ანიმაცია ვებ-დიზაინში Flash ტექნოლოგიის ბაზაზე : [სახელმძღვანელო]
დამატების თარიღი: 2017-10-20 14:42:00

წარმოდგენილ სახელმძღვანელოში მოცემულია Flash რედაქტორში მუშაობის პრინციპები, დეტალურადაა აღწერილი Adobe Flash CS6-ის ინტერფეისი, განხილულია ვექტორული და რასტრული გრაფიკა, გრაფიკული ობიექტებისა და სიმბოლოების შექმნა, მათი მიმზიდველი სახით გაფორმება. სახელმძღვანელოს უმეტესი ნაწილი ეძღვნება სხვადასხვა-Motion, Classic და Shape Tween მეთოდებით ანიმაციური კლიპების შემუშავებას, ვიდეორგოლის ტექსტური და ხმოვანი ეფექტებით გაფორმებას, ვებ-გვერდზე ვიდეორგოლის განთავსებას. ნაშრომში უხვადაა გამოყენებული პრაქტიკული მაგალითები.

 

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2019
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ