კავკასიის ხალხთა მითები და რიტუალები
დამატების თარიღი: 2017-06-06 13:32:00

წინამდებარე ენციკლოპედიური ხასიათის ნაშრომი სამხრეთ და ჩრდილოეთ კავკასიაში მოსახლე ხალხების ისტორიულად ჩამოყალიბებული მითოშემოქმედების, რწმენა-წარმოდგენებისა და რიტუალური პრაქტიკის განზოგადებული გადმოცემის, კომპლექსურად შესწავლის პირველ ცდას წარმოადგენს. წიგნის მიზანი ორგვარია: იგი, ერთ მხრივ, დაინტერესებულ პირს მიაწვდის აუცილებელ საცნობარო მასალას, რომელიც მას ლირეტატურისა და ხელოვნების მრავალი ნაწარმოების გაგებაში დაეხმარება, მეორე მხრივ მოწოდებულია, დააკმაყოფილოს მკითხველთა უფრო ღრმა ინტერესი მითოლოგიისადმი, ფოლკლორისტიკისადმი, რელიგიის ისრორიისადმი, ხალხური რწმენა წარმოდგენებისა და წეს-ჩვეულებებისადმი. ნაშრომში გამოყენებულია, აგრეთვე, კავკასიის რეგიონებში სხვადასხვა  დროს განხორციელებული საველე ექსპედიციების მასალები.

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ