ოსური სეპარატიზმი და ქართული სინამდვილე (1917-1925 წწ.)
დამატების თარიღი: 2017-10-19 11:54:00

ნაშრომში შესწავლილია ოსური სეპარატიზმის წარმოშობის და 1918-1920 წლების აჯანყებების განმაპირობებელი მიზეზები. შიდა ქართლიდან ქართული მოსახლეობის გამოდევნის, საქართველოს ტერიტორიის მიტაცების და საბჭოთა რუსეთთან მიერთების მცდელობის ფაქტები. განსაკუთრებული ადგილი აქვს დათმობილი ოსურ სეპარატიზმთან მიმართებაში დამოუკიდებელი საქართველოს მთავრობის პოლიტიკურ კურსს,მის მიერ გატარებული ღონისძიებების საფუძველზე მიღებულ შედეგებს. მეორე ნაწილში, საბჭოთა ხელისულების მხრიდან ოსური სეპარატიზმისადმი მფარველობაა დასაბუთებული, დოკუმენტური მასალით დადასტურებულია, რომ ოსების ავტონომია, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დასარღვევად წინასწარ გამიზნულ ქმედებას წარმოადგენდა.

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ