The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:PD3 - საქართველოს პერიოდული გამოცემები გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:23,635

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
ადგილმდებარეობა. ევროპა.  --  (4*
ყოფილი სსრკ ევროპული ნაწილი.  --  (47*
რუსეთის ფედერაცია. რუსეთი.  --  (470+571*
რუსეთის ფედერაციის ევროპული ნაწილი. რუსეთის ფედერაცია. რუსეთი მთლიანად.  --  (470*
ბალტიისპირეთის ქვეყნები.  --  (474*
ბელორუსია.ბელორუსის რესპუბლიკა.  --  (476*
უკრაინა.  --  (477*
მოლდოვეთი.მოლდოვეთის რესპუბლიკა.  --  (478*
კავკასია (მთლიანად).  --  (479*
ჩანაწერები მოიძებნა 34 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. მოგზაური : ისტორიულ-არქეოლოგიური და გეოგრაფიულ-ეთნოგრაფიული სურათებიანი ჟურნალი / რედაქტორ-გამომცემელი ივანე პ. როსტომაშვილი. - თბილისი, 1901-1905. - 21სმ[MFN: 21]

  როსტომაშვილი, ივანე (რედ.-გამომც.); 

  შეიცავს 5 ტომს »

   

 1. შრომის მოამბე : ორკვირეული ჟურნალი / საქართველოს პროფ. საწარმოო კავშირთა საბჭოს ორგანო ; რედ.: სარედ. კოლეგია. - თბილისი, 1921. - "შრომის მოამბის" შემდეგ გამოიცემოდა პროფსაბჭოს შემდეგი გამოცემა "მუშის შრომა"[MFN: 264]

  შეიცავს 1 ტომს »

   

 1. მოამბე / სოციალ-დემოკრატიულ მუშათა პარტიის (მენშევიკების) სრულიად საკავშირო ყრილობის მომწვევი საინიციატივო ბიუროს ყოველკვირეული ორგანო ; რედაქტორი - სარედაქციო კოლეგია. გამომცემელი - საქართველოს სოც.-დემ. მუშათა პარტიის ყრილობის მიერ არჩეული საინიციატივო ბიურო. - თბილისი, 1923[MFN: 317]

  შეიცავს 1 ტომს »

   

 1. ტფილისის მუშათა, გლეხთა და წითელარმიელთა დეპუტატების საბჭოს მოამბე / რედ. - სარედ. კოლეგია. - თბილისი : გამომც. ტფილისის საბჭო, 1923-1924; 1926-1927. - 1925 წ. და 1926 წლის პირველი სამი ნაკვეთი გამოვიდა "ჩვენი აღმშენებლობის" სახელით[MFN: 329]

  შეიცავს 4 ტომს »

   

 1. საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკების კავშირის ცენტრალ. აღმასრულ. კომიტეტისა, სახალხო კომისართა საბჭოსი და შრომისა და თავდაცვის საბჭოს მოამბე : დადგენილებანი და განკარგულებანი სსრ კავშირის მუშათა და გლეხთა მართებლობისა. კრემლი. / სსრ კავშირის ცაკ-ის გამოცემა.. - მოსკოვი, 1923-1924. - შენიშვნა: 1924 წლისა და შემდგომი წლების საკავშირო კანონმდებლობა ქვეყნდება საგანგებო გამოცემაში: "საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის მუშათა და გლეხთა მთავრობის კანონთა და განკარგულებათა კრებული. ნაწილი I. 1924. - (იხ. ქვემოთ)[MFN: 348]

  შეიცავს 2 ტომს »

   

 1. საქართველოს სახალხო მეურნეობა : კონიუნქტურული მიმოხილვები : გამოდიოდა ყოველთვიურად, ბროშურებად, საშუალოდ 40 გვერდის მოცულობით. ზოგიერთი თვეების კონიუნქტურული მიმოხილვა იბეჭდებოდა "საქართველოს მთავრობის მოამბეში" 1925 წ. და "საქართველოს ეკონომისტში" 1926 წ. : [მოხსენებანი ლ. ა. კარბელაშვილისა] / საქ. სსრ საგეგმო კომისიის გამოცემა. - თბილისი, 1924-1926. - შენიშვნა: ბიბლიოთეკებში მხოლოდ ერთეული ნომრებია[MFN: 357]

  შეიცავს 3 ტომს »

   

 1. სრულიად საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტის და სახალხო კომისართა საბჭოს მოამბე : ორკვირეული ჟურნალი / მთავრობის გამოცემა. - თბილისი, 1924-1927[MFN: 358]

  შეიცავს 4 ტომს »

   

 1. შრომა / საქართველოს პროფკავშირთა საბჭოს ორკვირეული ორგანო ; (1926 წლიდან აგრეთვე სოც. დაზღვევის რესპუბლიკანურ სამმართველოს ორგანო) ; პ/მგებ. რედაქტორი - სარედაქციო კოლეგია (1925-26 წწ.). - თბილისი : გამომც. საქ. პროფსაბჭო და სოც. დაზღვ. რესპ. სამმართველო, 1925-1928. - შენიშვნა: 1926 წელში გამოცემა ყოველკვირეული იყო; გამოდიოდა მხოლოდ მაისამდე[MFN: 384]

  შეიცავს 4 ტომს »

   

 1. სახელმწიფო სტატისტიკის მოამბე = Вестник Государственной статистики СССР Грузии / სსსრ სტატისტიკის ცენტრალური სამმართველოს ყოველთვიური ორგანო. - თბილისი, 1925-1929. - შენიშვნა: 1928 წლის N8-9 და N12 გარეკანზე მოთავსებულია საქ. ცენტრ. სტატისტიკური სამმართველოს მიერ გამოცემული მასალების სრული სია[MFN: 398]

  შეიცავს 5 ტომს »

   

 1. ტფილისის ბოტანიკური ბაღის მეცნიერულ-გამოყენებითი განყოფილებათა ნაწერები = Записки научно-прикладных отделов Тифлисск. Ботанического сада / Редактор Л.Л. Декапрелевич. - თბილისი, 1925-1926; 1929-1930. - გამოკვლევები ქართ. და რუს. ენაზეა.[MFN: 400]

  შეიცავს 4 ტომს »

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 | 4 |  შემდეგი »