ნარკოტიკების ავადმოხმარების პრევენცია : ცხოვრების ჯანსაღი სტილის დამკვიდრების მიდგომა : სახელმძღვანელო ადიქტოლოგებისთვის, ფსიქოლოგებისთვის, პედაგოგებისთვის, სკოლის ადმინისტრაციისა და პრევენციით დაინტერესებული სხვა მომიჯნავე პროფესიების წარმომადგენლებისათვის
დამატების თარიღი: 2017-11-22 16:21:00

წიგნში გადმოცემულია ფსიქოაქტიური საშუალებების არასამედიცინო მიზნით მოხმარების პრევენციის მეთოდოლოგია, რომელიც ეყრდნობა ცხოვრების ჯანსაღი სტილის მიდგომას. მოწოდებულია საბაზო ინფორმაცია ფსიქოაქტიური საშუალებების მოხმარებასთან დაკავშირებულ რისკებზე. გადმოცემულია წამალდამოკიდებულების პრობლემის ახსნის ძირითადი ფილოსოფიურ-ფსიქოლოგიური პარადიგმები, დაძლევის სტრატეგიები.  

 

 

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ