The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
ბაზის დათვალიერება საწყისი MFN: ხელახალი ძიება
მონაცემთა ბაზა:GAZET - გაზეთების მატიანე (1819-1910) გამოტანის ფორმატი 
შედეგის შენახვა
ჩანაწერები:146,055
 1. ელისავეთპოლითგან : იე[15] თებერვალს აქ უსაკუთრესად იდღესასწაულეს... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 14 მარტი. - N2. - გვ.2[MFN: 64]

  UDC:  94(479)

  ანოტაცია:  ვირტერბერღთ სახლეულების ჩამოსვლა. სომხებმა სტუმართმოყვარედ მიიღეს ახლადდასახლებულები. საქართველოს უპირატეს მმართებელმა მადლობის ნიშნად ელისავეტპოლელ სომხებს საქებარი წერილი უბოძა

  გეოგ.დასახელება:  კავკასია; ელისავეტპოლი (განჯა), ქალაქი (აზერბაიჯანი).

  თემატიკა:  ისტორია.

   

 1. ისპოლნიტელნის ექსპედიციისაგან ეცხადების... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 10 ოქტომბერი. - N32. - გვ.1-2[MFN: 65]

  UDC:  94(479)

  ანოტაცია:  თავად ორბელიანებს, რომელნიც ჩამოთვლილნი არიან სიაში ევალებათ წარადგინონ გუბერნატორის თანამდებობის აღმასრულებელ ხოვენთან საბუთნი, რომ ისინი მფლობელნი არიან სამშვილდის საზღვარზე მდებარე მამულებისა. მათი მოსაზღვრე მიწები ბორჩალოში დასახლებულ იქნებიან კოლონისტების მიერ

  პერსონალია:  ორბელიანი (თავადი); ერმოლოვი.

  გეოგ.დასახელება:  კავკასია.

  თემატიკა:  ისტორია.

   

 1. საქართველოს უპირატეს მმართებელმა უფალმა ინფანტერიის ღენერალმა ა.პ. ერმოლოვმა... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 4 აპრილი. - N5. - გვ.1[MFN: 66]

  UDC:  94(479)

  ანოტაცია:  დადგენილება თათრების ადგილიდან ადგილზე ხშირად გადასვლის აღკვეთის მიზნით, მათი საზღვარგარეთ წასვლის ან გადასახლების შემთხვევაში მათი მიწები დაუნაწილდეს ადგილობრივ მცხოვრებლებს

  პერსონალია:  ერმოლოვი (გენერალი).

  გეოგ.დასახელება:  კავკასია.

  თემატიკა:  ისტორია.

   

 1. საზოგადოსა სარგებლობისათვის თბილისის მცხოვრებთასა ამა წლის დაწყებასა შინა საქართველოს ღუბერნატორის უფლის ღენერალ-მაიორის და კავალერის ხოვენისაგან მიწერილ არს ბრძანება თბილისის პოლიცმეისტერისადმი შემდგომისა ჰაზრისა... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 4 აპრილი. - N5. - გვ.3-4[MFN: 67]

  UDC:  94(479.221.1)

  ანოტაცია:  სანიტარულ მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით თბილისში სამღებროებისა და დაბახანების ქალაქგარეთ გადატანა; საპნის ხარშვა მოეწყოს აბანოსაგან მოშორებით მტკვრის პირზედ; ყასაბხანებში დუქნებთან საქონელი არ დაიკლას, თავახდილ სახაშეებში ბუხარი მოეწყოს, მეთევზეთა დუქნები დიდ ქუჩებიდან მოშორებით იქნას გადატანილი და სხვა

  გეოგ.დასახელება:  თბილისი; კავკასია.

  თემატიკა:  ისტორია.

   

 1. [პ]ირი წარწერილობისა საქართველოს ღუბერნატორის უფლის ღენერალ-მაიორის ხოვენისგან... ტფილისის პოლიცმეისტრისადმი 25 ივნისსა ამ 1819 წ. N2025... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 11 ივლისი. - N19. - გვ.1-2[MFN: 68]

  UDC:  94(479.221.1)

  ანოტაცია:  მადლობის გამოცხადება 2304 მანეთ ეკონომიისათვის, რომელიც თბილისის პოლიცმეისტერმა მისცა სახელმწიფოს სამხედრო ჰოსპიტალის ხარჯებში

  პერსონალია:  ხოვენი (საქართველოს გუბერნატორი).

  გეოგ.დასახელება:  თბილისი; კავკასია.

  თემატიკა:  ისტორია.

   

 1. თბილისის სამოქალაქოს პოლიციისაგან... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 12 სექტემბერი. - N28. - გვ.2[MFN: 69]

  UDC:  352(479.221.1)

  ანოტაცია:  მიუხედავად არაერთხელ გამოცხადებისა შემჩნეულია მოქალაქეთა მიერ თავიანთ სახლებში იმ პირთა ჩასახლება, რომელთაც არა აქვთ მთავრობისგან არავითარი პირადი მოწმობა. გაფრთხილება, რომ შემჩნეულ სახლის პატრონთ გადასახადი ექნებათ ჯარიმა დღეში 10 მანეთი; უპასპორტოთა დაყენებისათვის დაწესებულია 25 მან., ხოლო გაქცეულ კაცის მიღებისათვის 35 მან. ჯარიმა

  ორგანიზაცია:  თბილისის სამოქალაქო პოლიცია.

  გეოგ.დასახელება:  თბილისი; კავკასია.

  თემატიკა:  ადგილობრივი თვითმმართველობა.

   

 1. უფალთ მინისტრთ კამიტეტის განჩინებითა და საქართველოს შინა მმართებლის და კავალერის ველამინოვის წარმოწერითა... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 5 დეკემბერი. - N40. - გვ.4[MFN: 70]

  UDC:  352(479.221.1) + 654(479.221.1)

  ანოტაცია:  ადგილობრივი ფოსტის კანტორა ტვირთულობს რუსეთში და საქართველოს სხვა ადგილებში თეთრისა და ამანათების გაგზავნას. საქართველოს ფარგლებში გაგზავნა ძველი წესით იწარმოებს

  პერსონალია:  ველამინოვი (საქართველოს მმართებელი).

  გეოგ.დასახელება:  თბილისი; კავკასია.

  თემატიკა:  ადგილობრივი თვითმმართველობა; ფოსტა.

   

 1. აქაურის უფლის სამოქალაქოს ღუბერნატორისაგან... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 8 მარტი. - N1. - გვ.2[MFN: 71]

  UDC:  352(479.22) + 34(479.22)

  ანოტაცია:  ა. პ. ერმოლოვის განკარგულება, რომ იგი მხოლოდ იმ აზრებს მიიღებს, რომელნიც უმაღლეს ინსტანციაში განსახილველად არიან განკუთვნილნი და საჩივრებს დაწესებულებათა და მაღალთანამდებობის პირთა არაკანონიერ მოქმედებაზე. დანარჩენნი უნდა იქნენ მიცემული სათანადო დაწესებულებებში. დასახელებულია რა შინაარსის არზა სად უნდა იყოს შეტანილი

  პერსონალია:  ერმოლოვი (გუბერნატორი).

  გეოგ.დასახელება:  კავკასია.

  თემატიკა:  ადგილობრივი მმართველობა; სამართალი.

   

 1. ცნობილ იქმნას ყოველთათვის საზოგადოდ... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 11 აპრილი. - N6. - გვ.1[MFN: 72]

  UDC:  930.22(479.22)

  ანოტაცია:  ბრძანებულება "ღერბის ქაღალდისათვის და უქაზი ყერისათვის კონტაქტთასა ნასყიდობის ქაღალდსა ზედა მოყვანებულ იქმნას საქართველოსა შინა მოქმედებად, ხოლო პაშპორტნი დატევებულ იქმნენ შემდგომად უქაზის მიღებამდე უწინდელსა შინა ფასსა"

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო; კავკასია.

  თემატიკა:  ისტორიული საბუთები.

   

 1. საქართველოში საცნობელად ყოველთავე ვაუწყოთ... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 9 მაისი. - N10. - გვ.4[MFN: 73]

  UDC:  655.11(479.22)

  ანოტაცია:  განცხადება, რომ ყოველგვარი არზა, განცხადება მხოლოდ საღერბო ქაღალდზე დაწერილი მიიღება, წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ "ჰსჯულიერი ძალი და მოქმედება არა ექმნებათ"

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო; კავკასია.

  თემატიკა:  ბეჭდვის ისტორია.

  საკვანძო სიტყვები:  წიგნის საფარი.

   

 


გვერდები:  «« პირველი  « წინა  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  შემდეგი »  ბოლო »»