The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:DIS - ეროვნული დისერტაციები და ავტორეფერატები გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:66,523

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
ადგილმდებარეობა. წყნარი ოკეანის (ოკეანიის) სამხრეთ ნაწილის სახელმწიფოები და რეგიონები. ავსტრალია. არქტიკა და ანტარქტიდა.  --  (9*
ავსტრალია და ოკეანია.  --  (931/96*
ახალი ზელანდია.  --  (931*
ავსტრალია.ავსტრალიის კავშირი.  --  (94*
პაპუა-ახალი გვინეა.  --  (954*
ჩანაწერები მოიძებნა 21 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. Кацитадзе, Д.В.

  Персидские источники продолжений "Картлис цховреба" : Автореф... канд. ист. наук / ТГУ. - Тб. : Изд-во Тбил. ун-та, 1961. - 19с.. - 180экз.[MFN: 7602]

  UDC: 94(479.22)(93)

  P 650/1961 - საარქივო ფონდი

   

 1. რობაქიძე, ქეთევან.

  "შიდა ქართლის ვენახების ნიადაგურ-ეკოლოგიური თავისებურებანი" : ავტორეფ... სოფლ.მეურნ.მეცნ.კანდ. 06.01.15 / საქ. სას.-სამეურნ. უნ-ტი. - თბ., 2006. - 52c.. - ტექსტი ქართ. და რუს. ენ.[MFN: 12279]

  UDC: 634.8(499.22) + 631.41(979.22)

  KA 2.916 - წიგნთსაცავი
  FA 4.651 - საარქივო ფონდი

   

 1. Авлохашвили, А.Г. (Александр Георгиевич)

  Социально-демографические изменения сельского населения Грузии в 60-80-е годы XX века : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ист. наук : 07.00.02 / А.Г. Авлохашвили ; МГУ. - Москва, 1990. - 26с.[MFN: 14210]

  UDC: 9(с)(922)

  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

  არ არის საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

   

 1. Аласания, Г.Г. (Гюли Гивиевна)

  Сочинения Кятиба Челеби как источник по истории Грузии и Азербайджана : Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата ист. наук / Г.Г. Аласания ; АН Груз. ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии. - Тбилиси, 1974. - 27с.[MFN: 18387]

  UDC: 94(479.22)(093) + 94(479.24)(93)

  Академия наук Грузинской ССР. Институт истории, археологии и этнографии; 

  პერსონალია:
  - Хаджи Халифе Мустафа ибн Абдуллах (историк,писатель, 1609-1657, Кятиб Челеби [Хаджи Калфа]);

  P 1237/1974 - საარქივო ფონდი

   

 1. არველაძე, რევაზი

  საქართველოს რესპუბლიკის ენერგეტიკის განვითარების პრობლემები : დის... ტექნ. მეცნ. დოქტ. 05.03.01 / ენერგეტ. და ჰიდროტექნ. ნაგებ. საქ. ს/კ ინ-ტი. - თბ., 1993. - 251გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 240-251[MFN: 22273]

  UDC: 338.91:620.9(c922) + 338.91:628.1(922)

  თემატიკა:
  - ენერგეტიკული სისტემები და კომპლექსები;

  D 177 - საარქივო ფონდი

   

 1. ყენია, მარინე რევაზის ასული

  ლაღამის ქვედა ეკლესიის მოხატულობანი : ავტორეფ... ხელოვნებათმცოდნ. კანდ. 17.00.09 / მ. რ. ყენია ; სამეცნ. ხელმძღვ.: ნ. ა. ალადაშვილი ; საქ. მეცნ. აკად. ; ქართ. ხელ. ისტ. ინსტ.. - თბ.5, 1997. - 34გვ.. - ბიბლიოგ.: გვ. 24. - ხელნაწერის უფლებით. - რეზ. ინგლ. ენ.. - [MFN: 22554]

  UDC: 750.52(99062.1)

  ალადაშვილი, ნათელა ალექსანდრეს ასული (სამეცნიერო ხელმძღვანელი); 
  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. გ. ჩუბინიშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტი; 

  თემატიკა:
  - ხელოვნების ისტორია და თეორია;

  Kა 228.225/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. გუგუნავა, ლია

  ჰამლეტის ტრაგიკული სახის ინტერპრეტაცია ქართულ კრიტიკაში : დის. ფილოლ. მეცნ. კანდ. 10.01.01 / სამეც. ხელმძღვ.: ნ. ჭოლოკავა ; ქართ. ლიტ. ინ-ტი. - თბ., 1993. - 182გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 178-182[MFN: 22672]

  UDC: 82092 + 792(99.9621)

  პერსონალია:
  - შექსპირი უილიამ;

  თემატიკა:
  - ლიტერატურის თეორია;

  D 333 - საარქივო ფონდი

   

 1. ლაბარტყავა, აკაკი

  სასოფლო-სამეურნეო კანონმდებლობა საქართველოში 1921-1937 წლებში : დის... იურიდ. მეცნ. დოქტ. 12.00.01 / თსუ. - თბ., 1992. - 336გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 318-334[MFN: 23162]

  UDC: 338.1(479.22):34 + 338.1(479.22):34 + 338.1cob(922):34

  თემატიკა:
  - სახელმწიფოსა და სამართლის თეორია და ისტორია; პოლიტიკურ და სამართლებრივ მოძღვრებათა ისტორია;

  D 258 - საარქივო ფონდი

   

 1. მესხიშვილი, ცირა

  ახალციხელ ებრაელთა ტრადიციული ყოფა : დის... ისტ. მეცნ. კანდ. 07.00.05 / სამეც. ხელმძღვ.: თ. იველაშვილი ; საქ. მეცნ. აკად., საქ. სახელმწ. მუზეუმი. - თბ., 1998. - 168გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 161-169. - [5ლ.][MFN: 23354]

  UDC: 902.7(924)

  თემატიკა:
  - ეთნოგრაფია;

  D 1.264 - საარქივო ფონდი

   

 1. ტაბატაძე, ანა

  ახლო აღმოსავლეთში ჩრდილოეთ კავკასიელთა მიგრაციის ზოგიერთი საკითხი /1830-1910 წწ./ : დის... ისტ. მეცნ. კანდ. 07.00.03 / სამეცნ. ხელმძღვ.: ალ. მენთეშაშვილი ; თსუ. - თბ., 1994. - 143გვ.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 138 - 143[MFN: 23730]

  UDC: 9(470.6) + 326(91) + 9(47+57)..1853-1856

  თემატიკა:
  - მსოფლიო ისტორია;

  D 430 - საარქივო ფონდი

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 |  შემდეგი »