The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:DIS - ეროვნული დისერტაციები და ავტორეფერატები გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:66,523

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
ხელოვნება. დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება. ფოტოგრაფია. მუსიკა. თამაშობები. სპორტი.  --  7*
დაგეგმარება ქვეყნის მასშტაბში. რაიონული დაგეგმარება. ქალაქთმშენებლობა.  --  71*
არქიტექტურა.  --  72*
პლასტიკური ხელოვნება. ქანდაკება.  --  73*
ხატვა და ხაზვა. დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება. მხატვრული რეწვა. დიზაინი.  --  74*
ფერწერა.  --  75*
გრაფიკული ხელოვნება. გრაფიკა. გრავიურა.  --  76*
ფოტოგრაფია, კინემატოგრაფია და მსგავსი პროცესები (ტექნოლოგია).  --  77*
მუსიკა.  --  78*
სანახაობითი ხელოვნება. მასობრივი გასართობები. თამაშები. სპორტი.  --  79*
ჩანაწერები მოიძებნა 83 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. ბარათელი, ბესიკ

  მხატვრული შემოქმედების საკითხი არეოპაგიტულ ესთეტიკაში : ავტორეფ... ფილოს. მეცნ. კანდ. 09.00.04. - თბ., 1998. - 29ფ.. - ზესათ.: თბ. სახ. უნ-ტი. - [20თ.][MFN: 678]

  UDC: 701

  FA 3.216 - საარქივო ფონდი
  Kა 228.330/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. ნიკოლეიშვილი, ირინე

  ისტორიულ პირთა გამოსახულებანი შუა საუკუნეების ქართულ მცირე პლასტიკაში : X-XI სს-ის ქვის კანკელთა ფილები სხიერიდან, საორბისიდან და ზედაზნიდან : ავტორეფ... ხელოვნებათმც. მეცნ. კანდ. 17.00.09. - თბ., 1998. - 22ფ.. - ზესათ.: საქ. ხელოვნ. ისტ. ინ-ტი. - [20თ.][MFN: 1831]

  UDC: 7(479.22)

  FA 3.027 - საარქივო ფონდი
  Kა 228.301/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. Гулдамашвили, Этери Ивановна

  Жизнь и творчество Т.И. Хускивадзе : Автореф... канд. филол. наук / ТГУ. - Тб. : Изд-во Тбил. ун-та, 1969. - 20с.[MFN: 2964]

  UDC: 70

  TA 70 - საარქივო ფონდი
  P 1855/1969 - საარქივო ფონდი

   

 1. ფოცხვერაშვილი, ნონა

  უცხოურ ენაზე სპეციალური ლიტერატურის კითხვის დამხმარე სახელმძღვანელოს შედგენის პრინციპები (არაენობრივ უმაღლეს სასწავლებლებში) : ავტორეფ... პედ. მეცნ. კანდ. (13.00.02) / თბილ. სახ. პედ. უნ-ტი. - თბ., 2002. - 33გვ.. - ტექსტი ქართ. და რუს. ენ.[MFN: 3836]

  UDC: 707(077.2)

  FA 758 - საარქივო ფონდი
  PS 313/2002 - საარქივო ფონდი

   

 1. Эгадзе, Отар Николаевич

  Принцип гуманного соцйиализма КПСС и национальные мотивы в грузинской искустве (60-80-е годы XX в.) : Автореф... канд. ист. наук 07.00.01 / Эгадзе Отар Николаевич ; Ин-т ист. партии при ЦК КП Грузии - филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. - Тбилиси, 1990. - 55 с.[MFN: 4404]

  UDC: 7(479.22) + 329.150.1

  Ин-т ист. партии при ЦК КП Грузии - филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС

  TA 8.053 - საარქივო ფონდი
  PS 80/1990 - საარქივო ფონდი

   

 1. ანდრიაძე, დავით

  ხელოვნების ქმნილების ქრონოტოპი : ავტორეფ... ფილოსოფ. მეცნ. დოქტ. 09.00.04 / თსუ. - თბ., 2003. - 43გვ.[MFN: 5455]

  UDC: 130.2:7 + 111.8 + 7.01

  KA 1.215 - წიგნთსაცავი
  FA 1.343 - საარქივო ფონდი

   

 1. ქავთარია, ნინო

  კალიპოსის მონასტრის ქართული სკრიპტორიუმი XI საუკუნეში ოთხთავთა (A-484, S-962, K-76) მხატვრული გაფორმება : ავტორეფ... ხელოვნებათმცოდნ. კანდ. 17.00.09 / საქ. მეცნ. აკად., ქართ. ხელოვნების ისტორიის ინ-ტი. - თბ., 2004. - 63გვ.[MFN: 6139]

  UDC: 091(=94.631) + 7.05 + 226

  KA 1.484 - წიგნთსაცავი
  FA 1.602 - საარქივო ფონდი
  PS 35/2004 - საარქივო ფონდი

   

 1. ანტონოვა, ლიუდმილა

  ესთეტიკური ფენომენის ანთროპოზომადობა : ავტორეფ... ფილოსოფიის მეცნ. აკად. 09.00.01 / თსუ. - თბ., 2004. - 65გვ.[MFN: 6163]

  UDC: 7.01

  KA 1.506 - წიგნთსაცავი
  FA 1.626 - საარქივო ფონდი

   

 1. გულიაშვილი, ნანა

  ხელოვნების არსისა და დანიშნულების საკითხები არჩილ ჯორჯაძის ესთეტიკურ ნააზრევში : ავტორეფ... ფილოს. მეცნ. კანდ. 09.00.04 / თსუ. - თბ., 2004. - 38გვ.[MFN: 6441]

  UDC: 18 + 7.01

  პერსონალია:
  - ჯორჯაძე არჩილ;

  KA 1.629 - წიგნთსაცავი
  FA 1.740 - საარქივო ფონდი
  PS 146/2004 - საარქივო ფონდი

   

 1. ყანჩაველი, გ.ი.

  მასალები Anopheles algeriensis theob-ის ბიოლოგიისა და ეკოლოგიისათვის : თეზისები / საქართველოს სასოფლო-სამეურნეო ინ-ტი. - თბ., 1940. - 4გვ. ; 21სმ.. - უკანო და უთავფურცლო. - უფასო, 70ც.[MFN: 7993]

  UDC: 7(043)

  P 144/1940 - საარქივო ფონდი

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  შემდეგი »