ცენტრალური ევრაზიის ქვეყნების ვალუტები : ფინანსური გლობალიზაციის კონტექსტით
დამატების თარიღი: 2017-10-24 13:12:00

მონოგრაფიაში ასახულია ცენტრალური ევრაზიის ქვეყნების ფულად-საკრედიტო სისტემების ჩამოყალიბების პროცესების და თანამედროვე პირობებში მსოფლიო საფინანსო-სავალუტო სისტემაში მათი ინტეგრაციის კვლევის შედეგები: გაანალიზებულია მზარდი გლობალიზაციური გამოწვევების და წამოყენებული რეგიონალური ინიციატივების პირობებში ეროვნული ვალუტის განვითარების ეტაპები. განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა წამყვანი საერთაშორისო ვალუტის გავლენას ცენტრალური ევრაზიის სახელმწიფოების ეროვნული ვალუტის ჩამოყალიბებაზე.

 

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ