The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:SAGA - პლაკატი, ესტამპი და ფურცლოვანი გამოცემები გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:26,427

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
საზოგადოებრივი მეცნიერებანი.  --  3*
საზოგადოებრივი მეცნიერებების თეორია და მეთოდები ზოგადად. სოციოგრაფია.  --  30*
დემოგრაფია. სოციოლოგია. სტატისტიკა.  --  31*
პოლიტიკა.  --  32*
ეკონომიკური მეცნიერებანი ზოგადად.  --  330*
შრომა. დასაქმება. სამუშაო. შრომის ეკონომიკა. შრომის ორგანიზაცია.  --  331*
რეგიონალური ეკონომიკა. მიწის (აგრარული) საკითხი. საბინაო მეურნეობა.  --  332*
ორგანიზაციების და თანამშრომლობის ფორმები.  --  334*
ფინანსები. საბანკო საქმე. ფული.  --  336*
ეკონომიკური მდგომარეობა. ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის განვითარება. ეკონომიკური პოლიტიკა, მართვა და დაგეგმარება წარმოება. მომსახურება. ფასები.  --  338*
ვაჭრობა. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობანი. მსოფლიო ეკონომიკა.  --  339*
სამართალი. იურიდიული მეცნიერებანი.  --  34*
სახელმწიფო ადმინისტრაციული მმართველობა. მთავრობა. სამხედრო საქმე.  --  35*
სასიცოცხლო, სულიერი და მატერიალური მოთხოვნების უზრუნველყოფა.სოციალური დახმარება.დაზღვევა.  --  36*
განათლება. აღზრდა. სწავლება. თავისუფალი დროის ორგანიზაცია.  --  37*
ეთნოგრაფია. ეთნოლოგია. ზნე-ჩვეულებანი. ფოლკლორი. ცხოვრების წესი.  --  39*
ჩანაწერები მოიძებნა 45 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. კულტურული ვაჭრობისათვის = За культурную торговлю : [პლაკატი]. - თბილისი : Грузсправка, 1936 (ამიერკავკასიის კარტოგრ. ფაბრ. ლით.). - 1გვ. : ფერადი ლითოგრაფია ; 70x100 სმ.. - 30ლ., 2000ც.[MFN: 118]

  შინაარსი: პლაკატზე მოცემულია ტფილისის სავაჭრო ქსელის რეკლამები თავისი სავაჭრო ნიშნით

  UDC: 769.911 + 38(479.22)

  ფორმა,ჟანრი:  საინფორმაციო-სარეკლამო პლაკატი

  P 127 - პლაკატის და ესტამპის განყოფილება

   

 1. ზომა-წონის მეტრული სისტემა.სიგრძის საზომი ერთეულები [პლაკატი]. - თბილისი : სახელგამი, [წ.ა.] (საქართველოს სსრ კვებ. მრეწ. ლით.). - 1გვ. : ფერადი ლითოგრაფია ; 102x61 სმ.. - 2ლ., 5000ც.[MFN: 120]

  UDC: 769.911 + 389.1

  ფორმა,ჟანრი:  საინფორმაციო-სარეკლამო პლაკატი

  P 129 - პლაკატის და ესტამპის განყოფილება

   

 1. ქ. თბილისში მოეწყობა რესპუბლიკათშორისო საბითუმო სავაჭრო ბაზრობა : [პლაკატი] / ბაზრობის კომისია. - თბ., [წ.ა.] (ბ.ს.კ.). - 1გვ. : ფერ. ოფსეტი ; 55x80სმ.. - 3ლ., 250ც.[MFN: 735]

  UDC: 769.91 + 381.31(479.22)

  ფორმა,ჟანრი:  სარეკლამო პლაკატი

  P 764 - პლაკატის და ესტამპის განყოფილება

   

 1. 1966 წლის 15-20 აგვისტოს ქალაქ სოხუმში ეწყობა საბითუმო ბაზრობა ფართო მოხმარების საქონლის ნამეტის გასაყიდად : [პლაკატი]. - თბ., 1966 (ბ.ს.კ.). - 1გვ. : ფერ. ოფსეტი ; 54x39სმ.. - 1ლ., 1500ც.[MFN: 923]

  UDC: 769.911 + 381.31

  ფორმა,ჟანრი:  სარეკლამო პლაკატი

  P 954 - პლაკატის და ესტამპის განყოფილება

   

 1. განცხადება : სოფლის მეურნეობის მშრომელებო 1966 წ.-ის 30 ოქტომბრიდან 8 ნოემბრამდე ქ.ქუთაისში საკოლმეურნეო ბაზრებში ეწყობა წინასადღესასწაულო საკოლმეურნეო ბაზრობა : [აფიშა]. - ქუთაისი, 1966 (სტ.#5). - 1გვ. : ფერ. ოფსეტი ; 84x64სმ.. - 2ლ., 40ც.[MFN: 971]

  UDC: 769.911 + 381.14

  ფორმა,ჟანრი:  სარეკლამო აფიშა

  P 1002 - პლაკატის და ესტამპის განყოფილება

   

 1. ღვინჯილია, ლ.

  ახალი-1974 წლის პირველი დღეებიდანვე მივაღწიოთ იმას, რომ თვითოეული კოლექტივი, თითოეული მშრომელი მთლიანად და გადაჭარბებით ასრულებდეს დღის, დეკადის, თვის და კვარატლის დაავადებებს, აუმჯობესებდეს მუშაობის ხარისხის მაჩვენებლებს, ყველასგან უზრუნველყოთ შრომისადმი ნამდვილად კომუნისტური დამოკიდებულება : [აფიშა]. - თბ. : ოფსეტ.ბეჭდ.ფ-კა, 1974. - 1გვ. : ფერ.ოფსეტი ; 59x92სმ.. - 5ლ., 5000ც.[MFN: 1008]

  UDC: 769.91 + 33.87:338

  ღვინჯილია, ლ. (მხატვ.);  ეგაძე, ოთ. (რედ.); 

  ფორმა,ჟანრი:  აგიტ.პლაკატი

  P 1039 - პლაკატის და ესტამპის განყოფილება

   

 1. ზომა-წონის მეტრული სისტემა : [პლაკატი] / რედ.: მ.ხუნდაძე. - თბ. : სახელგამი, წ.ა. (საქ. ს.ს.კ.მ.ს.კ-ის ლითოგრაფია). - 1გვ. : ფერ.ოფსეტი ; 64x104სმ.. - 3ლ., 5000ც.[MFN: 1307]

  შინაარსი: სიგრძის საზომი ერთეულები; ფართობის საზომი ერთეულები; წონის საზომი ერთეულები; ტევადობის საზომი ერთეულები.

  UDC: 769.91 + 389.1

  ხუნდაძე, მ. (რედ.); 

  ფორმა,ჟანრი:  მეთოდური პლაკატი

  P 1301 - პლაკატის და ესტამპის განყოფილება

   

 1. ტრ.[ტორგოვაია რეკლამა] : [პლაკატი]. - თბ., [წ.ა.] (ო.ბ.ფ.). - 1გვ. : ფერ.ოფსეტი ; 58x41სმ.. - 1ლ., 2000ც.[MFN: 1692]

  UDC: 769.911 + 38:659.1

  ფორმა,ჟანრი:  სარეკლამო პლაკატი

  P 1666 - პლაკატის და ესტამპის განყოფილება
  P 2076 - პლაკატის და ესტამპის განყოფილება

   

 1. თბილისში მოეწყობა რესპუბლიკათაშორისო საბითუმო სავაჭრო ბაზრობა : [პლაკატი]. - თბ., [წ.ა.] (ბ.ს.კ.). - 1გვ. : ფერ.ოფსეტი ; 82x59სმ.. - 3ლ., 300ც.[MFN: 1831]

  UDC: 769.911 + 381.31

  ფორმა,ჟანრი:  სარეკლამო აფიშა

  P 1810 - პლაკატის და ესტამპის განყოფილება

   

 1. დაბეჯითებით შევისწავლოთ და დავნერგოთ მოწინავე მუშაკების და ნოვატორების გამოცდილება : ავამაღლოთ ვაჩრობის კულტურა : [პლაკატი] / საქ.სსრ ვაჭრობის სამინისტრო. - თბ. : სახვაჭრობის და სახდაზღვევის მუშაკთა პროფკ.რესპ.კომიტ., 1955 (ტრანსჟელდორიზდატ-ის სტ.). - 1გვ. : ფერ.ოფსეტი ; 72x109სმ.. - პლაკატზე არის მოწინავე ვაჭრობის მუშაკების პორტრეტები.. - 3ლ., 1200ც.[MFN: 1877]

  შინაარსი: სტატიები ვაჭრობის მუშაკების.

  UDC: 769.91 + 33(c):38

  ფორმა,ჟანრი:  აგიტ.პლაკატი

  P 1850 - პლაკატის და ესტამპის განყოფილება

   

 


გვერდები:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  შემდეგი »