The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:GFB - უცხოენოვანი ლიტერატურა გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:125,282

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
დოკუმენტების ფორმის საერთო მსაზღვრელები  --  (0*
საცნობარო გამოცემები.  --  (03*
ლექციები.სიტყვები.  --  (042*
თეზისები.დისერტაციები.  --  (043*
წერილები.  --  (044*
ანგარიშები. სამეცნიერო-ტექნიკური ანგარიშები.  --  (047.3*
პრეს-რელიზები.  --  (047.5*
ბიბლიოგრაფიული აღწერილობა.ანოტაცია. რეფერატი.რეზიუმე. მიმოხილვა.  --  (048*
რეცენზიები.  --  (049.32*
სერიალური გამოცემები. პერიოდიკა.  --  (05*
სასწავლო და დამხმარე სახელმძღვანელოები. დამხმარე სახელმძღვანელოები სწავლებისა და პრაქტიკული მომზადებისთვის.  --  (07*
ტექნიკური საწარმოო და ნორმატიული დოკუმენტების სპეციალური სახეები ზოგადად.  --  (083*
გამოსახვითი და გრაფიკული დოკუმენტები.  --  (084*
საწარმოებისა და ფირმების გამოცემები.სავაჭრო ინფორმაცია (ტექნიკური, სავაჭრო, სამრეწველო კატალოგები. პრეისკურანტები).  --  (085*
სამგანზომილებიანი,აუდიალური და აუდიოვიზუალური დოკუმენტები.  --  (086*
პატენტები,საავტორო მოწმობები.გამოგონებათა აღწერა.ლიცენზიები.  --  (088.8*
მასალის გადმოცემა მკაცრ ისტორიულ ასპექტში. ისტორიული წყაროები.  --  (091*
მასალის გადმოცემა ბიოგრაფიის ფორმით.  --  (092*
ისტორიული წყაროები (ლიტერატურული წყაროები, ქრონიკები,დღიურები).  --  (093*
სამართლებრივი დოკუმენტები. სამართლის წყაროები.  --  (094*
ჩანაწერები მოიძებნა 6,699 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. Али-заде, Абдул-Керим

  Социально-экономическая и политическая история Азербайджана XIII-XIV вв. : [Монография] / Абдул-Керим Али-Заде ; [Ред. И.П. Петрушевский] ; Институт стратегических исследований Кавказа ; ISSC. - Баку : Издательский дом "Кавказ", 2012. - 460 с. + [1] вкл. л. фронт. портр. ; 24 см.. - (Серия "Азербайджан в веках" / Отв. ред. Э.М. Исмаилов). - На обл. авт.: А.А. Али-заде. - Библиогр. в подстроч. примеч. и с. 432-439. - ISBN 9952-432-06-2, [1000 экз.][MFN: 5]

  UDC: 316.42(479.24) + 32(479.24)(09) + 338(479.24)(09)

  Петрушевский, И.П. (ред.);  Исмаилов, Э.М. (ред.); 
  Институт стратегических исследований Кавказа

  თემატიკა:
  - აზერბაიჯანის სოციალურ-ეკონომიკური ისტორია; აზერბაიჯანის ეკონომიკის ისტორია; აზერბაიჯანის პოლიტიკა;

  R 183.701/4 - წიგნთსაცავი
  R 183.702/4 - წიგნთსაცავი
  316.42(479.24)/А-50 - სამოქალაქო განათლების დარბაზი

   

 1. Щербаков, В.П. (Владимир Павлович, 1941-)

  Всеобщая конфедерация профсоюзов : уроки и вызовы эпохи : Избранные выступления, доклады и публикации (1992-2012 годы) / В.П. Щербаков ; Сост.: В.П. Горчаков, П.А. Чеботарев. - М. : Профиздат, 2012. - 550, [2] с. : [23] вкл. л. ил. ; 24 см.. - ISBN 978-5-255-01804-8, 1000 экз.[MFN: 77]

  UDC: 331.105.44(47+57)(063)

  Горчаков, В.П. (сост.);  Чеботарев, П.А. (сост.); 

  თემატიკა:
  - სსრ კავშირის პროფკავშირები - კონფერენციები;

  R 183.758/4 - წიგნთსაცავი

   

 1. Деятельность Совета и Исполкома ВКП по реализации решений VI съезда ВКП : сентябрь 2007 года - август 2012 года / Международное профсоюзное объединение. - М. : Профиздат, 2012. - 128 с. ; 24 см.. - ISBN 978-5-255-01806-2, 500 экз.[MFN: 79]

  UDC: 331.105.44(100)(063)

  Международное профсоюзное объединение

  თემატიკა:
  - პროფკავშირები - კონფერენციები;

  R 183.780/4 - წიგნთსაცავი

   

 1. Traumstrassen des Abendlandes : mit 416 farbbildseiten / hrsg. von Gunter Treffer. - 1. Aufl.. - Wien [et al.] : Verl. Fritz Molden, [c.1980]. - 703 p. : ill. ; 28 cm.. - ბიბლიოგრ.: გვ. 693-702. - ISBN 3-217-01061-2[MFN: 93]

  UDC: 908(4)(082.22) + 910.4(4)(082.22) + 821-84

  Treffer, Gunter (hrsg.); 

  თემატიკა:
  - ევროპის ქვეყნები - ცნობილ ადამიანთა გამონათქვამები; მოგზაურობა ევროპის ქვეყნებში - ცნობილ ადამიანთა გამონათქვამები;

  E 28.036/4 - წიგნთსაცავი

   

 1. Сидоров, А.А.

  История оформления русской книги : Учеб.пособ.. - М. ; Л. : Гос. науч.-техн. изд-во текстил., легкой и полиграф. пром-сти, 1946 (1-ая тип. Гизлегпрома). - 380с. : ил. ; 25см.. - Библиогр.: с. 371-375 и в подстроч. примеч.. - [30р.], 5000экз.[MFN: 304]

  UDC: 655.533 + 002.2(470)(09)

  თემატიკა:
  - რუსული წიგნის ისტორია; წიგნის გაფორმების ისტორია რუსეთში;

  655.53/С-347 - რარიტეტის განყოფილება

   

 1. Черняк, Арон Яковлевич

  История технической книги. - М. : Книга, 1969 (Тульск. тип. Главполиграфпрома). - 19см.[MFN: 325]

  შეიცავს 2 ტომს »

   

 1. Черняк, Арон Яковлевич

  История технической книги. - М. : Книга, 1969 (Тульск. тип. Главполиграфпрома). - 19см.[MFN: 325]

  Ч. 1 : С древнейших времен до 1917г. / [Ред. В.Ф. Ларина]. - 1969. - 230с. : ил.. - Библиогр. в подстроч. примеч.. - [60к.], 12000экз.[MFN: 326]

  UDC: 002.2(09)

  თემატიკა:
  - ტექნიკური წიგნის ისტორია;

  002(09)/Ч-498 - რარიტეტის განყოფილება

   

 1. Малкин, И.Т.

  История бумаги / [Отв. ред. Н.Л. Мещеряков]. - [М.] : Изд-во АН СССР, 1940 (Тип. "Путь октября"). - 180с. : ил. ; 21см.. - (Науч.-поп. серия "Академия Наук-Стахановцам"/Под общ. ред. В.Л. Комарова). - Библиогр. в подстроч. примеч.. - [8р.], 10000экз.[MFN: 328]

  UDC: 676.1(09)

  თემატიკა:
  - ქაღალდის წარმოშობის ისტორია;

  676.1/М-194 - რარიტეტის განყოფილება

   

 1. Книга в России. - М. : Госиздат, 1924 (Тип. Госиздата). - 27см.[MFN: 331]

  თემატიკა:
  - რუსული წიგნის ისტორია;

  შეიცავს 2 ტომს »

   

 1. Книга в России. - М. : Госиздат, 1924 (Тип. Госиздата). - 27см.[MFN: 331]

  თემატიკა:
  - რუსული წიგნის ისტორია;

  Кн. 1 : Русская книга от начала письменности до 1800 года / Под ред.: В.Я. Адарюкова и А.А. Сидорова. - 1924. - 381с. : ил.. - Библиогр.: с. 381. - [6р.][MFN: 332]

  UDC: 002.2(470)(09)

  Адарюков, В.Я. (ред.); 

  თემატიკა:
  - რუსული წიგნის ისტორია;

  002(470)(09)/К-532 - რარიტეტის განყოფილება

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  შემდეგი »  ბოლო »»