The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:PB3 - ეროვნული ბიბლიოგრაფია (1918-...) გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:39,824

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
ხალხთა საერთო მსაზღვრელები  --  (=*
პრიმიტიული,პირველყოფილი ხალხები.  --  (=08*
კუნძულებზე მცხოვრებნი.  --  (=1.210.7*
მთიელები.  --  (=1.23*
ამერიკელები (აშშ მოსახლეობა)  --  (=1.73*
ინგლისელები.  --  (=111*
გერმანელები.  --  (=112.2*
დანიელები.  --  (=113.4*
ნორვეგიელები.  --  (=113.5*
შვედები.  --  (=113.6*
იტალიელები.  --  (=131.1*
ფრანგები.  --  (=133.1*
ესპანელები.  --  (=134.2*
პორტუგალიელები.  --  (=134.3*
რუმინელები.  --  (=135.1*
მოლდაველები.  --  (=135.2*
ბერძნები.  --  (=14*
სლავები.  --  (=16*
ლიტველები.  --  (=172*
ლატვიელები.  --  (=174*
ალბანელები.  --  (=18*
სომხები.  --  (=19*
ინდოელები  --  (=21*
სპარსელები.  --  (=222.1*
ქურთები.  --  (=222.5*
ტაჯიკები.  --  (=222.8*
კავკასიელები.  --  (=35*
ბასკები.  --  (=361*
აფროაზიელები.  --  (=41*
ფინელები.  --  (=511.111*
ესტონელები.  --  (=511.113*
უნგრელები.  --  (=511.141*
ჩუვაშები.  --  (=512.111*
ყაზახები.  --  (=512.122*
უზბეკები.  --  (=512.133*
ბაშკირები.  --  (=512.141*
თათრები.  --  (=512.145*
ყირგიზები.  --  (=512.154*
თურქები.  --  (=512.161*
აზერბაიჯანელები.  --  (=512.162*
თურქმენები.  --  (=512.164*
გაგაუზები.  --  (=512.165*
მონღოლები.  --  (=512.3*
იაპონელები.  --  (=521*
კორეელები.  --  (=531*
ჩინელები.  --  (=581*
ტიბეტელები.  --  (=584.6*
ვიეტნამელები.  --  (=612.91*
ინდო-წყნარი ოკეანის ხალხები.  --  (=71*
ავსტრალიელები.  --  (=72*
ამერიკელი ინდიელები  --  (=8*
ჩანაწერები მოიძებნა 88 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. Хетагуров, К. (Коста (Константин) Леванович, 1859-1906)

  Быт горных осетин : Этнографический очерк / К. Хетагуров. - Сталинир : Госиздат Ю.О. А.О., 1939. - 38 с. ; 22 см.. - 2500 экз.[MFN: 547]

  UDC: 39(=915.6)

  თემატიკა:
  - ოსების ეთნოგრაფია;

  R 166.683/3 - წიგნთსაცავი
  R 166.765/3 - წიგნთსაცავი
  R 167.590/3 - წიგნთსაცავი
  R 167.591/3 - წიგნთსაცავი
  R 171.404/3 - წიგნთსაცავი
  R 171.405/3 - წიგნთსაცავი
  R 386.558/3 - წიგნთსაცავი
  R 391.405/3 - წიგნთსაცავი
  T 3.338/3 - საარქივო ფონდი
  P 636/1939 - საარქივო ფონდი

   

 1. Бухникашвили, Г.

  Московский малый театр в Грузии / Г. Бухникашвили. - Тбилиси : "Заря Востока", 1949. - 176 с. : ил. ; 15см.. - [3л.], 5.000 экз.[MFN: 6320]

  UDC: 792(=91.71)(479.22) + 92(=91.71)(09)

  T 14/1 - საარქივო ფონდი
  P 119/1949 - საარქივო ფონდი

   

 1. Цабаев, В.

  Пятьдесят лет зарождения осетинского театра / В. Цабаев ; Юго-Осет. драм. театр. - Сталинир : Госиздат Юго-Осетии, 1954 (Сталинирс. тип. Грузглавиздата). - 42 с. : ил., 1 л. портр. ; 21см.. - Паралел. тит. л. осет.. - 2000 экз.[MFN: 7391]

  UDC: 792(=221.18)

  Юго-Осетинский драмматический театр

  T 9.704/3 - საარქივო ფონდი
  P 14/1954 - საარქივო ფონდი

   

 1. Герцо-Виноградский, П.Т. (Лоэнгрин)

  Театральные воспоминания : Мария Гавриловна Савина / П.Т. Герцо-Виноградский. - Тифлис : 5-я тип. полиграфтреста, 1929. - 76 с. ; 17 см.. - [5.00 GEL], 2000 экз.[MFN: 8800]

  UDC: 792(=91.71)(092სავინა, მარია)

  პერსონალია:
  - Савина М.Г. (Мария Гавриловна);

  R 1.570/2 - წიგნთსაცავი
  R 1.571/2 - წიგნთსაცავი
  R 52.618/2 - წიგნთსაცავი
  T 5/2 - საარქივო ფონდი
  P 27/1929 - საარქივო ფონდი

   

 1. Меликсет-Беков, Л.М. (Леон Меликсетович, 1890-)

  К археологии и этнологии Туальской осии : (Из материалов первой поездки в "Юго-Осетию" 17-31 окт. 1924 г.) / Л.М. Меликсет-Беков. - Тифлис, 1925 (Тип. газ. "Заря Востока"). - с. [2], 252-279 ; 22 см.. - Отд. отт. из Трудов ЗНА при ЗакЦИК-е, Сер. 1, вып. 1: "Юго-Осетия". - Без тит. л.. - Опис. сост. по обл.. - Библиогр. в подстроч. примеч.. - 100 экз.[MFN: 9616]

  UDC: 902(479.225) + 39(=221.18)

  R 61.593/3 - წიგნთსაცავი
  R 73.127/3 - წიგნთსაცავი
  R 178.219/3 - წიგნთსაცავი
  T 6.104/3 - საარქივო ფონდი
  P 927/1925 - საარქივო ფონდი

   

 1. Цабаев, Василий Георгиевич

  Юго-Осетинский Государственный драматический театр им. Коста Хетагурова / В. Цабаев ; [Отв. ред. Г. Бухникашвили]. - Сталинир, 1957 (Тип. Грузглавиздата). - 53 с. : фот. ; 22см.. - Дарствен. надпись авт.. - 2000 экз.[MFN: 9902]

  UDC: 792(=221.18)(479.225)

  Бухникашвили, Г. (отв. ред.); 

  T 9.705/3 - საარქივო ფონდი
  P 612/1957 - საარქივო ფონდი

   

 1. Дзигуа, В. (Важа)

  Александр (Сандро) Жоржолиани. - Тбилиси : Театр. о-во Грузии, 1979. - 42 с., 8 л. ил. ; 16 cм.. - (Серия "В мире театра" / Театр. о-во Грузии). - Редкол. сер.: Алексидзе и др.. - 3000 экз.[MFN: 10353]

  UDC: 792(=99.962.1)(092 Жоржолиани С.)

  პერსონალია:
  - Жоржолиани Сандро (Александр Максимович);

  თემატიკა:
  - Кино в Грузинской ССР; История; Актерское искусство; Грузинский советский драматический театр; История;

  T 34/2 - საარქივო ფონდი
  P 731/1979 - საარქივო ფონდი

   

 1. Шамиладзе, В.М. (Вахтанг Мамиевич, 1935-)

  Хозяйственно-культурные и социально-экономические проблемы скотоводства Грузии : Ист.-этногр. исслед.. - Тбилиси : Мецниереба, 1979. - 339 с., 4 л. ил. : ил. ; 26 см.. - Рез. англ.. - В надзаг.: АН ГССР, Батум. НИИ. - Указ. терминов: с. 328-335. - 1500 экз.[MFN: 10401]

  UDC: 392(=946.31) + 636(479.2)

  თემატიკა:
  - ქართველების ეთნოგრაფია; მეცხოველეობა საქართველოში;

  R 154.710/4 - წიგნთსაცავი
  R 154.711/4 - წიგნთსაცავი
  R 154.948/4 - წიგნთსაცავი
  392(=946.31)/Ш-193 - სამოქალაქო განათლების დარბაზი
  T 313/4 - საარქივო ფონდი
  P 536/1979 - საარქივო ფონდი

  დაცულია: RuMoRGB; NLR

   

 1. Ниникашвили, К.Г. (Котэ Георгиевич)

  Акакий Квaнталиани / Театр. о-во Грузии. - Тбилиси : Театр. о-во Грузии, 1979. - 35 с., 8 л. ил. ; 17 см.. - (Серия "В мире театра" / Театр. о-во Грузии). - Редкол. сер.: Д. Алексидзе и др.. - 3000 экз.[MFN: 10916]

  UDC: 792(=99.962.1)(092)

  Театральное общество Грузии

  პერსონალია:
  - Кванталиани А. (Акакий);

  T 33/2 - საარქივო ფონდი
  P 737/1979 - საარქივო ფონდი

  დაცულია: RuMoRGB; NLR

   

 1. Хухашвили, Г.М. (Георгий Михайлович, 1925-)

  Пьер Кобахидзе / Театр. о-во Грузии. - Тбилиси : Театр. о-во Грузии, 1979. - 46 с., 8 л. ил. ; 17 см.. - (Серия "В мире театра" / Театр. о-во Грузии). - Редкол. сер.: Д. Алексидзе и др.. - 3000 экз.[MFN: 11147]

  UDC: 792(=99.962.1)(092)

  Театральное общество Грузии

  პერსონალია:
  - Кобахидзе П. (Пьер);

  თემატიკა:
  - Грузинский советский драматический театр; История; Актерское искусство;

  T 31/2 - საარქივო ფონდი
  P 729/1979 - საარქივო ფონდი

  დაცულია: NLR

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  შემდეგი »