The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:KOMUN - გაზეთების მატიანე (1920-1990) გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:947,601

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
გამოყენებითი მეცნიერებანი. ჯანმრთელობის დაცვა. ტექნიკა.  --  6*
მედიცინა. ჯანმრთელობის დაცვა.  --  61*
საინჟინრო საქმე. ტექნიკა ზოგადად.  --  62*
სოფლის მეურნეობა. სატყეო მეურნეობა. ველური ბუნების ექსპლუატაცია (ნადირობა. თევზჭერა და სხვა).  --  63*
მეოჯახეობა. კომუნალური მეურნეობა. საყოფაცხოვრებო მომსახურება.  --  64*
საწარმოს მართვა. წარმოების, ვაჭრობისა და ტრანსპორტის ორგანიზაცია.  --  65*
ქიმიური ტექნოლოგია. ქიმიური მრეწველობა. მონათესავე დარგები.  --  66*
მრეწველობისა და ხელოსნობის სხვადასხვა დარგები.მსუბუქი მრეწველობა.  --  67*
საბოლოო პროდუქციის მწარმოებელი ხელოსნობისა და მრეწველობის სხვადასხვა დარგები. ზუსტი მექანიკა.  --  68*
მშენებლობა. სამშენებლო მასალები. სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები. სამშენებლო საქმე.  --  69*
ჩანაწერები მოიძებნა 67 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. მეტრეველი, ნ.

  მწვანე ქუჩა - ახალს, პროგრესულს! : [კონკურსი საუკეთესო სამეცნ.-ტექნ. ნაწარმოებზე, გამოგონებასა და რაციონალიზატორულ წინადადებაზე] : საუბარი გამომგონებელთა და რაციონალიზატორთა საკავშირო საზოგადოების რესპუბლიკური საბჭოს თავმჯდომარესთან ნ. მეტრეველთან / ნ. მეტრეველი // თბილისი. - თბილისი, 1960. - 20 სექტემბერი[MFN: 248893]

  UDC:  608.1/.4(479.22)

  მატიანის რუბრიკა:  ტექნიკა; მრეწველობა .

   

 1. Итоги смотра-конкурса на лучшую научно-техническую работу, изобретение и рационализаторское предложение на предпрятиях промышленности, транспорта, связи, на строиках, в научно-исследовательских, конструкторских и проектных организациях города Тбилиси // Вечерний Тбилиси. - Тбилиси, 1960. - 30 декабря[MFN: 261336]

  UDC:  608.1/.4(479.22)

  მატიანის რუბრიკა:  Техника; Промышленность.

   

 1. გილაშვილი, პ.

  საქალაქო მეურნეობას - საყოველთაო მზრუნველობა / პ. გილაშვილი // საბჭოთა ოსეთი. - ცხინვალი, 1954. - 28 ივლისი[MFN: 317659]

  UDC:  604.2

  მატიანის რუბრიკა:  კომუნალური საქმე; მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო მომსახურება; ზოგადი საკითხები; ქალაქების კეთილმოწყობა; საბინაო მეურნეობა.

   

 1. ჭელიძე, გ.

  ნაგავი : [მაკლერების აღმოფხვრის შესახებ] საქმე რომელიც უნდა მოგვარდეს / გ. ჭელიძე // ახალგაზრდა კომუნისტი. - თბილისი, 1954. - 7 სექტემბერი[MFN: 317660]

  UDC:  604.2

  მატიანის რუბრიკა:  კომუნალური საქმე; მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო მომსახურება; ზოგადი საკითხები; ქალაქების კეთილმოწყობა; საბინაო მეურნეობა.

   

 1. ბეჟანიშვილი, ი.

  ივრის ხეობაში : [თიანეთის კეთილმოწყობის შესახებ] / ი. ბეჟანიშვილი // კომუნისტი. - თბილისი, 1954. - 14 სექტემბერი[MFN: 319399]

  UDC:  604.2(479.22)

  მატიანის რუბრიკა:  კომუნალური საქმე; მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო მომსახურება; ქალაქის კეთილმოწყობა; საბინაო მეურნეობა.

   

 1. ხმიადაშვილი, ბ.

  სახეს იცვლის, ლამაზდება : [ლენინის რაიონი] / ბ. ხმიადაშვილი // კომუნისტი. - თბილისი, 1954. - 19 სექტემბერი[MFN: 319409]

  UDC:  604.2(47+57)

  მატიანის რუბრიკა:  სოფლის მეურნეობა; ზოოტექნიკა.

   

 1. გომართელი, გ.

  სამწუხაროდ, ყველგან ასე როდია... : [ქ. ჭიათურის კაპიტალური მშენებლობის მუშა ახალგაზრდობის საყოფაცხოვრებო და კულტურულ-მასობრივი მომსახურების გაუმჯობესების შესახებ] / გ. გომართელი // ახალგაზრდა კომუნისტი. - თბილისი, 1954. - 21 სექტემბერი[MFN: 320772]

  UDC:  604.2

  მატიანის რუბრიკა:  კომუნალური საქმე; მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო მომსახურება; ურელსო ტრანსპორტი; საგზაო საქმე.

   

 1. За образцовое санитарное состояние и чистоту в городе // Заря Востока. - Тбилиси, 1954. - 4 Сентябрь[MFN: 327164]

  UDC:  604.2

  მატიანის რუბრიკა:  Коммунальное дело; Бытовое обслуживание населения.

   

 1. Вершков, Д.

  Патриоты города - героя : [Севастополя] / Д. Вершков // Молодой сталинец. - Тбилиси, 1954. - 11 сентября[MFN: 328101]

  UDC:  604.2

  მატიანის რუბრიკა:  Коммунальное дело; Бытовое обслуживание населения; Благоустройство населенных мест; Жилищное хозяйство.

   

 1. Алания, П.

  Сделаем рентабельными все предприятия местной промышленности : [На экономические Темы] / П. Алания // Советская Абхазия. - Сухуми, 1953. - 6 январь[MFN: 334059]

  UDC:  6

  მატიანის რუბრიკა:  Техника; Промышленность; Экономика промышленности.

   

 


გვერდები:  « წინა  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  შემდეგი »