The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
ბაზის დათვალიერება საწყისი MFN: ხელახალი ძიება
მონაცემთა ბაზა:GAZET - გაზეთების მატიანე (1819-1910) გამოტანის ფორმატი 
შედეგის შენახვა
ჩანაწერები:146,055
 1. [ავარელ ახმედ ხანის მიერ 6000 ლეკთა და ჩაჩანთა შეკრება რუსეთის წინააღმდეგ. მათი დამარცხება მდ. სულაკის ნაპირზე სოფ. ბალტუგაისთან] // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 19 სექტემბერი. - N29. - გვ.2-3[MFN: 61]

  UDC:  94(470:479)

  მოხსენიებული პირები:  ახმედ ხანი.

  გეოგ.დასახელება:  რუსეთი; კავკასია.

  თემატიკა:  ისტორია.

   

 1. პირი რაპორტისა უფლის ღენერალ-ლეიტენანტის საქართველოსა შინა მხედრობათ მმართებელის და კავალერის ველამინოვისადმი ღენერალ-მაიორის მადათოვისა ოკდომბრის ჩყით[1819] წელსა // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1907. - 17 ოქტომბერი. - N33. - გვ.1-2[MFN: 62]

  UDC:  94(470)

  ანოტაცია:  ბაშილთა განდგომა რუსეთის წინააღმდეგ, მათი დამორჩილება და სასტიკი დასჯა

  მოხსენიებული პირები:  ველიამინოვი (საქართველოს მმართებელი).

  გეოგ.დასახელება:  რუსეთი.

  თემატიკა:  ისტორია.

   

 1. პირი საქართველოს განყოფილების კორპუსის განმგებლის...ერმოლოვის ბრძანებისა...ველამინოვის პირველისა ოკდ. ე[5] რიცხვითგან ჩყით[1819] წლისა N23... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 17 ოქტომბერი. - N33. - გვ.2-4[MFN: 63]

  UDC:  94(470)

  ანოტაცია:  სისოევის მიერ გროზნის და ვნეზაპნის ციხესთან მეამბოხეთა დამარცხება

  პერსონალია:  ერმოლოვი (საქართველოს კორპუსის განმგებელი).

  მოხსენიებული პირები:  ველიამინოვი; სისოევი.

  გეოგ.დასახელება:  რუსეთი.

  თემატიკა:  ისტორია.

   

 1. ელისავეთპოლითგან : იე[15] თებერვალს აქ უსაკუთრესად იდღესასწაულეს... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 14 მარტი. - N2. - გვ.2[MFN: 64]

  UDC:  94(479)

  ანოტაცია:  ვირტერბერღთ სახლეულების ჩამოსვლა. სომხებმა სტუმართმოყვარედ მიიღეს ახლადდასახლებულები. საქართველოს უპირატეს მმართებელმა მადლობის ნიშნად ელისავეტპოლელ სომხებს საქებარი წერილი უბოძა

  გეოგ.დასახელება:  კავკასია; ელისავეტპოლი (განჯა), ქალაქი (აზერბაიჯანი).

  თემატიკა:  ისტორია.

   

 1. ისპოლნიტელნის ექსპედიციისაგან ეცხადების... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 10 ოქტომბერი. - N32. - გვ.1-2[MFN: 65]

  UDC:  94(479)

  ანოტაცია:  თავად ორბელიანებს, რომელნიც ჩამოთვლილნი არიან სიაში ევალებათ წარადგინონ გუბერნატორის თანამდებობის აღმასრულებელ ხოვენთან საბუთნი, რომ ისინი მფლობელნი არიან სამშვილდის საზღვარზე მდებარე მამულებისა. მათი მოსაზღვრე მიწები ბორჩალოში დასახლებულ იქნებიან კოლონისტების მიერ

  პერსონალია:  ორბელიანი (თავადი); ერმოლოვი.

  გეოგ.დასახელება:  კავკასია.

  თემატიკა:  ისტორია.

   

 1. საქართველოს უპირატეს მმართებელმა უფალმა ინფანტერიის ღენერალმა ა.პ. ერმოლოვმა... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 4 აპრილი. - N5. - გვ.1[MFN: 66]

  UDC:  94(479)

  ანოტაცია:  დადგენილება თათრების ადგილიდან ადგილზე ხშირად გადასვლის აღკვეთის მიზნით, მათი საზღვარგარეთ წასვლის ან გადასახლების შემთხვევაში მათი მიწები დაუნაწილდეს ადგილობრივ მცხოვრებლებს

  პერსონალია:  ერმოლოვი (გენერალი).

  გეოგ.დასახელება:  კავკასია.

  თემატიკა:  ისტორია.

   

 1. საზოგადოსა სარგებლობისათვის თბილისის მცხოვრებთასა ამა წლის დაწყებასა შინა საქართველოს ღუბერნატორის უფლის ღენერალ-მაიორის და კავალერის ხოვენისაგან მიწერილ არს ბრძანება თბილისის პოლიცმეისტერისადმი შემდგომისა ჰაზრისა... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 4 აპრილი. - N5. - გვ.3-4[MFN: 67]

  UDC:  94(479.221.1)

  ანოტაცია:  სანიტარულ მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით თბილისში სამღებროებისა და დაბახანების ქალაქგარეთ გადატანა; საპნის ხარშვა მოეწყოს აბანოსაგან მოშორებით მტკვრის პირზედ; ყასაბხანებში დუქნებთან საქონელი არ დაიკლას, თავახდილ სახაშეებში ბუხარი მოეწყოს, მეთევზეთა დუქნები დიდ ქუჩებიდან მოშორებით იქნას გადატანილი და სხვა

  გეოგ.დასახელება:  თბილისი; კავკასია.

  თემატიკა:  ისტორია.

   

 1. [პ]ირი წარწერილობისა საქართველოს ღუბერნატორის უფლის ღენერალ-მაიორის ხოვენისგან... ტფილისის პოლიცმეისტრისადმი 25 ივნისსა ამ 1819 წ. N2025... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 11 ივლისი. - N19. - გვ.1-2[MFN: 68]

  UDC:  94(479.221.1)

  ანოტაცია:  მადლობის გამოცხადება 2304 მანეთ ეკონომიისათვის, რომელიც თბილისის პოლიცმეისტერმა მისცა სახელმწიფოს სამხედრო ჰოსპიტალის ხარჯებში

  პერსონალია:  ხოვენი (საქართველოს გუბერნატორი).

  გეოგ.დასახელება:  თბილისი; კავკასია.

  თემატიკა:  ისტორია.

   

 1. თბილისის სამოქალაქოს პოლიციისაგან... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 12 სექტემბერი. - N28. - გვ.2[MFN: 69]

  UDC:  352(479.221.1)

  ანოტაცია:  მიუხედავად არაერთხელ გამოცხადებისა შემჩნეულია მოქალაქეთა მიერ თავიანთ სახლებში იმ პირთა ჩასახლება, რომელთაც არა აქვთ მთავრობისგან არავითარი პირადი მოწმობა. გაფრთხილება, რომ შემჩნეულ სახლის პატრონთ გადასახადი ექნებათ ჯარიმა დღეში 10 მანეთი; უპასპორტოთა დაყენებისათვის დაწესებულია 25 მან., ხოლო გაქცეულ კაცის მიღებისათვის 35 მან. ჯარიმა

  ორგანიზაცია:  თბილისის სამოქალაქო პოლიცია.

  გეოგ.დასახელება:  თბილისი; კავკასია.

  თემატიკა:  ადგილობრივი თვითმმართველობა.

   

 1. უფალთ მინისტრთ კამიტეტის განჩინებითა და საქართველოს შინა მმართებლის და კავალერის ველამინოვის წარმოწერითა... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 5 დეკემბერი. - N40. - გვ.4[MFN: 70]

  UDC:  352(479.221.1) + 654(479.221.1)

  ანოტაცია:  ადგილობრივი ფოსტის კანტორა ტვირთულობს რუსეთში და საქართველოს სხვა ადგილებში თეთრისა და ამანათების გაგზავნას. საქართველოს ფარგლებში გაგზავნა ძველი წესით იწარმოებს

  პერსონალია:  ველამინოვი (საქართველოს მმართებელი).

  გეოგ.დასახელება:  თბილისი; კავკასია.

  თემატიკა:  ადგილობრივი თვითმმართველობა; ფოსტა.

   

 


გვერდები:  «« პირველი  « წინა  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  შემდეგი »  ბოლო »»