მდგრადი ტურიზმის საფუძვლები : [სახელმძღვანელო]
დამატების თარიღი: 2017-07-01 15:04:00

სახელმძღვანელოში შემდეგი ძირითადი საკითხებია განხილული: მდგრადობისა და მდგრადი განვითარების ცნებათა არსი, ძირითადი ნიშან თვისებები, საერთაშრისო ტურიზმის მდგრადი განვითარების კონცეფციის ანალიზი კაცობრიობის ახლო და შორეულ მომავალთა კონტექსტის და „პროგრამა 21"-ის მიზნებთან მიმართებაში, ახალი იდეებისა და ტექნოლოგიური მიღწევების როლი მდგრადი ტურიზმის განვითარებაში და სხვა.

 

 

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ