The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:GFB - უცხოენოვანი ლიტერატურა გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:125,282

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
ენის საერთო მსაზღვრელები  --  =*
სლავური ენები.  --  =16*
რუსული ენა.  --  =161.1*
უკრაინული ენა.  --  =161.2*
ბელორუსული ენა.  --  =161.3*
პოლონური ენა.  --  =162.1*
ჩეხური ენა.  --  =162.3*
სლოვაკური ენა.  --  =162.4*
საეკლესიო სლავური ენა.  --  =163.1*
ბულგარული ენა.  --  =163.2*
მაკედონური ენა.  --  =163.3*
სერბული ენა.  --  =163.41*
ხორვატული ენა.  --  =163.42*
ჩანაწერები მოიძებნა 8 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. Rustaveli, Sota

  Vitez v tigrovi kozi : Izbor / Sota Rustaveli ; [Po Ruskih priredil in poslovenil Tone Pavcek ; Spremno besedo je napisal Francek Bohanec ; Ilustr. Mamuke Tavakarasvilija]. - Liubljana : Mladinska knijiga, 1975. - 130 p. : ill., auth. portr. ; 18 cm.. - (Knjiznica kondor izbrana dela iz domace in svetovne knjizevnosti; 152)[MFN: 21208]

  UDC: 821.353.1-13 + 821.353.1.03=163.6

  E 43.352/2 09R - რარიტეტის განყოფილება
  E 31.345/2 09R - რარიტეტის განყოფილება

   

 1. Abasidze, Grigol

  Tri orechy / Grigol Abasidze ; [vybral, prelozil a doslov napisal Milos Krno. - S.l.] : Slovensky spisovatel, 1981. - 73 p. ; 20 cm.[MFN: 21698]

  შინაარსი: Poezia; Divat sa na nas svet; Chvilkovy svet; Ustavicne v brneni; Tbilisi; Sedemsto rokov; Tak ako cierny havran; Noc v domci Vaza Psavelu; Na zemi; Tri orechy; Jesen; Hra s nehasnucim plamenom; To, co je zive; Opakovanie; Tro okna; Fantazia na zimu; Ako kon; Stiepky; Meditacie; Rozhovor et al.

  UDC: 821.353.1-1 + 821.353.1.03=163.6

  E 84.869/3 0 - ქართველოლოგიის განყოფილება

   

 1. Spinozzi Monai, Liliana

  Secondo glossario del dialetto del Torre di Jan Baydouin de Courtenay / Liliana Spinozzi Monai ; trad. dal polacco di Andrzey Litwornia. - [Udine] : Consorzio Univ. del Friuli [et al.], 2009. - 704 p. : ill. ; 24 cm.. - 1 CD. - ISBN 978-961-254-142-2[MFN: 23921]

  UDC: 811.163.6'282.4(450) + 81'374(038)=163.6'282.4

  თემატიკა:
  - სლოვენური ენის დიალექტები; იტალიაში მცხოვრებ სლოვენთა ენა;

  811.163.6'2.824.4(450)/S-78 - ელექტრონული რესურსებით მომსახურების განყოფილება

   

 1. Абдурашидов, Э.Д.

  Чеченско-русский, русско-чеченский словарь юридических терминов : (2247 терминов) / Э.Д. Абдурашидов ; Отв. ред. Овхадов М.Р. ; АН ЧР, Ин-т гуманит. исследований. - Грозный : ФГУП "Издательско-полиграфический комплекс "Гроз. рабочий", 2010. - 224 с. ; 20 см.. - ISBN 978-5-900231-69-3, 1000 экз.[MFN: 37984]

  UDC: 81'374.26:34=351.4=161.6 + 81'374.26:34=161.6=351.4 + 34(038)

  Овхадов, М.Р. (ред.); 
  Академия наук Чеченской РеспубликиИнститут гуманитарных исследований

  R 2.354.204/3 - წიგნთსაცავი

   

 1. Vrhovi levjih barv = ლომფერი მწვერვალები : antologija Gruzinske kratke proze / [izbrala Irma Ratiani ; iz ruscine prevedla Lijana Dejak]. - Novo Mesto : Goga, 2013. - 233, [14] p. ; 20 cm.. - (Literarna zbirka Goga). - 978-961-277-037-2, 400 cop.[MFN: 40966]

  შინაარსი: Hogais Mindija / Konstantin Gamsahurdija; Knezna Maya / Leo Kiaceli; Drobizkova poroka / Mikhail Dzavahisvili; V iskanju smesnega / Revaz Inanisvili; Maska / Tamaz Bibiluri; Clovek, ki je bil zaljubljen v litereturo / Guram Docanasvili; Pocasni tango / Guram Rceulisvili

  UDC: 821.353.1-32.03=163.6

  Gamsahurdija, Konstantin (auth.);  Kiaceli, Leo (auth.);  Dzavahisvili, Mikhail (auth.);  Inanisvili, Revaz (auth.);  Bibiluri, Tamaz (auth.);  Docanasvili, Guram (auth.);  Rceulisvili, Guram (auth.);  Ratiani, Irma (izbrala);  Dejak, Lijana (prevedla); 

  E 43.575/2 0 - ქართველოლოგიის განყოფილება

   

 1. Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России : (Обычное право, обряды, верования и пр.) / Под ред. Николая Харузина. Вып. 1. - Москва : тип. А. Левенсон и Ко, 1889. - 23см.[MFN: 74490]

  Харузин, Н.Н. (Николай Николаевич, 1865-1900, Редактор); 

  Вып. 1. - 1889. - [2], VI, 406, 61с. : 10 с. нот.. - Вып. II-III напеч. в "Известиях Имп. О-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии". Т. LXIX (Шифр: П8/181). - Отт. из 9 кн. "Трудов Этногр. отд. Имп. О-ва любителей естествознания, антропологии и этногр."[MFN: 74491]

  UDC: 392=161

  TS 3.560 - საარქივო ფონდი

  დაცულია: NLR; RuMoRGB; БАН; НБ СПбГУ; НБ МГУ

   

 1. Мичатек, Л.А. (Лев Александрович)

  Дифференциальный словенско-(словацко)-русский словарь с тремя приложениями и сокращенная грамматика словенского (словацкого) языка с кратким введением / Сост. С.А. Мичатек. - Турчанский св. Мартин : Типогр. акц. о-во, 1900. - [4], IV, [2], 332, 115 с. ; 17см.. - Парал. тит. л. на словац. яз.; обл. на рус. и словац. яз.[MFN: 83269]

  UDC: 81'374.822=163.6=161.1

  R 270.333/2 - წიგნთსაცავი

  დაცულია: NLR; RuMoRGB; БАН; НБ СПбГУ; ГПИБ; НБ МГУ

   

 1. Мольер, Ж.Б. (Жан-Батист Поклен Мольер)

  Полное собрание сочинений Мольера : С множеством гравюр и рисунков / Под ред. и с предисл. С. А. Венгерова ; С биографическим этюдом А. Веселовского ; Переводы: В. С. Лихачева, Н. А. Брянского, А. Веселовского и др. ; С цв. портр. работы Миньяра ; Примеч. Ю. А. Веселовского. - С.-Петербург : Изд. Брокгауз-Ефрона, 1912-1913. - 2 т. ; 28 см.. - (Библиотека великих писателей / Под. ред. проф. Ю. А. Венгерова)[MFN: 113063]

  შინაარსი: Жан Поклен Мольер: Биографический очерк / А. Веселовский

  Венгеров, П. (ред.);  Веселовский, А. (авт. биографии);  Веселовский, Ю. (авт. прмечаний);  Лихачев, В. (переводчик);  Брянский, Н. (переводчик);  Минский, Н.

  თემატიკა:
  - Французская литература;

  Т. 2 : [Комедии]. - СПБ : Брокгауз-Ефрон, 1913. - 649 с.[MFN: 113074]

  შინაარსი: Любовь-целительница; Мизантроп; Лекарь поневоле и др.

  UDC: 821.133.1=16.1

  თემატიკა:
  - Французская литература;

  R 83.722/4 - წიგნთსაცავი