The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:GFB - უცხოენოვანი ლიტერატურა გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:125,282

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
გეოგრაფია. ბიოგრაფია. ისტორია.  --  9*
არქეოლოგია. წინაისტორია. არქეოლოგიური ძეგლები.  --  902/904*
მხარეთმცოდნეობა.  --  908*
გეოგრაფია. დედამიწისა და ცალკეული ქვეყნების გეოგრაფიული კვლევები. მოგზაურობები. რეგიონალური გეოგრაფია.  --  91*
ბიოგრაფიული და მსგავსი გამოკვლევები.  --  929*
ისტორია. ისტორიული მეცნიერება. ზოგადი ისტორია.  --  93/94*
ჩანაწერები მოიძებნა 11,844 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. Шарифли, М.Х. (Мамедали Халил оглы)

  Феодальные государства Азербайджана второй половины IX-XI веков : [Монография / [Пер. с азерб. Т.М. Шарифли] / М.Х. Шарифли ; Институт стратегических исследований Кавказа ; ISSC. - Баку : Издательский дом "Кавказ", 2012. - 424 с. : карт. + [1] вкл. л. фронт. портр.. - (Серия "Азербайджан в веках" / Отв. ред. Э.М. Исмаилов). - Библиогр. в подстроч. примеч.. - ISBN 9952-432-18-6, 2000 экз.[MFN: 6]

  UDC: 94(479.24)"08/10"

  Исмаилов, Э.М. (ред.);  Шарифли, Т.М. (пер.-ред.); 
  Институт стратегических исследований Кавказа

  თემატიკა:
  - აზერბაიჯანის ისტორია, IX-XI ს.ს.;

  R 183.703/4 - წიგნთსაცავი
  94(479.24)"IX-XI"/Ш-259 - სამოქალაქო განათლების დარბაზი

   

 1. ჩამიჩიანი, მიქაელ (1738-1823)

  სომხეთის ისტორია დასაბამიდან 1784 წლამდე : [3 ტომად] / ეს ისტორია შექმნა მიქაელ ვარდაპეტ ჩამიჩიანმა, რომელიც იყო მხითარ აბბას მოწაფე. - ვენეტიკი, 1784 (სტ. პეტროს ვაღვაზეანცი). - 26სმ.. - სომხ.[MFN: 12]

  თემატიკა:
  - სომხეთის ისტორია;

  შეიცავს 3 ტომს »

   

 1. Серебрякова, Г.И. (Галина Иосифовна, 1905-1980)

  Женщины эпохи французской революции / Галина Серебрякова ; Предисл. М.Н. Покровского. - М. ; Л. : Гос. изд-во, 1929 (1-я Образцовая тип.\). - 166, [1] с. + [7] вкл. л. портр. ; 20 см.. - Библиогр.: с. 165-166. - 2 р., 2000 экз.[MFN: 17]

  UDC: 94(44)"1787-1792" + 396(44)

  თემატიკა:
  - საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუცია; ფრანგი ქალები;

  R 2.354.250/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. Евтушок, Ю.И. (Юрий Илларионович)

  Как остановить закат земной цивилизации : Монография / Ю.И. Евтушок ; Украинское товарищество содействия социальным инновациям. Украинская технологическая академия. - Киев : УАИП "Рада", 2012. - 329, [7] с. ; 22 см.. - (Открытая исследовательская концепция / Ред. Э.А. Афонина. Вып. 15). - Библиогр.: с. 319-329. - ISBN 978-966-7909-62-8, 1000 экз.[MFN: 31]

  UDC: 008 + 930.85

  Афонин, Э.А. (ред.); 
  Украинское товарищество содействия социальным инновациямУкраинская технологическая академия

  თემატიკა:
  - დედამიწის ცივილიზაცია;

  R 2.354.317/3 - წიგნთსაცავი
  R 2.354.318/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. "Древние культуры Южного Кавказа". международная археологическая экспедиция (2011, Азербайджан)

  Международная археологическая экспедиция "Древние культуры Южного Кавказа" (Азербайджан) : "Летние школы археологов", реставраторов, организация молодежных археологических и реставрационных отрядов : Сборник по итогам международной археологической экспедиции "Древние культуры Южного Кавказа" / Межгос. фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, Нац. акад. наук Азербайджана, Ин-т археологии и этнографии [и др.] / отв. ред. Фархад Гулиев. - Баку : Ун-т Хазар, 2012. - 76 с. : цв. ил., портр. ; 29 см.. - ISBN 978-9952-8079-4-3, 300 экз.[MFN: 80]

  UDC: 903'1(479.24)

  თემატიკა:
  - აზერბაიჯანის არქეოლოგია; პრეისტორიული არქეოლოგია;

  R 183.841/4 - წიგნთსაცავი

   

 1. Delegation georgienne a la Conference de la Paix

  Memoire presente a la Conference de la Paix : Revendications politiques - frontieres suivi de l'acte de l'independance de la Georgie et d'une carte. - Paris, 1919 (M. Flinikowsk, impr.). - 22 p. : 1 cart. ; 26 cm.. - წიგნს დართული აქვს საქართველოს ფიზიკური რუკა[MFN: 82]

  UDC: 94(479.22)"19"(093)

  თემატიკა:
  - საქართველოს ისტორია, XX ს. - დოკუმენტური წყაროები;

  E 1.207/4 09 - რარიტეტის განყოფილება
  E 3.127/4 09 - რარიტეტის განყოფილება

  * შენიშვნები ეგზემპლარის შესახებ

   

 1. Clark, Mark W.

  Calculated risk : illustrated / Mark W. Clark. - New York : Harper & brothers, [1950]. - 500 p. : 8 l. ill ; 22 cm.[MFN: 139]

  UDC: 94(73)"1939-1945" + 94(100)"1939-1945"

  თემატიკა:
  - მეორე მსოფლიო ომი; აშშ მეორე მსოფლიო ომში;

  E 82.524/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. Appien

  Histoire romaine / Appien. - Paris : Les Belles Lettres, 2001. - 20 cm.. - (Coll. des univ. de France)[MFN: 222]

  T. 4. Liv. 8. Le livre Africain / texte etabli et trad. par Paul Goukowsky. - 2001. - Cxxxvi, 229 p. : 3 l. ill.. - ტექსტი ფრანგ., ბერძნ.. - ISBN 2-251-00494-7[MFN: 223]

  UDC: 94(37)

  Goukowsky, Paul (trad., text); 

  თემატიკა:
  - ძველი რომის ისტორია;

  E 82.507/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. Histoire Auguste / trad. Francois Paschoud ; Univ. de France. - Paris : Les Belles Lettres, 1996. - 19 cm.[MFN: 6364]

  Paschoud, Francois (trad.); 

  T. 5. Pt. 2. Vies de Probus, Firmus, Saturnin, Proculus, Bonose, Carus, Numerien et Carin / texte etabli, trad. et commente par Francois Paschould. - 2001. - xli, 444 p.. - ტექსტი ფრანგ., ლათინ.. - ბიბლიოგრ. ტექსტის შენიშვნ.. - ISBN 2-251-01426-8[MFN: 227]

  UDC: 94(37)

  Paschoud, Francois (trad.); 

  თემატიკა:
  - ძველი რომის ისტორია;

  E 82.506/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. მელიქსეთ-ბეგი, ლ.მ.

  ქართული წყაროები სომხეთისა და სომხების შესახებ : ამონაწერები ქართული წყაროებიდან სომხ. თარგმანით, ნარკვევით და შენიშვნებით / პროფ. ლ.მ. მელიქსეთ-ბეგი ; სომხეთის სსრ მეცნ. აკად., ისტორიის ინ-ტი. - ერევანი : სომხეთის სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა. - 22 სმ.. - სომხ.[MFN: 226]

  ტ. 3 : (XVIII-XIX სს.) / [ბ. არუთინიანი]. - 1955. - 346 გვ.. - 11 მ. 40 კ., 2000 ც.[MFN: 229]

  UDC: 94(479.25)(093უცხ.) + 930.2(479.22)

  არუთინიანი, ბ. (რედ.); 
  სომხეთის სსრ მეცნ. აკად.. ისტორიის ინ-ტი; 

  თემატიკა:
  - სომხეთის ისტორია - ქართული დოკუმენტური წყაროები;

  A 789/3 - წიგნთსაცავი

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  შემდეგი »  ბოლო »»