The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:KOMUN - გაზეთების მატიანე (1920-1990) გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:947,601

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
გამოყენებითი მეცნიერებანი. ჯანმრთელობის დაცვა. ტექნიკა.  --  6*
სოფლის მეურნეობა. სატყეო მეურნეობა. ველური ბუნების ექსპლუატაცია (ნადირობა. თევზჭერა და სხვა).  --  63*
მებოსტნეობა და დეკორატიული მებაღეობა ზოგადად.  --  635*
ბოსტნეული ძირხვენები.  --  635.1/.8*
დეკორატიული მცენარეები. დეკორატიული მებაღეობა.  --  635.9*
ჩანაწერები მოიძებნა 1,099 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. გორის ხილი მოსკოვის ბაზარზე // კომუნისტი. - 1927. - 9 აგვისტო. - N179. - გვ.3[MFN: 3429]

  UDC:  635.07(479.22) + 339.5(479.22)

  გეოგ.დასახელება:  მოსკოვი.

  თემატიკა:  სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია; საგარეო ვაჭრობა.

  მატიანის რუბრიკა:  საშინაო ვაჭრობა; საქონელთმცოდნეობა.

   

 1. კ-ნი პ.

  ხილისა და ბოსტნეულის ბაზარი უნდა გაჯანსაღდეს / კ-ნი პ. // კომუნისტი. - 1930. - 28 იანვარი. - N141. - გვ.3[MFN: 3770]

  UDC:  339.1 + 635.07

  თემატიკა:  ბაზარი; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია.

  მატიანის რუბრიკა:  საშინაო ვაჭრობა; საქონელთმცოდნეობა.

   

 1. მოვაწესრიგოთ გლეხური ბაზარი : [მოწინავე სტატია] // კომუნისტი. - 1930. - 30 სექტემბერი. - N228. - გვ.1[MFN: 3787]

  UDC:  339.1 + 635.07

  თემატიკა:  ბაზარი; სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია.

  მატიანის რუბრიკა:  საშინაო ვაჭრობა; საქონელთმცოდნეობა.

   

 1. За высокий урожай озимых 1951 года : [О досрочном выполнении колхозами и совхозами республики годового плана хлебозаготовок. Передовая] // Заря Востока. - Тбилиси, 1950. - 2 сентября. - N194[MFN: 5424]

  UDC:  635.07(47+57)

  თემატიკა:  სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები.

  მატიანის რუბრიკა:  Сельское хозяйство.

   

 1. Председателю Совета Министров СССР Товаришу И. В. Сталину : [Рапорт работников Груз. ССР о досрочном выполнении годового плана хлебозаготовок] // Заря Востока. - Тбилиси, 1950. - 1 сентября[MFN: 5997]

  UDC:  635.07(479.22)

  თემატიკა:  სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები.

  მატიანის რუბრიკა:  Сельское хозяйство.

   

 1. Председателю Совета Министров Союза ССР И. В. Сталину : [Рапорт работников Житомирской и Станиславской областей о досрочном выполнении государственного плана хлебозаготовок] // Заря Востока. - Тбилиси, 1950. - 7 сентября. - N198[MFN: 6416]

  UDC:  635.07(47+57)

  თემატიკა:  სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები.

  მატიანის რუბრიკა:  Сельское хозяйство.

   

 1. Председателю Совета Министров Союза ССР тов. И. В. Сталину : [Рапорт работников Эстонской ССР и Ставропольского края о досрочном выполнении государственного плана хлебозаготовок] // Заря Востока. - Тбилиси, 1950. - 20 сентября. - N209[MFN: 6656]

  UDC:  635.07(47+57)

  თემატიკა:  სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები.

  მატიანის რუბრიკა:  Сельское хозяйство.

   

 1. Председателю Совета Министров Союза ССР тов. И. В. Сталину : [Рапорт работников Хабаровского края и Кабардинской АССР о досрочном выполнении государственного плана хлебозаготовок] // Заря Востока. - Тбилиси, 1950. - 15 сентября. - N205[MFN: 6658]

  UDC:  635.07(47+57)

  თემატიკა:  სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები.

  მატიანის რუბრიკა:  Сельское хозяйство.

   

 1. Председателю Совета Министров Союза ССР тов. И. В. Сталину : [Рапорт работников Украинской и Армянской ССР о досрочном выполнении государственного плана хлебозаготовок] // Заря Востока. - Тбилиси, 1950. - 12 сентября. - N202[MFN: 6659]

  UDC:  635.07(47+57)

  თემატიკა:  სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები.

  მატიანის რუბრიკა:  Сельское хозяйство.

   

 1. Председателю Совета Министров Союза ССР И. В. Сталину : [Рапорт работников Ростовской, Николаевской и Запорожской областей о досрочном выполнении государственного плана хлебозаготовок] // Заря Востока. - Тбилиси, 1950. - 6 сентября. - N197[MFN: 6662]

  UDC:  635.07(47+57)

  თემატიკა:  სასოფლო-სამეურნეო პროდუქტები.

  მატიანის რუბრიკა:  Сельское хозяйство.

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  შემდეგი »  ბოლო »»