აფხაზები და აფხაზეთი : საისტორიო ეტიუდები
დამატების თარიღი: 2017-10-20 14:21:00

წინამდებარე წიგნში შესულია ახალი ნაშრომები, რომლებიც ეხება ისეთ აქტუალურ პრობლემებს, როგორიცაა: აფხაზეთის ეთნიკური ვინაობა, დღევანდელი აფხაზეთის ტერიტორიაზე მათი დამკვიდრების დრო, აფხაზური ენისა და კულტურის საკითხები, აფხაზთა რელიგიური შეხედულებები,მათი ადგილი და როლი საქართველოს ისტორიაში, ქართველებსა და აფხაზებს შორის ურთიერთობების ასპექტები, თანამედროვე აფხაზეთის ისტორიული გეოგრაფიის ზოგიერთი საკითხი და სხვა.

 

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ