ლიტერატურული ჟანრის შესწავლის საკითხისათვის
დამატების თარიღი: 2017-06-13 10:13:00

ნაშრომი შედგება 8 თავისა და ქვეთავებისაგან, კვლევა იწყება ლიტერატურის მორფოლოგიის განხილვით, სადაც შეხვდებით მრავალ უცხოელ ლიტერატურათმცოდნეთა მოსაზრებებს მოცემული საკითხის შესახებ. ლიტერატურის მორფოლოგიის მთავარი ყურადღება მიმართულია მის არსსა, სპეციფიკასა, ჟანრის ფორმასა და ჟანრის კატეგორიებზე. ცხადია ჟანრობრივი კლასიფიკაციები იცვლება, რადგან განუწყვეტლივ იცვლება თვით მხატვრული ლიტერატურა და მისი ჟანრობრივი სისტემა. 

 

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ