The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
NPLG Online Catalogs  | დახმარება | მოგვწერეთ |
 
English   Georgian 
ძიება თემატური კატალოგი ძიების ისტორია  მონაცემთა ბაზის შეცვლა 
თემატური კატალოგი   ხელახალი ძიება დათვალიერება
მონაცემთა ბაზა:SATI - გაზეთი '24 საათი' (2004-....) გამოტანის ფორმატი 
ჩანაწერები:179,493

უნივერსალური ათწილადი კლასიფიკაცია

ძირითადი კატეგორიები
საზოგადოებრივი მეცნიერებანი.  --  3*
საზოგადოებრივი მეცნიერებების თეორია და მეთოდები ზოგადად. სოციოგრაფია.  --  30*
დემოგრაფია. სოციოლოგია. სტატისტიკა.  --  31*
პოლიტიკა.  --  32*
ეკონომიკური მეცნიერებანი ზოგადად.  --  330*
შრომა. დასაქმება. სამუშაო. შრომის ეკონომიკა. შრომის ორგანიზაცია.  --  331*
რეგიონალური ეკონომიკა. მიწის (აგრარული) საკითხი. საბინაო მეურნეობა.  --  332*
ორგანიზაციების და თანამშრომლობის ფორმები.  --  334*
ფინანსები. საბანკო საქმე. ფული.  --  336*
ეკონომიკური მდგომარეობა. ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის განვითარება. ეკონომიკური პოლიტიკა, მართვა და დაგეგმარება წარმოება. მომსახურება. ფასები.  --  338*
ვაჭრობა. საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობანი. მსოფლიო ეკონომიკა.  --  339*
სამართალი. იურიდიული მეცნიერებანი.  --  34*
სახელმწიფო ადმინისტრაციული მმართველობა. მთავრობა. სამხედრო საქმე.  --  35*
სასიცოცხლო, სულიერი და მატერიალური მოთხოვნების უზრუნველყოფა.სოციალური დახმარება.დაზღვევა.  --  36*
განათლება. აღზრდა. სწავლება. თავისუფალი დროის ორგანიზაცია.  --  37*
ეთნოგრაფია. ეთნოლოგია. ზნე-ჩვეულებანი. ფოლკლორი. ცხოვრების წესი.  --  39*
ჩანაწერები მოიძებნა 76 ჩანაწერი.  დანარჩენი ჩანაწერები იხილეთ ქვეკატეგორიებში.
 1. მოსია, ჯ.

  მინერალური ნედლეულის რაციონალური გამოყენების პრობლემები საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში // 24 საათი. - თბილისი, 2008. - 12 თებერვალი. - N32 (1776). - გვ.B1.4.5[MFN: 33222]

  UDC:  622 + 33

  ანოტაცია:  საკუთარი მინერალური რესურსებით უზრუნველყოფის დონე საქართველოში

  თემატიკა:  სამთო საქმე; ეკონომიკა.

  საკვანძო სიტყვები:  სასარგებლო წიაღისეული; საბადოები; გეოლოგიური კვლევები; მინერალური ნედლეული; სათბობი რესურსები; ენერგოტექნოლოგიური კომპლექსი; სამთო-მეტალურგიული სექტორი.

   

 1. შავაძე, თინა

  შევარდნაძე, გამყრელიძე და გურგენიძე ერთ კონტექსტში მოიხსენიეს? : რას მოითხოვენ დეპუტატები ბენდუქიძისგან? // 24 საათი. - თბილისი, 2008. - 21 თებერვალი. - N40 (1784). - გვ.B1.3[MFN: 33408]

  UDC:  33(479.22)

  ფოტოები:  ბენდუქიძე კახა

  ანოტაცია:  "საფინანსო სექტორის გლობალური კონკურენტუნარიანობის შესახებ" კანონპროექტის განხილვა

  პერსონალია:  ხუროშვილი გია (მთავრობის საპარლამენტო მდივანი).

  თემატიკა:  ეკონომიკა.

  საკვანძო სიტყვები:  ეკონომიკური პოლიტიკა.

   

 1. ესბენ ემბორგი ე.წ. რევოლუციურ კანონპროექტს დადებითად აფასებს // 24 საათი. - თბილისი, 2008. - 25 თებერვალი. - N43 (1787). - გვ.B6[MFN: 33466]

  UDC:  33(094.5.072)

  ანოტაცია:  "საფინანსო სექტორის გლობალური კონკურენტუნარიანობის შესახებ" კანონპროექტის განხილვა

  პერსონალია:  ემბორგი ესბენ (ამერიკის სავაჭრო პალატის პრეზიდენტი).

  თემატიკა:  "საფინანსო სექტორის გლობალური კონკურენტუნარიანობის შესახებ" კანონპროექტი.

  საკვანძო სიტყვები:  თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები.

   

 1. ნატროშვილი, ნინო

  სავალუტო ფონდის შეფასება // 24 საათი. - თბილისი, 2008. - 3 მარტი. - N49 (1793). - გვ.B6[MFN: 33962]

  UDC:  33

  ანოტაცია:  ქვეყანაში განვითარებული ეკონომიკური პროცესები და ეკონომიკის წინაშე მდგარი გამოწვევები

  პერსონალია:  ოუენი დევიდ (საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახლო აღმოსავლეთისა და ცენტრალური აზიის დეპარტამენტის დირექტორი); ამაღლობელი დავით (საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი); კორონელი ანა ლუსია (სსფ-ს მისიის ხელმძღვანელი).

  თემატიკა:  ეკონომიკა.

  საკვანძო სიტყვები:  მონეტარული პოლიტიკა; ინფლაციის თარგეთირება; საჯარო ანგარიშვალდებულება; სავალუტო რეზერვები.

   

 1. მინდიაშვილი, ნინო

  რომანული ეპიზოდები სულთა თავგადასავლები // 24 საათი. - თბილისი, 2008. - 10 მარტი. - N55 (1799). - გვ.A11[MFN: 34093]

  UDC:  3821.353.1

  ანოტაცია:  გამოიცა ახალი წიგნი "რომანული ეპიზოდები"

  პერსონალია:  პაიჭაძე თამარ; შარაბიძე თამარ (ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები).

  თემატიკა:  მხატვრული ლიტერატურა.

  საკვანძო სიტყვები:  გამოჩენილი ადამიანები; სასიყვარულო თავგადასავლები.

   

 1. ნატროშვილი, ნინო

  ეკონომიკური ზრდა - 8 პროცენტი : როგორ აისახება ფინანსურ ბაზრებზე არსებული კრიზისი განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყნებზე : ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები რეგიონების მიხედვით : საქართველოს ძირითადი ამოცანები // 24 საათი. - თბილისი, 2008. - 4 მარტი. - N50 (1794). - გვ.A4[MFN: 34289]

  UDC:  33

  ანოტაცია:  საქართველოში 2008 წლის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი

  თემატიკა:  ეკონომიკა.

  საკვანძო სიტყვები:  საფინანსო სექტორები; ინფლაციის მაჩვენებელი; კერძო სექტორი; საკანონმდებლო-ნორამტიული ბაზა.

   

 1. ვარდიაშვილი, მანანა

  საქართველოს ეკონომიკა 69,2 პროცენტით თავისუფალია : ბიზნესის თავისუფლება - 85 პროცენტი : ვაჭრობის თავისუფლება - 71 პროცენტი : ფისკალური თავისუფლება - 90,7 პროცენტი : მონეტარული თავისუფლება - 71,4 პროცენტი : ინვესტირების თავისუფლება - 70 პროცენტი : ფინანსური თავისუფლება - 60 პროცენტი : საკუთრების უფლებები - 35 პროცენტი : კორუფციისაგან თავისუფლება - 28 პროცენტი // 24 საათი. - თბილისი, 2008. - 13 მარტი. - N58 (1802). - გვ.A1.5[MFN: 34449]

  UDC:  33(479.22)

  ანოტაცია:  საქართველოს 10 ეკონომიკური თავისუფლების შეფასება

  თემატიკა:  ეკონომიკა.

  საკვანძო სიტყვები:  ბიზნესსაქმიანობა; სოფლის მეურნეობა; საგადასახადო განაკვეთი; ინფლაცია; ფინანსური სექტორი; სასამართლო სისტემა; კერძო საკუთრება; კორუფციის დონე; დასაქმების წესები.

   

 1. დემკე, ქრისტოფ

  თანამდებობრივი სისტემების სხვადასხვა მოდელები, მათი რეფორმა და მონაცვლეობა // 24 საათი. - თბილისი, 2008. - 1 მაისი. - N96 (1840). - გვ.4. - ჩანართი რეგიონის დროით... 1 მაისი, 2008 წელი N28 (56)[MFN: 36017]

  UDC:  38.05

  ანოტაცია:  ევროპული ქვეყნების გამოცდილება საჯარო სამსახურის სფეროში

  თემატიკა:  საჯარო სამსახური.

  საკვანძო სიტყვები:  ეროვნული ტრადიციები; მოქალაქეთა მენტალიტეტი; საჯარო სამსახურის კულტურა; შიდაპოლიტიკური სპექტრი.

   

 1. საყევარიშვილი, რევაზ

  მოსალოდნელი დაცემა // 24 საათი. - თბილისი, 2007. - 9 მაისი. - N103 (1847). - გვ.B1.3[MFN: 36638]

  UDC:  33

  ანოტაცია:  სააგენტო Standard & Poor's-ის მიერ საქართველოს რეიტინგის "პოზიტიურიდან" "სტაბილურობამდე" დაწევა

  თემატიკა:  ეკონომიკა.

  საკვანძო სიტყვები:  ეკონომიკური მაჩვენებლები; უცხოური ინვესტიციები; პოლიტიკური რისკები; კონფლიქტური რეგიონები; საომარი მზადყოფნა; სიღარიბის დონე; სოციალური დაძაბულობა.

   

 1. გრიშიკაშვილი, ამბროსი

  მაინც რა მოხდა შეერთებული შტატების იპოთეკურ ბაზარზე?! // 24 საათი. - თბილისი, 2008. - 12 ივნისი. - N130 (1874). - გვ.B6[MFN: 37695]

  UDC:  33(100)

  ანოტაცია:  ამერიკის შეერთებული შტატების უძრავი ქონების ბაზარი

  გეოგ.დასახელება:  ამერიკის შეერთებული შტატები.

  თემატიკა:  მსოფლიო ეკონომიკა.

  საკვანძო სიტყვები:  ეროვნული მეურნეობა; მონეტარული პოლიტიკა; საკრედიტო ორგანიზაციები; ფასების ზრდა.

   

 


გვერდები:  « წინა  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  შემდეგი »