The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:DIS - ეროვნული დისერტაციები და ავტორეფერატები გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:66,378

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
ხალხთა საერთო მსაზღვრელები  --  (=*
პრიმიტიული,პირველყოფილი ხალხები.  --  (=08*
კუნძულებზე მცხოვრებნი.  --  (=1.210.7*
მთიელები.  --  (=1.23*
ამერიკელები (აშშ მოსახლეობა)  --  (=1.73*
ინგლისელები.  --  (=111*
გერმანელები.  --  (=112.2*
დანიელები.  --  (=113.4*
ნორვეგიელები.  --  (=113.5*
შვედები.  --  (=113.6*
იტალიელები.  --  (=131.1*
ფრანგები.  --  (=133.1*
ესპანელები.  --  (=134.2*
პორტუგალიელები.  --  (=134.3*
რუმინელები.  --  (=135.1*
მოლდაველები.  --  (=135.2*
ბერძნები.  --  (=14*
სლავები.  --  (=16*
ლიტველები.  --  (=172*
ლატვიელები.  --  (=174*
ალბანელები.  --  (=18*
სომხები.  --  (=19*
ინდოელები  --  (=21*
სპარსელები.  --  (=222.1*
ქურთები.  --  (=222.5*
ტაჯიკები.  --  (=222.8*
კავკასიელები.  --  (=35*
ბასკები.  --  (=361*
აფროაზიელები.  --  (=41*
ფინელები.  --  (=511.111*
ესტონელები.  --  (=511.113*
უნგრელები.  --  (=511.141*
ჩუვაშები.  --  (=512.111*
ყაზახები.  --  (=512.122*
უზბეკები.  --  (=512.133*
ბაშკირები.  --  (=512.141*
თათრები.  --  (=512.145*
ყირგიზები.  --  (=512.154*
თურქები.  --  (=512.161*
აზერბაიჯანელები.  --  (=512.162*
თურქმენები.  --  (=512.164*
გაგაუზები.  --  (=512.165*
მონღოლები.  --  (=512.3*
იაპონელები.  --  (=521*
კორეელები.  --  (=531*
ჩინელები.  --  (=581*
ტიბეტელები.  --  (=584.6*
ვიეტნამელები.  --  (=612.91*
ინდო-წყნარი ოკეანის ხალხები.  --  (=71*
ავსტრალიელები.  --  (=72*
ამერიკელი ინდიელები  --  (=8*
ჩანაწერები მოიძებნა 241 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. ჩელებაძე, ნაილა

  ქალის საოჯახო მდგომარეობა აჭარაში /XIX ს. II ნახევრისა და XX ს. დასაწყისის ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით/ : დის...ისტ. მეცნ. კანდ. 07.00.05 / სამეცნ. ხელმძღ.: ვ. შამილაძე ; თსუ, საქ. მეცნ. აკად. ბათუმის ს/კ ინ-ტი. - ბათუმი, 1996. - 218გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 180-218[MFN: 24665]

  UDC: 902.7(=99.962.1)

  თემატიკა:
  - ეთნოგრაფია;

  D 841 - საარქივო ფონდი

   

 1. ჩხაიძე, მანანა

  საქართველოს მეგალითური კულტურა და ქვა-კაცი ზეიანის მიწებიდან : დის...ისტ. მეცნ. კანდ. / სამეცნ. ხელმძღ.: ვახტანგ შამილაძე ; თსუ. - თბ., 1997. - 123გვ. : ტაბ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 117-123. - [5ლ.][MFN: 24691]

  UDC: 902.7(=99.962.1) + 899.962.1 09 + 9026(479.22)

  თემატიკა:
  - საქართველოს ეთნოგრაფია;

  D 1.105 - საარქივო ფონდი

   

 1. ხუციშვილი, რეზო

  უნგრულ-კავკასიური პრობლემა (უნგრული ტომები ჩრდ. კავკასიაში V-IX სს.) / [რედ.: ილია ტაბაღუა]. - თბ. : სამყარო, 1994. - 311გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 277-307. - დის. გამოც. წიგნად. - რეზ. რუს. და ინგლ. ენ.. - [5ლ.], 1500ც.[MFN: 24701]

  UDC: 9(=94.51) + 9(439:479) + 90(439)

  D 1.165 - საარქივო ფონდი

   

 1. ხუციშვილი, ქეთევან

  სიზმარი და სიზმრის ახსნა ქართულ ყოფაში : დის... ისტ. მეცნ. კანდ. 07.00.05 / სამეც. ხელმძღვ.: ვ. შამილაძე ; თსუ. - თბ., 1999. - 110გვ. ; 29სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 104-110. - [5ლ.][MFN: 24748]

  UDC: 159.963 + 902.7(=99.962.1)

  თემატიკა:
  - ეთნოგრაფია;

  D 3.025 - საარქივო ფონდი

   

 1. იოსელიანი, ხათუნა

  სტუმარ-მასპინძლობის ტრადიცია სვანეთში : დის... ისტ. მეცნ. კანდ. 07.00.05 / სამეც. ხელმძღვ.: ვალერიან ითონიშვლი ; საქ. მეცნ. აკად., ი. ჯავახიშვილის სახ. ისტ. და ეთნოგრ. ინ-ტი. - თბ., 1999. - 146გვ. ; 29სმ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 137-145. - [5ლ.][MFN: 24753]

  UDC: 392(479.22) + 902.7(=99.962.1)

  თემატიკა:
  - ეთნოგრაფია;

  D 3.040 - საარქივო ფონდი

   

 1. ანთია, ეკა

  ქართული ემიგრაციის პირველი ტალღის ეროვნულ-პატრიოტული და კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმიანობა გერმანიაში XX საუკუნის 20-50 წლებში : დის...ისტ. მეცნ. კანდ. 07.00.03 / თსუ. - თბ., 2001. - 181გვ. ; 28სმ. - ბიბლიოგრ.: გვ. 176-180. - [5ლ.][MFN: 24967]

  UDC: 325.2(=94.631) + 9(479.22)"1918.05-1921-02"

  თემატიკა:
  - მსოფლიო ისტორია;

  D 3.140 - საარქივო ფონდი

   

 1. მელიქიშვილი, ლიანა

  ტრადიციული კულტურის როლი ახალი საზოგადოების ჩამოყალიბებაში (კონფლიქტი და სოციალური განწყობა ჯავახეთის პოლიეთნიკურ საზოგადოებაში) : დის...ისტ. მეცნ. დოქტ. 07.00. 07 / საქ. მეცნ. აკად. ისტ. და ეთნოლოგ. ინ-ტი. - თბ., 2001. - 256გვ. ; 28სმ. - ბიბლიოგრ.: გვ. 246-256. - [10ლ.][MFN: 25035]

  UDC: 323.1(479.22) + 323.15(479.22) + 902.7(=94.631)

  თემატიკა:
  - ეთნოგრაფია; ეთნოლოგია; ანტროპოლოგია;

  D 3.121 - საარქივო ფონდი

   

 1. კახიძე, ნოდარ

  ხელოსნობა სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში : დის... ისტ. მეცნ. დოქტ. 07.00.07 ; საქ. მეცნ. აკად. , ბათუმის ნ. ბერძენიშვილის სახ. სამეცნ. კვლევ. ინ - ტი. - თბ., 2000. - 360გვ. : ილუსტრ. ; 29სმ. - ბიბლიოგრ. : გვ. 298-328. - [10ლ.][MFN: 25053]

  UDC: 902.7(=94.631)

  თემატიკა:
  - ეთნოლოგია;

  D 3.159 - საარქივო ფონდი

   

 1. ზურაშვილი, მაია

  ქართველთა მითო-რელიგიური წარმოდგენები და მათი სოციალური არსი (სამონადირეო წეს-ჩვეულების მიხედვით) : დის... ისტ. მეცნ. კანდ. 07.00.07 / სამეც. ხელმძღვ.: ი. სურგულაძე ; საქ. მეცნ. აკად., ივ. ჯავახიშვილის სახ. ისტ. და ეთნოგრ. ინ-ტი. - თბ., 2001. - 144გვ. ; 29სმ.. - ბიბლიოგრ. ტექსტის ბოლოს. - [5ლ.][MFN: 25309]

  UDC: 902.7(=94.631)

  თემატიკა:
  - ეთნოგრაფია; ეთნოლოგია; ანტროპოლოგია;

  D 3.407 - საარქივო ფონდი

   

 1. Astourian, Stephan

  Testing world-system theory, Cilicia (1830s-1890s): Armenian-Turkish polarization and the ideology of modern Ottoman historiography : Diss... for the degree Doctor of Philosophy in History: 9711599 / Univ. of California, Los Angeles. - Los Angeles, Ann Arbor, 1996. - XIV,727p. : mapes ; 29cm. - Bibliogr.: p. 674-727. - [10 lari][MFN: 25338]

  UDC: 323.1(=91.99) + 9(56) + 9(479.25:56)

  W 56 - საარქივო ფონდი

   

 


გვერდები:  «« პირველი  « წინა  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  შემდეგი »  ბოლო »»