The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:KOMUN - გაზეთების მატიანე (1920-1990) გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:947,601

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
გამოყენებითი მეცნიერებანი. ჯანმრთელობის დაცვა. ტექნიკა.  --  6*
საწარმოს მართვა. წარმოების, ვაჭრობისა და ტრანსპორტის ორგანიზაცია.  --  65*
მეთოდური საკითხები. ორგანიზაციის თეორია და პრაქტიკა.  --  65.01*
საკანცელარიო საქმე. საქმისწარმოება.  --  651*
ელექტროკავშირი (ორგანიზაცია და ექსპლუატაცია).  --  654*
პოლიგრაფიული წარმოება პოლიგრაფიული საწარმოები. გამომცემლობები. წიგნით ვაჭრობა.  --  655*
ტრანსპორტი ზოგადად. სატრანსპორტო მომსახურება. გადაზიდვის ორგანიზაცია და მართვა.საფოსტო კავშირი.  --  656*
ბუხჰალტერია. ანგარიშწარმოება.  --  657*
წარმოების (სამეურნეო საქმიანობის) ორგანიზაცია და მართვა. საწარმოების ეკონომიკა. ვაჭრობის ორგანიზაცია.  --  658*
რეკლამა. ინფორმაციის სისტემა. საზოგადოებასთან ურთიერთობა.  --  659*
ჩანაწერები მოიძებნა 52 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. Кадагидзе, Г.

  Работу железнодорожников - на уровень новых требований / Г. Кадагидзе // Заря Востока. - Тбилиси, 1955. - 31 июля[MFN: 186870]

  UDC:  652.211

  მატიანის რუბრიკა:  Транспорт; Транспортное машиностроение; Железнодорожный транспорт.

   

 1. Пирадов, Л.

  Диплом инжинера : [Л. Кавтарадзе] / Л. Пирадов // Заря Востока. - Тбилиси, 1955. - 27 июля[MFN: 186872]

  UDC:  652.211

  მატიანის რუბრიკა:  Транспорт; Транспортное машиностроение; Железнодорожный транспорт.

   

 1. Праздник советских железнодорожников : [Передовая] // Молодой сталинец. - Тбилиси, 1955. - 30 июля[MFN: 186874]

  UDC:  652.211(47+57)

  მატიანის რუბრიკა:  Транспорт; Транспортное машиностроение; Железнодорожный транспорт.

   

 1. Слава труженикам стальных магистралей! : [О всесоюзном дне железнодорожников. Статьи] // Молодой сталинец. - Тбилиси, 1955. - 23 июля[MFN: 186877]

  UDC:  652.211

  მატიანის რუბრიკა:  Транспорт; Водный транспорт; Аварийно-спасательное дело; Водолазное дело.

   

 1. За четкую работу плановых органов : [Передовая] // Заря Востока. - Тбилиси, 1957. - 15 марта[MFN: 200767]

  UDC:  65

  მატიანის რუბრიკა:  Планирование; Учет; Организация управления.

   

 1. Куправа, А.

  Ценные издания : ["Ревком Абхазии" и "ЭКОСО Абхазии"] / А. Куправа // Советская Абхазия. - Сухуми, 1957. - 10 марта[MFN: 200769]

  UDC:  65(479.224)

  მატიანის რუბრიკა:  Планирование; Учет; Организация управления.

   

 1. გავაუმჯობესოთ დაგეგმვა, აღრიცხვა და კონტროლი : [მოწინავე] // საბჭოთა აჭარა. - ბათუმი, 1957. - 6 აპრილი[MFN: 207293]

  UDC:  65

  მატიანის რუბრიკა:  დაგეგმვა; აღრიცხვა; მმართველობის ორგანიზაცია.

   

 1. Оганезов, Г.

  Радость солдата : [О дешевном отношении к людям работника Тбилис. адресного бюро майора милиции И. Квицинадзе] / Г. Оганезов // Заря Востока. - Тбилиси, 1960. - 31 января[MFN: 217000]

  UDC:  65(479.22)(092)

  მატიანის რუბრიკა:  Планирование; Учет; Организация управления.

   

 1. Об уровне образования, национальном составе и возрастной структуре населения СССР по данным всесоюзной переписи населения 1959 года : Сообщение Центр. стат. упр. при Совете Министров СССР // Заря Востока. - Тбилиси, 1960. - 4 февраля[MFN: 218888]

  UDC:  65(47+57)

  მატიანის რუბრიკა:  Планирование; Учет; Организация управления.

   

 1. შუბლაძე, ი.

  მივხედოთ რაიონულ არქივებს / ი. შუბლაძე // სოფლის ცხოვრება. - თბილისი, 1961. - 23 აპრილი[MFN: 226827]

  UDC:  65

  მატიანის რუბრიკა:  დაგეგმვა; მმართველობის ორგანიზაცია.

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  შემდეგი »