The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:DIS - ეროვნული დისერტაციები და ავტორეფერატები გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:66,523

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
ზოგადი განყოფილება. მეცნიერება. ორგანიზაციები. დოკუმენტები და პუბლიკაციები მთლიანად.  --  0*
მეცნიერებისა და კულტურის საფუძვლები.  --  00*
ბიბლიოგრაფია. კატალოგები.  --  01*
საბიბლიოთეკო საქმე. ბიბლიოთეკათმცოდნეობა.  --  02*
ზოგადი ტიპის საცნობო გამოცემები, ენციკლოპედიები, ლექსიკონები და სხვ.  --  030*
სერიალური გამოცემები. პერიოდული გამოცემები  --  050*
ორგანიზაციები და გაერთიანებების სხვა ტიპები. ასოციაციები. კონგრესები. გამოფენები. მუზეუმები.  --  06*
გაზეთები, პრესა: გავრცელება, რედაქტირება. ჟურნალისტიკა.  --  070*
შერეული შინაარსის გამოცემები. კრებულები.  --  08*
ხელნაწერები. იშვიათი წიგნები. რარიტეტები. ბიბლიოფილია. ბიბლიომანია. ექსლიბრისი.  --  09*
ჩანაწერები მოიძებნა 83 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. ცინცაძე, იოსებ

  საფრანგეთის კოლონიური პოლიტიკის საკითხები XIX საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ პრესაში : დის... ისტ.მეცნ.კანდ. / საქ. სსრ მეცნ. აკად. ისტ., არქეოლ. და ეთნოგრაფ. ინ-ტი. - თბ., 1965. - 216გვ.. - ოფიც. ოპონენტები: დონაძე ე., გაფრინდაშვილი მ.. - ბიბლიოგრ. ტექსტ. შენიშვნ. და გვ.: 213-216[MFN: 27325]

  UDC: 94(44) + 05/07(479.22)

  თემატიკა:
  - ქართული პრესა და საფრანგეთი;

  D 5266 - საარქივო ფონდი

   

 1. მამუკელაშვილი, ელგუჯა

  "ქართული საფრონტო პრესა (1941-1945 წწ.") : დის... ისტ.მეცნ.კანდ. / იოსელიანი ა. ; თელავის სახ. პედ. ინ-ტი. - თბ., 1969. - 256გვ.. - ოფიც. ოპონენტები: ჟვანია გ., ვათეიშვილი ჯ.. - ბიბლიოგრ. ტექსტ. შენიშვნ. და გვ.: 231-253[MFN: 27682]

  UDC: 05(479.22)(09)

  თემატიკა:
  - ქართული პრესა "1941-1945წწ.";

  D 5384 - საარქივო ფონდი

   

 1. Славинский, Николай Александрович

  Исследования, разработка и внедрение прогрессивных решений искусственных сооружений на автомобильных дорогах в горных условиях : Автореф. дисс. на соискание учен. степени докт. техн. наук / Груз. политехнический ин-т. - Тб., 1972. - 107с. : таб.[MFN: 34917]

  UDC: 05.440 + 625.718

  P 1698/1972 - საარქივო ფონდი

   

 1. Асатиани, В.А. (Владимир Антиозович)

  Периодическая печать в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства Грузии в годы первой пятилетки : Дис... канд. ист. наук. - Тб., 1970. - 240с.. - Библиогр.: с. 230-240. - Дис. утв. 26.02.1971.[MFN: 40872]

  UDC: 05/07 + 63

  არ არის საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

   

 1. Бакрадзе, Г.И. (Георгий Илларионович)

  Материалы по истории грузинской периодики (1779-1832) с "Библиографией грузинской периодики 1819-1945 гг." : Автореф. дис., представ. на соискание учен. степ. канд. педагог. наук / Г.И. Бакрадзе ; ТГУ. - Тбилиси, 1954. - 21 с. ; 23см.. - На правах рукописи. - 100 экз.[MFN: 48960]

  UDC: 05/07(479.22)(09)

  Тбилисский государственный университет (ТГУ)

  TA 358 - საარქივო ფონდი
  P 1586/1954 - საარქივო ფონდი

   

 1. Цинамдзгвришвили, Л.И. (Лия Ивановна)

  Демократическая печать Грузии 80-90 годов XIX в. : (По материалам газ. "Новое Обозрение", 1884-1906 гг.) : Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук : (07.00.002) / Л.И. Цинамдзгвришвили ; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А. Джавахишвили. Специализир. учен. совет Д 007.15.01. - Тбилиси, 1978. - 23 с.. - Список работ авт.: с. 23 (6 назв.)[MFN: 50091]

  UDC: 07

  Академия Наук Грузинской ССР. Институт истории, археологии и этнографии им. И.А. Джавахишвили; 

  TA 83 - საარქივო ფონდი
  PS 222/1978 - საარქივო ფონდი

  დაცულია: RuMoRGB; NLR

   

 1. Кубанеишвили, Гайоз Гивиевич

  Роль средств массовой информации Запада в обострении контрреволюционных событий в Польше 1980-82 годов (анализ основных направлений, форм и методов пропаганды) : Автореф... канд. филол. наук 10.01.10 / Кубанеишвили Гайоз Гивиевич ; Науч. рук. Вачнадзе Г.Н. ; ТГУ. - Тб., 1988. - 21 с.[MFN: 54320]

  UDC: 05/07

  Вачнадзе, Г.Н. (Науч. рук.); 
  ТГУ

  TA 7.574 - საარქივო ფონდი

   

 1. Махарадзе, Н.А. (Нино А.)

  Первая русская газета на Кавказе (1828-1832) : (678 - Журналистика) : Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. филол. наук / Н.А. Махарадзе ; ТГУ. - Тбилиси : ТГУ, 1968. - 18 с. ; 22см.. - 180 экз.[MFN: 60750]

  UDC: 05/07(470)

  Тбилисский государственный университет (ТГУ)

  TA 422 - საარქივო ფონდი
  P 2200/1968 - საარქივო ფონდი

   

 1. Асатиани, В.А. (Владимир Антиозович)

  Периодическая печать Грузии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой пятилетки : Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. ист. наук / Вл.А. Асатиани ; ТГУ. - Тбилиси : ТГУ, 1971. - 33 с.. - Список работ авт.: с. 33 (2 назв.)[MFN: 61997]

  UDC: 05/07 + 63

  Тбилисский государственный университет (ТГУ)

  P 349/1971 - საარქივო ფონდი

   

 1. Окросцваридзе, Т.Д. (Тенгиз Давидович)

  Особенности формирования и физиологическая деятельность фотосинтетического аппарата ели восточной и пихты Кавказской в разных ярусах елово-пихтового древостоя : Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. биол. наук / Т.Д. Окросцваридзе ; ТГУ. - Тбилиси : ТГУ, 1972. - 32 с. : ил.[MFN: 62975]

  UDC: 03.101

  Тбилисский государственный университет (ТГУ)

  P 2449/1972 - საარქივო ფონდი

   

 


გვერდები:  « წინა  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  შემდეგი »