05 ოქტომბერი, 2018
თოფჩიშვილი, როლანდ. ევროპის ეთნოლოგია = The Ethnology of Europe : ეთნიკური ისტორია, ეთნიკური კულტურა : სახელმძღვანელო სტუდენტებისათვის / როლანდ თოფჩიშვილი ; რედაქტორები: ქეთევან ხუციშვილი, მიხეილ ქურდიანი ; გარეკანის დიზაინი თინათინ ჩირინაშვილი ; ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწ. უნ-ტი. თბილისი : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 2017 (თსუ გამ-ბის სტამბა). მე-2 გამოცემა. 360 გვ. ; 20 სმ.
05 ოქტომბერი, 2018
05 ოქტომბერი, 2018
04 ოქტომბერი, 2018
27 სექტემბერი, 2018
ნაჭყებია, ირინე. ნაპოლეონის დიპლომატიური მისიები ირანში და საქართველოს საკითხი = Napoleon's diplomatic missions in Iran and the Georgian question : (XIX საუკუნის პირველი ათწლეული) / ირინე ნაჭყებია ; რედაქტორი გრიგოლ ბერაძე ; ილიას სახელმწ. უნ-ტი, გ. წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინ-ტი. თბილისი : მწიგნობარი, 2018 (შპს "მწიგნობარის" სტამბა). 364, [32] გვ. : ილ. ; 20 სმ.
27 სექტემბერი, 2018
27 სექტემბერი, 2018
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2019
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ