დიმიტრი უზნაძის ზოგადპედაგოგიური კონცეფცია
დამატების თარიღი: 2017-06-13 10:05:00

დიმიტრი უზნაძემ თავისი ზოგადპედაგოგიური კონცეფცია 1910-1916 წლებში ჩამოაღალიბა. მან იმ პერიოდში არსებული პედაგოგიკური ტენდენციების გათვალისწინებით, დაამუშავა აღზრდის ახალი ტიპის პარადიგმატული მოდელი, რომლის საფუძველსაც წარმოადგენდა ბავშვის ინდივიდუალური მახასიათებლებისა და ფსიქიკური თავისებურებების გათვალისწინება. მისი აზრით, ბავშვი უნდა აღიზარდოს პიროვნული სუვერენიტეტით, რათა შეძლოს თავისუფალი და შემოქმედებითი აქტივობების საშუალებით განახორციელოს თვითგამორკვევა-თვითრეალიზაციის უწყვეტი პროცესი, არა მხოლოდ პროფესიულ საქმიანობაში, არამედ ადამიანურ ღირებულებათა ორიენტაციის სფეროშიც,  

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ