: с. 230-240. - Дис. утв. 26.02.1971.[MFN: 40872]

  UDC: 05/07 + 63

  არ არის საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

   

 1. Асатиани, В.А. (Владимир Антиозович)

  Периодическая печать Грузии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой пятилетки : Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. ист. наук / Вл.А. Асатиани ; ТГУ. - Тбилиси : ТГУ, 1971. - 33 с.. - Список работ авт.: с. 33 (2 назв.)[MFN: 61997]

  UDC: 05/07 + 63

  Тбилисский государственный университет (ТГУ)

  P 349/1971 - საარქივო ფონდი

   

 1. Окросцваридзе, Т.Д. (Тенгиз Давидович)

  Особенности формирования и физиологическая деятельность фотосинтетического аппарата ели восточной и пихты Кавказской в разных ярусах елово-пихтового древостоя : Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук / Т.Д. Окросцваридзе ; ТГУ. - Тбилиси : ТГУ, 1972. - 32 с. : ил.[MFN: 62975]

  UDC: 03.101

  Тбилисский государственный университет (ТГУ)

  P 2449/1972 - საარქივო ფონდი

   

 1. Цителашвили, Нана

  Еженедельник "пари-матч" в индустрии буржуазной печатной пропаганды современной Франции (1949-1975 гг.) : Автореф... канд. филол. наук 10.01.10 / МГУ. - М., 1984. - 25 с.[MFN: 66013]

  UDC: 05/07(44)

  არ არის საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

   

 


გვერდები:  « წინა  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  შემდეგი »