აჭარა : ტურისტულ-მხარეთმცოდნეობითი რესურსები : [სახელმძღვანელო]
დამატების თარიღი: 2017-08-05 10:34:00

წიგნი წარმოადგენს სახელმძღვანელოს ტურიზმის ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის. იგი საშუალებას მისცემს მათ საფუძვლიანად გაეცნონ აჭარას, მისი ცალკეული მუნიციპალიტეტის ისტორიას, ეკონომიკის, ბუნების, მოსახლეობის ეთნიკურ სტრუქტურას, ტრადიციულ მატერიალურ და სულიერ საუნჯეს, ფოლკლორს, მეცნიერებას, ხელოვნებასა და კულტურას, ისტორიისა და კულტურის ძეგლებს, ბუნების დაცულ ტერიტორიებს. 

 

 

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ