ბრილის ე.წ. შუაბრინჯაოს ხანისა და დიგორიის პროტოყობანური პერიოდის მასალების ურთიერთმიმართების საკითხისათვის = For the issues of corelation between the materials of so-called Middle Bronze Age brili and Digoria Protokoban period
დამატების თარიღი: 2018-02-14 10:30:00

ნაშრომში განხილულია ბრილის სამაროვნის ე.წ. შუაბრინჯაოს ხანისა და ჩრდილო ოსეთის მთიან, დასავლეთ მხარეში მდებარე დიგორიის ხეობის სამაროვნების (ფასკაუ, ზემო რუთხა, დოგუი ხუნთა და ა.შ.) პროტოყობანური პერიოდის მასალების ურთიერთმიმართების საკითხები. განხილულია საკითხის ისტორია, ამ პერიოდის სამაროვნებისათვის დამახასიათებელი ერთგვაროვანი და განმასხვავებელი მასალები, საუბარია ბრინჯაოს მეტალურგიაზე, დათარიღებაზე და სხვა საინტერესო საკითხებზე.

 

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ