The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
ბაზის დათვალიერება საწყისი MFN: ხელახალი ძიება
მონაცემთა ბაზა:GAZET - გაზეთების მატიანე (1819-1910) გამოტანის ფორმატი 
შედეგის შენახვა
ჩანაწერები:146,055
 1. საქართველოს კეთილშობილთ დეპუტატთ შეკრებილება ყოველთა თავადთა და აზნაურთა საქართველოსათა უცხადებს... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 11 აპრილი. - N6. - გვ.1-3[MFN: 79]

  UDC:  94(479.22)

  ანოტაცია:  შეკრებილებამ ა.პ. ერმოლოვს სთხოვა ზოგიერთ საკითხის გადაწყვეტა და თეთრის გაღება მოხელეთა და სამეურნეო ხარჯებისათვის. ერმოლოვმა სიგელის 54-ე მუხლის მიხედვით განმარტა, რომ საჭირო თანხა ხალხში უნდა იყოს შეკრებილი კეთილნებობით, უმჯობესია წინასწარ განსაზღვრულ რაოდენობით. ამის საფუძველზე დეპუტატთ შეკრებილებამ თეთრი შეაწერა გადასახადად მცხოვრებლებს მაზრების მიხედვით

  მოხსენიებული პირები:  ერმოლოვი ა.პ..

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

  თემატიკა:  ისტორია.

   

 1. საქართველოს კეთილშობილთ დეპუტატთ შეკრებილება ამით უცხადებს ყოველთავე... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 11 აპრილი. - N6. - გვ.2-3[MFN: 80]

  UDC:  321.9(479.22)

  ანოტაცია:  იმ პირთ, რომელნიც იწოდებიან თავადად და აზნაურად და "სარგებლობენ ღირსებითა კეთილშობილებისათა", მაგრამ არ არიან მოხსენებულნი ტრაქტატსა შინა, დეპუტატთ შეკრებილება წარუდგინონ საბუთები 6 თვის განმავლობაში

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

  თემატიკა:  სოციალური ფენები.

  საკვანძო სიტყვები:  თავადაზნაურობა.

   

 1. განცხადდების საზოგადოდ... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 13 ივნისი. - N15. - გვ.4[MFN: 81]

  UDC:  355(479.22) + 321.9(479.22)

  ანოტაცია:  სამხედრო სამსახურში შესვლის მსურველ თავად-აზნაურობას მიეცემა კეთილშობილთ დეპუტატთ შეკრებილებისაგან "თავეთ გვარის მოწმობანი"

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

  თემატიკა:  სახედრო საქმე; სოციალური ფენები.

  საკვანძო სიტყვები:  თავადაზნაურობა.

   

 1. საქართველოს კეთილ-შობილთ ღუბერნსკის წინამძღობელის თავად ბაგრატიონ-მუხრანსკისაგან იცხადების... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 12 სექტემბერი. - N38. - გვ.2-3[MFN: 82]

  UDC:  321.9(479.22)

  ანოტაცია:  ერმოლოვის ბრძანება, რომ იმპერატორთან წარდგენის შედეგად მიღებული და დადასტურებულია საქართველოს თავადთა და აზნაურთა თათრების ხალხის ბოქაულებად განწესება. ერმოლოვი იმედს გამოსთქვამს, რომ ამ ნდობას ქართველები გაამართებენ

  პერსონალია:  ბაგრატიონ-მუხრანსკი.

  მოხსენიებული პირები:  ერმოლოვი.

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

  თემატიკა:  სოციალური ფენები.

  საკვანძო სიტყვები:  თავადაზნაურობა.

   

 1. სენატის უწყებათაგან ჰაზრი სახელმწიფოს სოვეტისა... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 5 დეკემბერი. - N40. - გვ.1[MFN: 83]

  UDC:  930.22(479.22) + 929.5(479.22)

  ანოტაცია:  თბილისის მცხოვრებთა აღასი და ძისა მისისა ისაია ფითოევთა შთამომავლობით აზნაურობითსა, რათა იწოდებოდნენ იგინი იაგულოვებად. მოყვანილია დამადასტურებელი საბუთნი მათი აზნაურობისა და მათი გვარის იაღულოვებისგან "წარმოების"

  პერსონალია:  ფითოევი ისაია; იაგულოვი (იაღულოვი).

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

  თემატიკა:  ისტორიული საბუთები; გენეალოგია.

   

 1. ისპოლნიტელნის [აღმასრულებელი] ექსპედიციისაგან მოწოდებულნი არიან ამ ქვემოხსენებულთ მამულთ სყიდვის მოწადენი, რომელნიც საკუთარის ვალების მიუცემლობისათვის დადებულნი არიან საქვეყნოს გასასყიდად... იმათის გასყიდვის ვადა დანიშნული არის... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 8 მარტი. - N1. - გვ.3[MFN: 84]

  UDC:  332.21(479.22) + 321.9(479.22) + 347.466(479.22)

  ანოტაცია:  მიზანდაროვის მამული თავადის თუმანოვის ვალში. მიწა თავად ფავლენიშვილებისა ონიკოვის მეუღლის ვალში. სახლი თბილისში ისაია ფითუაშვილისა დეკანოზის მეუღლის მარიამის ვალში. სახლი თბილისში უსტიაშვილებისა სხ. და სხ. პირთა ვალში. მელიქოვის სახლი მირიანოვის ვალში

  მოხსენიებული პირები:  მიზანდაროვი (მიზანდარი); თუმანოვი (თუმანიშვილი) (თავადი); ფავლენიშვილი (თავადი); ონიკოვი (ონიკაშვილი); ფითუაშვილი ისაია; მელიქოვი (მელიქიშვილი); მირიანოვი (მირიანაშვილი).

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

  თემატიკა:  უძრავი ქონება; სოციალური ფენები; გირავნობა.

  საკვანძო სიტყვები:  თავადაზნაურობა.

   

 1. ისპოლნიტელნის [აღმასრულებელი] ექსპედიციისაგან მოწოდებულნი არიან ამ ქვემოხსენებულთ მამულთ სყიდვის მოწადენი, რომელნიც საკუთარის ვალების მიუცემლობისათვის დადებულნი არიან საქვეყნოს გასასყიდად... იმათის გასყიდვის ვადა დანიშნული არის... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 14 მარტი. - N2. - გვ.2[MFN: 85]

  UDC:  332.21(479.22) + 347.466(479.22)

  ანოტაცია:  ორი დუქანი ვართანა ბუღდანოვისა მიკირტუმა ტერასატუროვის ვალში. მეექვსედი ნაწილი გურგენიძის მეუღლის მამულისა თბილისის მაზრის სოფელ კუკიაში იმერელ დავითელას ვალში. ვენახის ადგილი და მიწა ციციანოვების თავად ბაგრატიონის ვალში. სახლი აზნაურთ არეშოვებისა დეკანოზ ტერმელიქსეთოვის ვალში. ორი დუქანი თბილისში ზაღრაბოვის ქვრივისა მელიქოვის ქვრივის ნანუას ვალში. შაღუბათოვის ბაღი - შაღუბათოვის ქვრივის ვალში. სახლის ადგილი გორში ფერშანგოვისა - თუმანოვის ვალში. მაჩაბლების ვენახი თამარაშენში ურია იოსებ ელიაშვილის ვალში

  მოხსენიებული პირები:  ბუღდანოვი ვართანა; ტერასატუროვი მიკირტუმა; გურგენიძე; ციციანოვი; ბაგრატიონი (თავადი); არეშოვი (აზნაური); ტერმელიქსეთოვი (დეკანოზი); ზაღრაბოვი; მელიქოვი; შაღუბათოვი; ფერშანგოვი; თუმანოვი; მაჩაბელი; ელიაშვილი იოსებ.

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

  თემატიკა:  უძრავი ქონება; გირავნობა.

   

 1. ისპოლნიტელნის [აღმასრულებელი] ექსპედიციისაგან მოწოდებულნი არიან ამ ქვემოხსენებულთ მამულთ სყიდვის მოწადენი, რომელნიც საკუთარის ვალების მიუცემლობისათვის დადებულნი არიან საქვეყნოს გასასყიდად... იმათის გასყიდვის ვადა დანიშნული არის... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 21 მარტი. - N3. - გვ.1-2[MFN: 86]

  UDC:  94(479.22)

  ანოტაცია:  ელისავეტაპოლელ თათართ ადიბეგოვების დუქნები და მამული სხ. და სხ. ვალში. ბაღი აზნაურის ი. მაღალოვისა სოფ. მეტეხში სოლ. ყუზანოვის ვალში. სახნავი მიწა აზნ. მირზაშვილისა ს. შინდისს გორელ ბაბალოვის ვალში. თბილისში არუთინა პეტრუზაშვილის სახლი და კულა სხ. და სხ. პირთ ვალში

  მოხსენიებული პირები:  ადიბეგოვი; მაღალოვი ი. (აზნაური); ყუზანოვი სოლ.; მირზაშვილი (აზნაური); ბაბალოვი; პეტრუზაშვილი არუთინა.

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

  თემატიკა:  ბატონყმობა.

   

 1. ისპოლნიტელნის [აღმასრულებელი] ექსპედიციისაგან მოწოდებულნი არიან ამ ქვემოხსენებულთ მამულთ სყიდვის მოწადენი, რომელნიც საკუთარის ვალების მიუცემლობისათვის დადებულნი არიან საქვეყნოს გასასყიდად... იმათის გასყიდვის ვადა დანიშნული არის... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 28 მარტი. - N4. - გვ.1-2[MFN: 87]

  UDC:  94(479.22)

  ანოტაცია:  ორი დუქანი ყაზაროვისა თელავში ბაღდასაროვის ვალში. სახლის ადგილი გარსევანიშვილების გორში დონდაროვის ვალში. ვენახი ვახვახოვისა თელავის მაზრაში არუთინა სალამბეკოვის ვალში. დუქანი და სახლი თელაველ კურდღელაშვილისა სულთანოვის ვალში. ორი ვენახი თავად ყორჩიბაშოვისა ხაზინის ვალში

  მოხსენიებული პირები:  გარსევანიშვილი; ვახვახოვი (ვახვახიშვილი); სალამბეკოვი არუთინა; სულთანოვი; კურდღელაშვილი; ყორჩიბაშოვი (თავადი).

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

  თემატიკა:  ბატონყმობა.

   

 1. ისპოლნიტელნის [აღმასრულებელი] ექსპედიციისაგან მოწოდებულნი არიან ამ ქვემოხსენებულთ მამულთ სყიდვის მოწადენი, რომელნიც საკუთარის ვალების მიუცემლობისათვის დადებულნი არიან საქვეყნოს გასასყიდად... იმათის გასყიდვის ვადა დანიშნული არის... // საქართველოს გაზეთი : ყოველკვირეული გამოცემა. - თბილისი, 1819. - 4 აპრილი. - N5. - გვ.1[MFN: 88]

  UDC:  332.21(479.22) + 347.466(479.22)

  ანოტაცია:  ბაღი და სახლი ნაზარბეგოვისა საქართველოს მეფის ძის დავითის ვალში. ვენახი ბადიშვილებისა თამარაშენში თეიმურაზ მაჩაბლის ვალში

  მოხსენიებული პირები:  ნაზარბეგოვი; ბადიშვილი; მაჩაბელი თეიმურაზ.

  გეოგ.დასახელება:  საქართველო.

  თემატიკა:  ბატონყმობა.

   

 


გვერდები:  «« პირველი  « წინა  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  შემდეგი »  ბოლო »»