The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:GFB - უცხოენოვანი ლიტერატურა გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:125,282

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
ძველი მსოფლიოს ქვეყნები და ადგილები.  --  (3*
ძველი აღმოსავლეთი.  --  (31/35*
ძველი ჩინეთი.ჩინეთის სამეფო.  --  (31*
ძველი ეგვიპტე.  --  (32*
იუდეველთა სამეფო. ძველი ისრაელი.  --  (33*
ძველი ინდოეთი.  --  (34*
მესოპოტამია და მიდო- სპარსეთი.  --  (35*
ბრიტანეთი.  --  (366*
სლავური სახელმწიფოები და ხალხები.  --  (367*
ჰუნები.  --  (369.1*
ავარიელები.  --  (369.2*
ანტიკური მსოფლიო.  --  (37/38*
რომი.ძველი იტალია.  --  (37*
ძველი საბერძნეთი.ელადა.  --  (38*
კვიპროსი.  --  (393.7*
სირია (არამეა) და არაბეთი.  --  (394*
ჩრდილო-დასავლეთ აზია.  --  (395*
სამხრეთ ცენტრალური აზია.  --  (396*
აფრიკა.  --  (397*
ძველი ამერიკული კულტურის მხარეები.  --  (399.7*
ჩანაწერები მოიძებნა 447 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. Хардман, Шарлотта и др.

  Древний мир : Полная энциклопедия : Для среднего и старшего школьного возраста / Шарлотта Хардман, Филип Стил, Ричард Теймс ; [Отв. ред. Л. Кондрашова] ; [Пер. А. Озерова]. - М. : Эксмо, 2006 (Тип. ОАО Тверской полиграфический комбинат). - 256 с. : фото, ил. ; 29 см.. - ([Атласы и энциклопедии]). - На обложке не указаны авторы. - ISBN 5-699-15030-7 : [45 л.], 7000 экз.[MFN: 15953]

  UDC: 930.85 + 903 + 94(3) + 087.5:94](031)

  Стил, ФилипТеймс, Ричард

  930.85/X-201 - საცნობარო-ბიბლიოგრაფიული განყოფილება

   

 1. Krupp, E. C.

  Echoes of the ancient skies : The astronomy of lost civilizat. / By E. C. Krupp. - New York; Scarborough : New Amer. libr., [1983]. - xiii, 386 p. : ill. ; 23 cm.. - (Meridian, A Plume b., Astronomy/Archaelogy). - Bibliogr.: p. 351-380. - ISBN 0-452-00679-1 : [n. p.][MFN: 16436]

  UDC: 52 + 902](3) + 930.85

  თემატიკა:
  - ასტრონომია ძველ ქვეყნებში; არქეოლოგია; ცივილიზაციის ისტორია;

  E 86.224/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. Диллон, Майлз

  История кельтских королевств / Майлз Диллон, Нора Кершоу Чедвик ; Пер. с англ. С.В. Иванов. - М.;СПб : Вече:Евразия, 2006 ("Тульская тип."). - 512 с. : рис. ; 27 см.. - ISBN 5-9533-1373-X; ISBN 5-8071-0197-9 : [Б. ц.], 3000экз.[MFN: 16677]

  UDC: 94(364)

  Чедвик, Нора Кершоу

  თემატიკა:
  - კელტები;

  R 179.897/4 - წიგნთსაცავი

   

 1. Grant, Michael

  Mittelmeer - kulturen in der Antike / Aus dem Engl. ubertragen von Grete u. Karl-Eberhard Felten. - [Munchen] : Bastei Lubbe, [1988]. - 462 p. ; 18 cm.. - (Archaologie). - ISBN 3-404-64077-2 : [n. p.][MFN: 18297]

  UDC: 008(3)

  თემატიკა:
  - ხმელთაშუაზღვისპირეთის კულტურა; ანტიკური კულტურა;

  E 47.340/2 - წიგნთსაცავი

   

 1. Hengirmen, Mehmet

  Mediterranean civilization : English / Mehmet Hengirmen ; [Publ. Engin Yayinevi ; Transl. by Gulsah Yenice ; Ed. Suzy Usanmaz ; Des. Hulya Ozer ; Republ. of Turkey, Ministry of Culture]. - [S.l., S.d.]. - 208 p. : ill. ; 28x23 cm.. - ISBN 975-320-126-5 : [n. p.][MFN: 18604]

  UDC: 008(3) + 008(4) + 930.85(4)

  თემატიკა:
  - ხმელთაშუაზღვისპირეთის კულტურა; ხმელთაშუაზღვისპირეთის ცივილიზაციები;

  G 15.313/2 - წიგნთსაცავი

   

 1. Voyages and travels : Ancient and modern. - New York : P.F. Collier, [1910]. - 380 p. : [1] l. ill. ; 20 cm.. - (The Harvard Classics / Ed. by Charles W. Eliot; Vol. 33). - With introductions and notes. - [n. p.][MFN: 18754]

  შინაარსი: An account of Egypt/Herodotus; Germany/Tacitus; Sir Francis Drake Revived/Drake Francis; Sir Francis Drake's famous voyage round the world/Pretty Francis; Drake'great Armada/Bigges Walter; Sir Humphrey Gilbert's voyage to Newfoundland/Haies Edward; The discovery of Guiana/Raleigh Walter

  UDC: 910.4(3) + 910.4(09)

  თემატიკა:
  - მოგზაურობა ძველ სამყაროში; გეოგრაფიულ აღმოჩენათა ისტორიაში;

  E 86.689/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. Pictures from Bible Lands Drawn with pen and pencil / Ed. by Samuel G. Green ; Ill. by Edward Whymper et al.. - [London] : The religious tract society, [S.d.]. - X, 204 p. : ill., [8] p. ill. ; 28 cm.[MFN: 19518]

  UDC: 910.4(5) + 94(3-11) + 27-23 + 27-277

  Green, Samuel G. (ed.); 

  თემატიკა:
  - მოგზაურობა ბიბლიურ ქვეყნებში; ძველი აღმოსავლებტს ხალხთა ისტორია; ბიბლია;

  E 19.436/4 - წიგნთსაცავი

   

 1. Вебер, Макс (1864-1920)

  Аграрная история древнего мира / Пер. с нем. Е.С. Петрушевской ; Под ред. и с предисл. проф. Д.М. Петрушевского ; С прилож. ст. "Римский колонат" проф. М.Н. Ростовцева. - М. : М. и С. Сабашниковы, [1925 (Тип. "Красный Пролетарий"]). - VI, 435, [1] с. ; 23см.. - Библиогр.: с. 391-406, 431-435. - 3000экз.[MFN: 19657]

  UDC: 63(3) + 94(3)

  თემატიკა:
  - ძველი მსოფლიოს სოფლის მეურნეობის ისტორია; ძველი მსოფლიოს ისტორია;

  R 2.348.974/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. Неусыхин, Александр Иосифович ((1898-1969))

  Общественный строй древних германцев / А.И. Неусыхин ; Рос. ассоц. НИИ общ. наук, Ин-т ист.. - М. : РАНИОН, 1929 (Тип. "Мосполиграф"). - 229, [3] с. ; 24 см.. - Библиогр. в примеч.. - 2р.50к., 1500экз.[MFN: 19719]

  UDC: 94(363) + 321.1(363)

  თემატიკა:
  - ძველი გერმანელების ისტორია;

  R 2.348.988/3 - წიგნთსაცავი
  R 204.035/3 - წიგნთსაცავი
  R 3.265/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. Cultura Classica e Cultura Germanica Settentrionale : Atti del Convegno Internazionale di Studi Universita di Macerata, Facolta di Lettere e Filosofia , Macerata-S. Severino Marche, 2-4 maggio 1985 / A cura di Pietro Janni, Diego Poli, Carlo Santini. - Roma, 1985. - XII, 450 p. : ill. ; 24 cm.. - Text in Italian a. Eng.. - ISBN 88-85876-05-6[MFN: 19746]

  UDC: 008.1 + 82.091 + 81'246.2](3:4)

  Janni, Pietro (ed.); 

  თემატიკა:
  - კულტურული ურთიერთობები ანტიკურ და გერმანიკულ ქვეყნებს შორის; ლიტერატურული ურთიერთობები ანტიკურ და გერმანიკულ ქვეყნებს შორის; ენობრივი კავშირები ანტიკურ და გერმანიკულ ქვეყნებს შორის;

  E 19.485/4 - წიგნთსაცავი

   

 


გვერდები:  «« პირველი  « წინა  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  შემდეგი »  ბოლო »»