08 აპრილი, 2019
გურული, ვახტანგ. ნოე ჟორდანია : პოლიტიკური პორტრეტი / ვახტანგ გურული ; რედაქტორი ზაზა აბაშიძე ; კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. თბილისი, 2018. 180 გვ. : ფოტ. ; 21 სმ. სერიები: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-პოპულარული წიგნების სერია, 2587-4616 / სერიის რედაქტორი ზაზა აბაშიძე ; წიგნი 8.
08 აპრილი, 2019
შველიძე, დიმიტრი. გიორგი ლასხიშვილი - ჩვენ ყველანი შევადგენთ ერთ პარტიას / დიმიტრი შველიძე ; რედაქტორი შორენა მურუსიძე ; კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. თბილისი, 2018. 126 გვ. ; 21 სმ. სერიები: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-პოპულარული წიგნების სერია, 2587-4616 / სერიის რედაქტორი ზაზა აბაშიძე ; წიგნი 9.
08 აპრილი, 2019
ჯანელიძე, ოთარ. ივანე ჯავახიშვილის კვალდაკვალ / ოთარ ჯანელიძე ; რედაქტორი ზაზა აბაშიძე ; კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი. თბილისი, 2018. 100 გვ. : ფოტ. ; 21 სმ. სერიები: კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო-პოპულარული წიგნების სერია, 2587-4616 / სერიის რედაქტორი ზაზა აბაშიძე ; წიგნი 6.
08 აპრილი, 2019
01 აპრილი, 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2019
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ