The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები 
  შესვლა
ქართველები უცხოეთში
დასაწყისი  
ძიება
პიროვნების სახელი:

უცხოეთში მოღვაწე გამოჩენილი ქართველების (მეფეები, პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწეები, მწერლები, ხელოვნების მუშაკები, მეცნიერები, სასულიერო პირები, სამეფო და თავადაზნაურთა ოჯახების წარმომადგენლები, ქველმოქმედები) მოღვაწეობა და ბიოგრაფიები.
ტექსტები მოცემულია ქართულ და ინგლისურ ენებზე.


თამაზ გიორგაძე

თამაზ გიორგაძე
დაბადების თარიღი:197?
კატეგორია:ბიზნესმენი

ბიოგრაფია

ბიზნესმენი თა­მაზ გი­ორ­გა­ძე ბერლინში ცხოვრობს და მოღვაწეობს. გერმანიაში თავდაპირველად სასწავლებლად წავიდა, მაგრამ დოქტორის ხარისხის მიღების შემდეგ პრაქტიკული ცოდნის გაღრმავებაც განიზრახა და სამუშაოდ დარჩა. ცხრა წლის განმავლობაში მუშაობდა McKinsey & Co.-ში, 2012 წელს კი პარტნიორებთან ერთად ბერლინში დააარსა ფინტექ კომპანია - Raisin-ი.

ამჟამად Raisin-ი ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ფინტექ-სტარტაპია. კომპანიის მიერ შექმნილი პლატფორმა მომხმარებელს ეხმარება მასზე მორგებული სადეპოზიტო პროდუქტი შეიძინოს. დღეისთვის Raisin-ის დახმარებით $11 მილიარდის ოდენობის თანხები განთავსდა დეპოზიტებზე 62 პარტნიორი ბანკის მასშტაბით.

სულ პლატფორმას 160,000 მომხმარებელი ჰყავს 31 ევროპული ქვეყნიდან. მათ კი საერთო ჯამში $90 მლნ-ის სარგებელი მიიღეს დეპოზიტზე დარიცხული პროცენტის სახით.

თამაზ გიორგაძე წარმატებით განაგრძობს კომპანიის განვითარებას. Raisin-მა სულ ახლახან შეძლო D სერიის ინვესტიციის მოპოვება ($114 მლნ), რის შედეგადაც ჯამში კომპანიაში ინვესტიციამ $200 მლნ-ს მიაღწია. კომპანიაში ინვესტიცია განათავსეს ისეთმა ფონდებმა, როგორებიცაა: Index Ventures, PayPal, Ribbit Capital და Thrive Capital.

კომპანიის განცხადებით, მიმდინარე ინვესტიციას Raisin-ი ახალი ფინტექების შეძენისა და ბაზრის გაფართოებისთვის გამოიყენებს.

ქართველმა ბიზნესმენმა დაამტკიცა, რომ ის არის ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე წარ­მა­ტე­ბუ­ლი

სტარ­ტა­პე­რი მსოფ­ლი­ო­ მასშტაბით. მან მო­ახ­დი­ნა 175 მლნ აშშ დო­ლა­რის მო­ცუ­ლო­ბის ინ­ვეს­ტი­ცი­ის მო­ზიდ­ვა მისი სტარ­ტა­პის­თვის. Raisin-ი 2019  წელს ევ­რო­პის ტოპ-5 ფინ­ტექს შო­რის და­სა­ხელ­და. კომ­პა­ნი­ის სა­შუ­ა­ლე­ბით უკვე გან­ხორ­ცი­ელ­და შვიდი მლრდ ევ­როს ტრან­ზაქ­ცია ევ­რო­პის მას­შტა­ბით, რა­მაც გა­მო­იწ­ვია მისი გა­ფარ­თო­ე­ბის

სა­ჭი­რო­ე­ბა.

როგორც თამაზ გიორგაძე ამბობს, მათი კომპანიისთვის ევროპაში გაფართოებისთვის დაბრკოლებას წარმოადგენს საბანკო ლიცენზიის არქონა. ამიტომ ფინტექ კომპანია Raisin-ი გეგმავს გერმანული MHB Bank-ის შეძენას. MHB Bank-ი ერთ-ერთ წამყვან საფინანსო ორგანიზაციად მიიჩნევა. მისი შეძენით Raisin-ი საფინანსო ბაზარზე გაშლას და მეტ განვითარებას ელოდება.  

მიღწეული თვალსაჩინო წარმატებებისთვის 2019 წლის მარტში თამაზ გიორგაძე მოიწვიეს საქართველოში “სტარტაპ გრაინდის” ღონისძიებაზე. Startup Grind Tbilisi - ეს არის გლობალური ერთობა (community), რომლის ძირითადი მიზანია მეწარმეების ერთმანეთთან დაკავშირება, წარმატებული startup-ების გამოვლენა, მათი გამოცდილების გაზიარება, ახალგაზრდების ინსპირირება და შესაბამისი გარემოს შექმნა ქართული სტარტაპებისა და ად­გი­ლობ­რი­ვი ინ­ვეს­ტო­რე­ბის გაძლიერებისთვის.

წყარო:

1. https://www.ambebi.ge/.../232612-startup-grind-tbilisi-morig-carmatebul-kartvel-start...

2. https://fintech.ge/news/details?id=11

3. https://www.palitravideo.ge/.../105854-vin-aris-qarthveli-romelic-germaniashi-mhb-b...


გააზიარე: